1991-054


1991-08-02, 15:01:59.986 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Atlantis, OV-104

1991-054A
SSC 21638
STS 43   (Space Transportation System) USA
 Atlantis F-9
 Shuttle Mission 42
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 117 650 kg (přistávací 88 944 kg), výr. č. OV-104, je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3×5.2×4.0 m uzavřený dvojicí dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru jsou nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) čísel 2012, 2024 a 2028 každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
V nákladovém prostoru raketoplán nese:
- telekomunikační družici TDRS-5 s dvoustupňovou urychlovací jednotkou IUS (celková hmotnost je 17 055 kg);
- prototyp tepelné trubice pro budoucí orbitální stanici;
- dva kanystry GAS se spektrometrem SSBUV (Space Shuttle Solar Backscatter Ultraviolet Spektrometer) pro měření obsahu ozónu v atmosféře.
Plánovaná doba letu je 9 dní.
Posádka:
Hlavní:
John Elmer Blaha NASA, USA 3. let
Michael Allen Baker NASA, USA 1. let
Shannon Matilda Wells Lucidová NASA, USA 3. let
George David Low NASA, USA 2. let
James Craig Adamson NASA, USA 2. let

Parametry dráhy:
1991-08-02.73 28.47° 90.51 min 297 - 302 km
1991-08-03.05 28.46° 90.83 min 299 - 332 km
1991-08-06.01 28.47° 90.83 min 300 - 331 km
1991-08-08.43 28.47° 90.84 min 300 - 332 km
1991-08-10.10 28.47° 90.78 min 298 - 328 km
1991-08-11.36 28.46° 90.78 min 298 - 327 km

Události:
1991-06-25 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1991-08-02 15:02:00 UT: Vzlet.
15:44 UT: Raketoplán byl naveden na základní oběžnou dráhu.
21:14 UT: Z nákladového prostoru byla vypuštěna sestava IUS a družice TDRS.
1991-08-06 Posádka absolvovala tiskovou konferenci věnovanou prováděným experimentům.
1991-08-10 Kosmonauti ukončily všechny experimenty a začali připravovat raketoplán k návratu.
1991-08-11 11:24 UT: Zapálením motorů byl zahájen sestup z dráhy.
12:23:25 UT: Raketoplán přistál na dráze č. 15 na Cape Canaveral.
12:24 UT: Po doběhu dlouhém 3020 m se raketoplán zastavil; celková doba letu 8.89 dne.
1991-054B
SSC 21639
TDRS-5   (Tracking and Data Relay Satellite) USA
 TDRS-E   (Tracking and Data Relay Satellite)   předstartovní označení
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro NASA (provoz zajišťuje středisko Goddard Space Flight Center, Greenbelt) postavila firma TRW Space and Defense Systems, Redondo Beach.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 3180 kg (prázdná asi 1600 kg) má nepravidelný tvar s šestibokou základnou o průměru 300 cm; celková výška je 600 cm. Družice je vybavena dvěma trojdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 17.4 m dodávajících 1.7 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících NiCd baterie s kapacitou 2×40 Ah a nosníkem o rozpětí 13.7 m nesoucím dvě parabolické antény o průměru 490 cm. Další anténa o průměru 200 cm slouží pro služební komunikaci. Pro korekce dráhy jsou k dispozici 24 motorky na hydrazin s tahem po 4.45 N.
Družice nese:
- retranslační antény (dvě parabolické o průměru 490 cm a elektronicky řízenou anténu sestávající ze 30 šroubovitých antén);
- všesměrovou anténu využívanou během navádění na pracovní dráhu (slouží i jako nouzová anténa telemetrického systému);
- 8 transpondérů pro mezidružicovou komunikaci v pásmu C a 12 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná pozice je nad 174.5° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
Parametry dráhy:
1991-08-02.77 0.08° 1440.14 min 35709 - 36022 km
1991-08-05.54 0.06° 1416.39 min 35358 - 35442 km
1991-09-08.45 0.09° 1436.13 min 35773 - 35801 km nad 174° z.d.
1996-01-03.42 0.04° 1436.04 min 35771 - 35800 km nad 174° z.d.
2001-01-01.45 2.47° 1436.09 min 35778 - 35795 km nad 174° z.d.
2006-01-01.54 6.83° 1435.96 min 35775 - 35792 km kolem 174° z.d.
2009-06-29.79 9.89° 1436.17 min 35744 - 35832 km kolem 167° z.d.
2011-01-01.35 11.09° 1436.05 min 35706 - 35866 km
2016-01-01.74 13.95° 1436.11 min 35690 - 35884 km

Události:
1991-08-02 15:02:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Atlantis.
21:14 UT: Z nákladového prostoru byla vypuštěna sestava IUS a družice TDRS.
2009 Družice ukončila aktivní provoz.
1991-054C
SSC 21640
první stupeň IUS   (Inertial Upper Stage) USA
 IUS-15
Spodní stupeň urychlovacího bloku vyrobeného firmou Boeing Aerospace Co., Seattle, o hmotnosti 1157 kg opatřený motorem Orbus-21. Těleso tvaru válce je dlouhé 315 cm s vnějším průměrem 234 cm.
Parametry dráhy:
1991-08-04.69 26.94° 633.17 min 294 - 35801 km
1996-01-02.40 26.39° 607.84 min 250 - 34533 km
2001-01-01.32 26.44° 582.30 min 310 - 33131 km
2006-01-01.54 26.71° 548.40 min 283 - 31348 km
2011-01-01.99 26.69° 535.16 min 289 - 30624 km
2016-01-01.54 26.41° 508.03 min 288 - 29137 km

Události:
1991-08-02 15:02:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Atlantis.
21:14 UT: Sestava IUS a družice TDRS byla vypuštěna z nákladového prostoru.
1991-054D
SSC 21641
druhý stupeň IUS   (Inertial Upper Stage) USA
 IUS-15
Horní stupeň urychlovacího bloku vyrobeného firmou Boeing Aerospace Co., Seattle, o hmotnosti asi 350 kg je opatřený motorem Orbus-6E. Těleso tvaru válce je dlouhé 198 cm s vnějším průměrem asi 290 cm.
Parametry dráhy:
1991-08-03.18 1.44° 1436.57 min 35649 - 35943 km
1996-01-03.55 3.53° 1436.19 min 35634 - 35943 km
2001-01-01.18 7.21° 1434.39 min 35621 - 35886 km
2006-01-01.90 10.91° 1436.52 min 35645 - 35944 km
2011-01-02.70 14.41° 1434.72 min 35616 - 35903 km
2016-01-01.81 16.31° 1436.80 min 35635 - 35958 km

Události:
1991-08-02 15:02:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Atlantis.
21:14 UT: Sestava IUS a družice TDRS byla vypuštěna z nákladového prostoru.
1991-054E
SSC 21642
fragment stupně IUS   (Inertial Upper Stage) USA
 
Fragment spodního stupně IUS.
Parametry dráhy:
1991-08-05.51 26.90° 620.24 min 289 - 35138 km
1991-08-07.67 26.92° 620.23 min 294 - 35132 km
1991-09-15.38 27.04° 618.61 min 270 - 35073 km
1992-09-22 26.51° 98.24 min 166 -   1183 km

Události:
1991-08-02 15:02:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Atlantis.
21:14 UT: Sestava IUS a družice TDRS byla vypuštěna z nákladového prostoru.
1992-09-22 Přirozený zánik v atmosféře po 417 dnech letu (1.14 roku).
Poslední aktualizace: 2016-10-31       © Jan Sedláček
TOPlist