1991-080


1991-11-24, 23:44:00.006 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Atlantis, OV-104

1991-080A
SSC 21795
STS 44   (Space Transportation System) USA
 Atlantis F-10
 Shuttle Mission 44
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 87 918 kg, výr. č. OV-104, je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3×5.2×4.0 m uzavřený dvojicí dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru jsou nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) čísel 2015, 2029 a 2030 každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
V nákladovém prostoru raketoplán nese:
- vojenskou družici USA 75 (DSP 16) s dvoustupňovou urychlovací jednotkou IUS (celková hmotnost je 17 055 kg);
- detektor znečištění nákladového prostoru IOCM (Interim Operational Contamination Monitor).
Plánovaná doba letu je 10 dní.
Posádka:
Hlavní: Záložní:
Frederick Drew Gregory NASA, USA 3. let
Terrence Thomas Henricke NASA, USA 1. let
James Shelton Voss NASA, USA 1. let
Franklin Story Musgrave NASA, USA 4. let
Mario Runco NASA, USA 1. let
Thomas John Hennen US Army, USA 1. let Michael Eugene Belt US Army, USA

Parametry dráhy:
1991-11-25.03 28.47° 91.61 min 358 - 367 km
1991-11-25.26 28.47° 91.96 min 364 - 397 km
1991-11-27.21 28.47° 91.84 min 362 - 368 km
1991-11-29.12 28.47° 91.83 min 361 - 368 km
1991-12-01.45 28.47° 91.84 min 362 - 368 km

Události:
1991-10-23 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1991-11-19 Plánovaný start byl odložen pro technickou závadu v jednotce IUS.
1991-11-24 23:44:00 UT: Vzlet.
1991-11-25 00:28 UT: Raketoplán byl naveden na základní dráhu.
~02:30 UT: Kosmonauti začali připravovat vypuštění družice USA 75.
06:05 UT: Z nákladového prostoru raketoplánu byla pomocí pružin uvolněna sestava jednotky IUS a družice USA 75.
1991-11-28 Raketoplán provedl úhybný manévr COLA (Collision Avoidance) před horním stupněm nosné rakety družice Kosmos 851 (1976-055B, 08899).
1991-12-01 Na raketoplánu selhala jedna ze tří inerciálních plošin (IMU-2).
Řídicí středisko následně rozhodlo o ukončení letu (zkrácení o tři dny).
21:28 UT: Zapálením motorů OMS na 3.5 minuty byl zahájen sestup u oběžné dráhy.
22:34:42 UT: Raketoplán přistál na dráze 05 základny Edwards AFB.
1991-080B
SSC 21805
USA 75   USA
 DSP 16   (Defense Support Program)
 DSP Block 14 F-3   (Defense Support Program)
 IMEWS-16   (Integrated Missile Early Warning System)
 Liberty
Stacionární družice včasné výstrahy.
Družici pro americké ministerstvo obrany postavila firma TRW Space & Technology Group, Redondo Beach, elektroniku dodala firma Aerojet Electronic Systems Division, Asuza; provoz zabezpečuje 21st Space Wing USAF, Peterson AFB.
Rotací stabilizovaná družice (6 ot./min.) o startovní hmotnosti 2355 kg má tvar válce o průměru 420 cm a délce 674 cm (na dráze po vysunutí tubusu dalekohledu a dalšího příslušenství je délka asi 10 m; k tělesu družice, jehož plášť je opatřen fotovoltaickými články, jsou připojeny čtyři panely slunečních baterií o rozpětí 670 cm; celkový maximální příkon je 1275 W. Pro korekce dráhy a změny orientace je družice vybavena malými motorky.
Družice nese:
- dalekohled s infračervenou kamerou pro detekci startů balistických raket;
- detektory ARI (Advanced Radec I) a ARII pro kontrolu zákazu zkoušek jaderných zbraní;
- detektory částic MPA (Magnetospheric Plasma Analyser) a SOPA (Synchronous Orbit Particle Analyser);
- laserový komunikační systém pro přenos dat mezi družicemi DSP.
Plánovaná pozice na dráze je nad 69° v.d.; předpokládaná aktivní životnost jsou minimálně 3 roky.
Parametry dráhy:
1991-11-30 0.0°   1436.0   min 35600 - 35600 km nad 69° v.d.; odhadované parametry
2000-03-02.00 3.97° 1436.11 min 35857 - 35799 km neoficiální parametry
2000-11-30.00 4.49° 1440.10 min 35861 - 35868 km neoficiální parametry
2009-03-01.79 11.25° 1435.93 min 35692 - 35875 km neoficiální parametry
2016-07-30.46 14.97° 1436.12 min 35773 - 35802 km neoficiální parametry

Události:
1991-11-24 23:44:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Atlantis.
1991-11-25 06:05 UT: Družice s jednotkou IUS byla uvolněna z nákladového prostoru raketoplánu.
07:05 UT: Spuštěním motoru prvního stupně IUS byl zahájen přechod na stacionární dráhu.
1991-080C
SSC 21806
první stupeň IUS-14   (Inertial Upper Stage) USA
 IUS-14 SRM-1   (Inertial Upper Stage 14 Solid Rocket Motor)
První stupeň urychlovacího bloku vyrobeného firmou Boeing opatřený motorem Orbus 21 s tahem 181 kg. Válcové těleso o hmotnosti asi 700 kg (s palivem 14 741 kg) má tvar válce dlouhého 315 cm s vnějším průměrem 234 cm.
Parametry dráhy:
1991-11-25 27° 635 min 360 - 35890 km odhadované parametry

Události:
1991-11-24 23:44:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Atlantis.
1991-11-25 06:05 UT: Družice USA 75 s jednotkou IUS byla uvolněna z nákladového prostoru raketoplánu.
07:05 UT: Spuštění motoru prvního stupně IUS.
1991-080D
SSC 21807
druhý stupeň IUS-14   (Inertial Upper Stage) USA
 IUS-14 SRM-2   (Inertial Upper Stage 14 Solid Rocket Motor)
Druhý stupeň urychlovacího bloku vyrobeného firmou Boeing opatřený motorem Orbus 6E. Válcové těleso o hmotnosti asi 300 kg (s palivem asi 3350 kg) má tvar válce dlouhého asi 200 cm s vnějším průměrem 290 cm.
Parametry dráhy:
1991-11-25 1.5°   1035      min 19160 - 35890 km odhadované parametry
2016-06-10.50 14.72° 1421.86 min 35411 - 35604 km neoficiální parametry

Události:
1991-11-24 23:44:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Atlantis.
1991-11-25 06:05 UT: Družice USA 75 s jednotkou IUS byla uvolněna z nákladového prostoru raketoplánu.
07:05 UT: Spuštěním motoru prvního stupně IUS byl zahájen přechod ke stacionární dráze.
Poslední aktualizace: 2016-10-15       © Jan Sedláček