1992-054


1992-08-13, 23:00 UT; Xichang Satellite Launch Center, LC2; CZ-2E, Y3

1992-054A
SSC 22087
Optus B1   Austrálie
 Aussat B1   (Australia Satellite)   do ledna 1992
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Optus Communications Pty., Ltd., Sydney, postavila americká firma Hughes Space and Communications Co., Seal Beach, na základě platformy HS-601.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2858 kg (prázdná 1272 kg) má tvar krychle s délkou strany 229 cm se dvěma třídílnými panely sluneční baterie o rozpětí 22 m dodávajících 3 kW a dobíjejících palubní NiH2 baterie. Vysílání probíhá prostřednictvím tří parabolických antén a jedné třicetiprvkové pro pásmo L. Na povrchu družice jsou koutové odrážeče sloužící k určení přesné polohy dužize v prostoru. Pro navedení do pracovní pozice je družice vybavena motorem Marquard R-4D-11 s tahem 490 N, pro korekce dráhy slouží systém 13 motorků s tahem po 22 N.
Družice nese:
- 15 transpondérů pro pásmo Ku a 8 transpondérů pro pásmo L;
- maják vysílající v pásmu Ka ke studiu šíření signálu.
Plánovaná pozice na dráze je nad 160° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
Parametry dráhy:
1992-08-14.01 27.99° 97.13 min 201 -   1042 km
1992-08-14.28 23.48° 661.47 min 351 - 37189 km
1992-08-16.58 10.70° 802.68 min 7157 - 37308 km
1992-08-19.64 0.43° 1472.36 min 35657 - 37330 km
1992-09-20.58 0.28° 1436.14 min 35675 - 35900 km nad 165° v.d.
1992-10-17.51 0.21° 1436.10 min 35685 - 35888 km nad 160° v.d.
1997-01-02.21 0.02° 1436.12 min 35774 - 35800 km nad 160° v.d.
2002-01-01.39 0.04° 1436.10 min 35775 - 35798 km nad 160° v.d.
2007-01-01.32 0.52° 1436.11 min 35764 - 35810 km nad 160° v.d.
2007-02-14.35 0.63° 1435.71 min 35766 - 35792 km
2008-05-15.57 1.87° 1444.41 min 35939 - 35959 km
2012-01-01.58 5.04° 1451.53 min 36056 - 36120 km

Události:
1992-08-13 23:00 UT: Vzlet.
2005-05-21 Družice dočasně přerušila provoz pro poruchu primární řídicí jednotky (po převodu na záložní jednotku byl provoz obnoven).
2006-03-30 06:52 UT: Během rutinního korekčního manévru ztratila družice správnou orientaci a došlo k přerušení vysílání.
20:00 až 20:30 UT: Po správné orientaci družice bylo plně obnoveno vysílání.
2007 Začátkem roku byla družice vyřazena z provozu.
2008-05 Družice byla převedena na odkládací dráhu.
1992-054B
SSC 22088
horní stupeň rakety Čína
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso je dlouhé 15.5 m s vnějším průměrem 335 cm.
Parametry dráhy:
1992-08-14.08 27.99° 97.13 min 204 - 1039 km
1992-09-13.94 27.98° 95.94 min 200 -   928 km
1992-10-13.06 27.98° 94.56 min 197 -   797 km
1992-11-12.46 27.98° 92.82 min 191 -   635 km
1992-12-12.28 27.96° 87.34 min 130 -   155 km

Události:
1992-08-13 23:00 UT: Vzlet.
1992-12-12 Přirozený zánik v atmosféře po 121 dni letu.
1992-054C
SSC 22089
motor družice Optus B1 Austrálie
 PKM   (Perigee Kick Motor)
Motor Thiokol Star-63F, kterým je družice navedena na přechodovou dráhu; po splnění úkolu se odhazuje.
Válcové těleso o hmotnosti asi 7900 kg (včetně paliva) je dlouhé 269 cm s vnějším průměrem 160 cm.
Parametry dráhy:
1992-08-16.58 23.47° 664.43 min 376 - 37313 km
1997-01-02.59 22.90° 662.42 min 447 - 37141 km
2002-01-01.30 22.67° 656.17 min 372 - 36898 km
2007-01-01.81 23.08° 652.39 min 386 - 36692 km
2012-01-03.92 23.43° 650.88 min 414 - 36588 km

Události:
1992-08-13 23:00 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-09-01       © Jan Sedláček