1992-052


1992-08-10, 23:08:07 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 42P (L424b), V52

1992-052A
SSC 22076
TOPEX-Poseidon   (Ocean Topography Experiment - Poseidon) USA/Francie
 
Oceánografická družice.
Družici pro organizace National Aeronautics and Space Administration (NASA), Washington, a Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paris postavila Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, která také zajišťuje její provoz.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2402 kg má tvar kvádru o rozměrech 415x219x145 cm s jedním obdélníkovým panelem sluneční baterie 870x330 cm dodávajícím 3.4 kW. Na povrchu družice jsou umístěny laserové odrážeče pro přesné sledování dráhy, která je s využitím mikrovlnného dopplerovského systému Doris a navigačního systému GPS určována s přesností 2 cm. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky a magnetické cívky; korekce dráhy zajišťuje pohonný systém s motorky na hydrazin. Komunikace se Zemí probíhá prostřednictvím družic systému TDRSS.
Družice nese:
- dva výškoměry pracující v pásmech C a Ku pro měření vzdálenosti k mořské hladině s přesností 4.2 cm (připravil NASA);
- výškoměr SSALT-Poseidon pracující v pásmu Ku (připravila CNES);
- mikrovlnný radiometr Topex pro měření koncentrace vodních par v atmosféře (připravila JPL).
Předpokládaná aktivní životnost (délka primární mise) jsou 3 roky; mise byla prodloužena na 6 roků.
Parametry dráhy:
1992-08-11.12 66.08° 112.12 min 1317 - 1331 km
1992-08-22.11 66.08° 112.26 min 1328 - 1333 km
1992-09-21.06 66.04° 112.41 min 1332 - 1343 km
1997-01-01.92 66.04° 112.42 min 1332 - 1344 km
2002-01-01.42 66.05° 112.42 min 1331 - 1344 km
2006-01-31.51 66.05° 112.42 min 1332 - 1343 km
2007-01-01.54 66.03° 112.42 min 1332 - 1344 km
2012-01-01.94 66.03° 112.42 min 1332 - 1343 km

Události:
1992-08-10 23:08:07 UT: Vzlet.
1992-08 V průběhu měsíce srpna byly uvedeny do provozu všechny přístroje družice.
1992-09-21 Družice byla navedena na definitivní pracovní dráhu.
2002-01 Družice zahájila společná měření s družicí Jason 1 (2001-055A, 26997).
2006-01 Družice ukončila svoji činnost.
1992-052B
SSC 22077
KITSat 1   (Korea Institute of Technology Satellite) Jižní Korea
 Uribyol 1   pojmenování po navedení na oběžnou dráhu
 우리별 1호   [ulibyeol 1ho]
 KO-23   (Korea Oscar 23)
 Oscar 23   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
Technologická družice.
Družici v licenci britské Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL), Guildford, na základě platformy SSTL-70 postavil jihokorejský Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Satellite Technology Research Center, Daejeon.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 48.6 kg má tvar kvádru o rozměrech 35.2x35.6x67 cm, z něhož vychází 600 cm dlouhá tyč; boční stěny jsou osazeny články sluneční baterie dodávající maximálně 30 W. Stabilizaci gravitačním gradientem doplňují magnetické cívky (dosahuje se přesnost lepší než 5°). Komunikace se Zemí probíhá v pásmu 145 MHz nebo v pásmu 435.175 MHz rychlostí 9.6 kb/s.
Družice nese:
- dvě CCD kamery pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 4 km a 400 m;
- radioamatérské digitální retranslační zařízení DSFCE (Digital Store and Forward Communication Experiment);
- aparaturu CRE (Cosmic Ray Experiment) pro měření kosmického záření;
- experiment DSPE (Digital Signal Processing Experiment) pro testování přenosu dat a hlasových komunikací.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
1992-08-11.44 66.08° 111.95 min 1304 - 1329 km
1997-01-02.84 66.08° 111.95 min 1305 - 1328 km
2002-01-01.51 66.09° 111.94 min 1313 - 1319 km
2007-01-01.62 66.09° 111.94 min 1307 - 1325 km
2012-01-01.91 66.08° 111.93 min 1305 - 1326 km

Události:
1992-08-10 23:08:07 UT: Vzlet.
1992-052C
SSC 22078
S80/T   Francie
 
Technologická družice.
Družici pro Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paris, v licenci britské Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL), Guildford, na základě typu Microsat-70 postavila francouzská firma Matra Marconi Space, Toulouse.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 50 kg má tvar kvádru o rozměrech 35x35x65 cm, z něhož vychází 600 cm dlouhá tyč. Na čtyřech stěnách družice jsou umístěny články sluneční baterie dodávající 25 W.
Družice nese experimentální aparaturu o hmotnosti 7 kg pro lokalizaci a oboustrannou komunikaci s mobilními pojítky v pásmu VHF (148/138 MHz) vyrobenou firmou Dassault Electronique (v rámci vývoje systému Taos).
Předpokládaná aktivní životnost je jeden rok.
Parametry dráhy:
1992-08-11.20 66.08° 111.93 min 1302 - 1329 km
1997-01-02.86 66.08° 111.92 min 1303 - 1328 km
2002-01-01.85 66.09° 111.92 min 1312 - 1318 km
2007-01-01.41 66.09° 111.91 min 1304 - 1325 km
2012-01-01.46 66.08° 111.91 min 1303 - 1326 km

Události:
1992-08-10 23:08:07 UT: Vzlet.
23:31 UT: Družice se oddělila na samostatnou dráhu.
1999-10 Družice po poruše v systému dodávky elektrické energie přestala pracovat.
1992-052D
SSC 22079
horní stupeň rakety Francie
 H 10+
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1293 kg je dlouhé 11.4 m s vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
1992-08-11.05 66.06° 112.68 min 1304 - 1396 km
1997-01-01.08 66.06° 112.71 min 1301 - 1401 km
2002-01-01.56 66.07° 112.70 min 1300 - 1401 km
2007-01-01.93 66.06° 112.70 min 1292 - 1409 km
2012-01-01.24 66.07° 112.69 min 1297 - 1404 km

Události:
1992-08-10 23:08:07 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-09-02       © Jan Sedláček