1992-049


1992-07-31, 13:56:48.011 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Atlantis, OV-104

1992-049A
SSC 22064
STS 46   (Space Transportation System) USA
 Atlantis F-12
 Shuttle Mission 49
 TSS-1   (Tethered Satellite System)
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 95 201 kg, výr. č. OV-104, je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvojicí dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) čísel 2027, 2032 a 2033 každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
V nákladovém prostoru jsou uloženy evropská družice Eureca 1, vlečná družice TSS-1 se zařízením pro odvíjení poutacího lanka, kamera IMAX a v kontejnerech mj. experimenty EOIM (Evalution of Oxygen Interaction with Materials), TEMP (Thermal Energy Management Processes) a CONCAP (Consortium for Materials Development in Space Complex Autonomous Payload) pro studium krátkodobého vlivu kosmického prostředí na různé materiály.
Posádka:
Hlavní: Záložní:
Loren James Shriver NASA, USA 3. let
Andrew Michael Allen NASA, USA 1. let
Claude Nicollier ESA, Švýcarsko 2. let .
Marsha Sue Ivinsová NASA, USA 2. let
Jeffrey Alan Hoffman NASA, USA 3. let
Franklin Ramón Chang Díaz NASA, USA 3. let
Franco Egidio Malerba ASI, Itálie 1. let Umberto Guidoni ASI, Itálie

Parametry dráhy:
1992-07-31.63 28.47° 93.11 min 420 - 433 km
1992-08-02.27 28.47° 93.12 min 421 - 433 km
1992-08-03.49 28.47° 90.49 min 295 - 302 km
1992-08-06.45 28.48° 89.13 min 228 - 235 km
1992-08-07.96 28.48° 89.09 min 226 - 233 km

Události:
1992-06-11 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1992-07-31 13:56:48 UT: Vzlet.
14:38:12 UT: Manévrem OMS byl raketoplán naveden na základní dráhu.
15:26 UT: Byly otevřeny dveře nákladového prostoru.
~16:30 UT: Byla vyklopena parabolická anténa pro komunikaci prostřednictvím družic TDRSS.
1992-08-02 07:07 UT: Na samostatnou dráhu byla vypuštěna družice Eureca.
1992-08-03 ~11:00 UT: Raketoplán provedl korekční manévr, při kterém byla snížena výška oběžné dráhy.
1992-08-04 21:19 UT: Byla družice TSS-1 uvolněna z lůžka nákladového prostoru a bylo zahájeno odmotávání poutacího lana (krátce poté byl experiment přerušen a družice vtažena zpět do lůžka v nákladovém prostoru).
po 23:00 UT: Uskutečnil se druhý pokus s upoutanou družicí TSS-1.
1992-08-05 ~12:00 UT: Pokračovaly pokusy s družicí TSS-1 (pro různé závady se nezdařil původní záměr vlečení družice na 20 km dlouhém lanku - podařilo se dostat družici na maximální vzdálenost 257 m).
asi 23:00 UT: Kosmonautů se podařilo navinout zpět lanko a ukotvit družici TSS-1 v lůžku nákladového prostoru.
1992-08-06 Kosmonauti spustili technologické experimenty EOIM, TEMP a CONCAP.
1992-08-08 Vzhledem k vývoji počasí na Floridě byl let proti plánu prodloužen o jeden oběh Země.
13:11:50 UT: Raketoplán se dotkla přistávací dráhy 33 Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
13:12:20 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba letu byla 7.97 dne.
1992-049B
SSC 22065
Eureca (European Retrievable Carrier) ESA
 
