1991-086


1991-12-18, 03:53:59.584 UT; Pleseck, PU-32/2; Ciklon-3, 51033304

1991-086A
SSC 21819
Interkosmos 25   (Интеркосмос 25) Sovětský svaz
 APEX   (Active Plasma Experiment)
 АПЭКС   (Активно-Плазменный Эксперимент)
Vědecká družice.
Družici pro Akademii věd SSSR postavil Dnepropetrovskij mašinostrojitelnyj zavod, Dnepropetrovsk, na základě platformy AUOS-Z vyvinuté v KB Južnoje.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o hmotnosti asi 1000 kg má tvar válce o průměru 150 cm a délce 180 cm s osmi panely sluneční baterie, z horní podstavy vychází tyč se závažím dlouhá 17 m. Družice je vybavena pohonným systémem pro korekce dráhy při společných měřeních s družicí Magion 3.
Družice nese:
- urychlovač plazmových částic UPM (ускоритель плазмы);
- urychlovač elektronů UEM-2 (ускоритель электронов);
- aparaturu pro sledování energetického spektra elektronů PEAS;
- detektor elektrických polí DEP-2E (детектор электрических полей);
- analyzátor elektromagnetických polí DEP-2R (детектор электромагнитных полей);
- analyzátor spektra elektronů a iontů DANI;
- přístroj KM-10 pro měření teploty a koncentrace chladné plazmy;
- komplex přístrojů NVK-ONČ pro výzkum nízkofrekvenčních vln;
- komplex přístrojů VČ-VK (высокочастотный волновой комплекс) pro výzkum vysokofrekvenčních vln;
- komplex fotometrů FS a UF-3K pro výzkum elektromagnetického vlnění;
- magnetometr SG-R5;
- tříosý magnetometr MNČ-2;
- hmotnostní spektrometr.
Plánovaná minimální aktivní životnost je 6 měsíců.
Parametry dráhy:
1991-12-18.57 82.56° 121.66 min 437 - 3073 km
1996-01-01.09 82.56° 121.36 min 437 - 3046 km
2001-01-01.64 82.56° 120.85 min 436 - 3002 km
2006-01-01.69 82.56° 120.16 min 437 - 2939 km
2011-01-01.49 82.55° 120.07 min 435 - 2933 km
2016-01-01.52 82.56° 119.60 min 435 - 2892 km

Události:
1991-12-18 03:54:00 UT: Vzlet.
1991-12-28 Od družice se oddělil subsatelit Magion 3.
1991-086B
SSC 21820
horní stupeň rakety   Sovětský svaz
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2200 kg je dlouhé 740 cm s vnějším průměrem 240 cm.
Parametry dráhy:
1991-12-18.99 82.56° 121.63 min 437 - 3070 km
1996-01-01.15 82.56° 121.49 min 437 - 3059 km
2001-01-01.61 82.56° 121.26 min 437 - 3038 km
2006-01-01.93 82.56° 120.95 min 436 - 3011 km
2011-01-01.24 82.56° 120.91 min 435 - 3008 km
2016-01-01.74 82.56° 120.70 min 436 - 2988 km

Události:
1991-12-18 03:54:00 UT: Vzlet.
1991-086C
SSC 21826
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Parametry dráhy:
1991-12-20.26 82.61° 121.62 min 440 - 3066 km
1996-01-01.46 82.62° 119.45 min 438 - 2875 km
2001-01-01.39 82.61° 115.65 min 432 - 2537 km
2006-01-01.94 82.61° 110.16 min 421 - 2046 km
2011-01-01.86 82.61° 109.30 min 420 - 1968 km
2016-01-01.53 82.58° 104.45 min 409 - 1528 km

Události:
1991-12-18 03:54:00 UT: Vzlet.
1991-086D
SSC 21827
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Parametry dráhy:
1991-12-22.04 82.51° 121.71 min 437 - 3077 km
1996-01-02.40 82.50° 119.60 min 435 - 2890 km
2001-01-01.83 82.48° 115.62 min 428 - 2539 km
2006-01-01.35 82.48° 109.87 min 417 - 2024 km
2011-01-01.66 82.47° 108.91 min 417 - 1936 km
2016-01-01.72 82.45° 103.46 min 403 - 1441 km

Události:
1991-12-18 03:54:00 UT: Vzlet.
1991-086E
SSC 21835
Magion 3   (Magnetosféra a ionosféra) Československo
 S-2AP
Vědecká družice.
Družici postavil a provozuje Geofyzikální ústav Československé akademie věd.
Družice o hmotnosti 52 kg má tvar dvacetišestistěnu o průměru 56 cm se stěnami opatřenými články sluneční baterie dodávajícími asi 12 W. Po uvolnění na samostatnou dráhu se vyklápějí nosníky s čidly přístrojů. Získaná data se vysílají 4 vysílači na frekvencích 137 a 400 MHz rychlostí do 40 kbit/s. Pro korekce dráhy je družice vybavena pohonným systémem Pulsar pracující na stlačený vzduch.
Družice nese:
- třísložkový magnetometr;
- analyzátor elektrického pole;
- analyzátor energetických částic;
- rádiový spektrometr;
- fotometr pro pásma 577.7 a 630 nm.
Předpokládaná aktivní životnost je 1.5 roku.
Parametry dráhy:
1991-12-30.40 82.56° 121.64 min 438 - 3071 km
1996-01-01.12 82.56° 121.31 min 438 - 3041 km
2001-01-01.65 82.56° 120.67 min 436 - 2985 km
2006-01-01.20 82.56° 119.78 min 438 - 2905 km
2011-01-01.47 82.56° 119.66 min 436 - 2896 km
2016-01-01.50 82.54° 119.05 min 432 - 2845 km

Události:
1991-12-18 03:54:00 UT: Vzlet.
1991-12-28 Družice se oddělila od mateřského satelitu Interkosmos 25.
1992-09 Družice přestala vysílat.
1991-086F
SSC 21905
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Fragment byl katalogizovaný v březnu 1992.
Parametry dráhy:
1991-12-19.93 82.60° 122.34 min 444 - 3127 km
1996-01-01.05 82.59° 120.34 min 443 - 2949 km
2001-01-01.47 82.56° 116.64 min 436 - 2623 km
2006-01-01.63 82.53° 111.24 min 428 - 2139 km
2011-01-01.47 82.52° 110.40 min 426 - 2064 km
2016-01-01.78 82.51° 106.07 min 419 - 1669 km

Události:
1991-12-18 03:54:00 UT: Vzlet.
1991-086G
SSC 22845
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Fragment byl katalogizovaný v říjnu 1993.
Parametry dráhy:
1991-12-30.92 82.53° 120.89 min 428 - 3013 km
1996-01-01.98 82.51° 118.33 min 427 - 2785 km
2001-01-01.74 82.49° 113.56 min 419 - 2360 km
2006-01-01.08 82.45° 106.16 min 405 - 1692 km
2011-01-01.41 82.42° 104.74 min 402 - 1563 km
2016-01-01.93 82.34° 93.66 min 340 -   567 km
2016-04-08.26 82.29° 87.82 min 155 -   178 km

Události:
1991-12-18 03:54:00 UT: Vzlet.
2016-04-08 Přirozený zánik v atmosféře po 8878 dnech letu (24.31 roku).
1991-086H
SSC 21961
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Fragment byl katalogizovaný v květnu 1992.
Parametry dráhy:
1992-01-15.39 82.55° 120.84 min 437 - 3000 km
1996-01-02.39 82.54° 117.78 min 435 - 2727 km
2001-01-21.21 82.52° 111.99 min 437 - 2199 km
2006-01-01.63 82.47° 99.79 min 389 - 1108 km
2011-01-01.92 82.45° 95.49 min 365 -   720 km
2011-09-03.54 82.38° 89.38 min 223 -   265 km

Události:
1991-12-18 03:54:00 UT: Vzlet.
2011-09-03 Přirozený zánik v atmosféře po 7199 dnech letu (19.71 roku).
1991-086J
SSC 23335
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Fragment byl katalogizovaný v listopadu 1994.
Parametry dráhy:
1991-12-30.85 82.58° 121.03 min 436 - 3018 km
1996-01-22.32 82.56° 117.79 min 437 - 2727 km
2001-01-01.19 82.53° 111.73 min 425 - 2188 km
2006-01-02.66 82.49° 99.93 min 393 - 1118 km
2011-01-02.01 82.47° 96.01 min 371 -   763 km
2011-10-14.86 82.43° 88.85 min 198 -   237 km

Události:
1991-12-18 03:54:00 UT: Vzlet.
2011-10-15 Přirozený zánik v atmosféře po 7241 dni letu (19.82 roku).
Poslední aktualizace: 2016-10-11       © Jan Sedláček