Vědecká družice.
Družici pro Evropskou kosmickou agenturu postavila firma EADS Bremen; řízení družice zajišťuje ESOC Darmstadt, některé experimenty řídí středisko DLR v Kolíně nad Rýnem.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 4490 kg má tvar hranolu o rozměrech 450x250x200 cm se dvěma pětidílnými panely sluneční baterie o rozpětí 20 m dodávajících průměrně 1 kW (špičkově 1.5 kW) a dobíjejících 4 NiCd baterie, každá s kapacitou 40 Ah. Stabilizační systém využívá senzory Slunce a Země, gyroskopy a akcelerometry, výkonnými prvky je 6 trysek na chladný plyn s tahem po 21 mN. Získaná data se ukládají do palubní paměti s celkovou kapacitou 13Mb. Komunikace se Zemí probíhá v pásmu S rychlostí až 256 kb/s. Družice je vybavena motorovým systémem pro korekce oběžné dráhy se čtyřmi motory s tahem po 21 N.
Družice nese:
- materiálové experimenty ERA (Exobiology and Radiation Assembly), připravil DLR, Germany, AMF (Automatic Mirror Furnace),připravila Universität Freiburg, Germany, SGF (Solution Growth Facility),připravila Université Libre de Bruxelles, PCF (Protein Crystallisation Facility), připravila Universität Freiburg, MFA (Multi-Furnace Assembly) připravil National Research Council,Janov, HPT (High Precision Thermostat), připravila Ruhr Universität, Bochum, SFA (Surface Forces Adhesion), připravila Università di Milano;
- teleskop WATCH (Wide Angle Telescope) pro detekci vzplanutí gama záření a rentgenových zdrojů s energiemi 6 až 150 keV;
- detektor TICCE (Timeband Capture Cell Experiment) pro studium mikročástic přirozeného i umělého původu v blízkosti Země;
- přístroj ORA (Occultation Radiometer Instrument) pro měření aerosolů a stopových plynů v zemské atmosféře;
- radiometr SOVA (Solar Variability Experiment) pro měření sluneční konstanty, její variability a spektrálního rozložení;
- spektrometr SOSP (Solar Spectrum Instrument) pro měření absolutního slunečního záření a jeho variace ve spektrálním rozsahu 170 až 3200 nm.
Předpokládaná aktivní životnost je 9 měsíců.
Parametry dráhy:
1992-08-02.25 28.47° 93.12 min 421 - 433 km
1992-08-07.57 28.46° 94.70 min 500 - 508 km
1992-10-05.23 28.46° 94.67 min 499 - 506 km
1992-12-10.93 28.46° 94.58 min 496 - 501 km
1993-02-14.20 28.45° 94.52 min 491 - 499 km
1993-04-20.09 28.46° 94.44 min 465 - 518 km
1993-06-24.71 28.46° 94.17 min 474 - 482 km

Události:
1992-07-31 13:56:48 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Atlantis.
1992-08-02 07:07 UT: Družice byla uvolněna na samostatnou dráhu. 17:30 UT: Byly zapáleny korekční motory; po 6 minutách byly zastaveny (plán předpokládal činnost 24 minut). Důvodem předčasného přerušení byla chybná orientace družice v prostoru.
1992-08-07 Po sérii korekčních manévrů byla dosažena pracovní dráha.
1992-08-10 Byla zahájena aktivace vědeckých přístrojů.
1992-08-18 Družice byla uvedena do operačního provozu.
1993-05 Sérií korekčních manévrů byla zahájena příprava k návratu na Zemi.
1993-06-23 Na družici byl deaktivován pohonný systém.
1993-06-24 Byl ukončen provoz všech systémů družice.
07:55 UT: Družice dostala příkaz ke složení panelů slunečních baterií.
13:54 UT: Družice byla zachycena manipulátorem RMS raketoplánu Endeavour (1993-037A, 22684).
16:28 UT: Družice byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru raketoplánu Endeavour.
1993-07-01 12:52:16 UT: Návrat v nákladovém prostoru raketoplánu Endeavou na přistávací dráhu č. 33 Kennedyho kosmického střediska na Floridě; celková doba letu byla 334.96 dne.

TSS-1   (Tethered Satellite System) USA/Itálie
 
Vlečná družice.
Družici vyvinuly NASA a ASI (Agenzia spaziale Italiana) a vyrobila ji italská firma Alenia Spazio.
Družice o hmotnosti 517 kg má tvar koule o průměru 160 cm spojená s raketoplánem 22 km dlouhým vodivým kabelem. Pro řízení polohy a k dokonalému napínání poutacího kabelu je na družici 12 plynových trysek s proměnným tahem 0.5 až 2.5 N se zásobou 60 kg stlačeného dusíku. Poutací kabel má průměr 2.5 mm, pevnost v tahu asi 3 GPa a hmotnost 8.2 kg/km. Komunikace s raketoplánem probíhá v pásmu S.
Družice nese užitečné zatížení o hmotnosti 70 kg pro studium ionosférické plazmy a geomagnetického pole.
Předpokládal se jednodenní let na poutacím kabelu - 5.5 hod. vzdalování do asi 20 km, 10.5 hod. vědeckých měření a 7 hod. zpětné přitažení.
Objekt nebyl samostatně katalozizován, protože byl po celou dobu letu pevně spojen s jiným objektem.
Parametry dráhy:
1992-08-06.45 28.48° 89.13 min 228 - 235 km

Události:
1992-07-31 13:56:48 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu Atlantis.
1992-08-04 21:19 UT: Byla družice TSS-1 uvolněna z lůžka nákladového prostoru a bylo zahájeno odmotávání poutacího lana (krátce poté byl experiment přerušen a družice vtažena zpět do lůžka v nákladovém prostoru).
po 23:00 UT: Uskutečnil se druhý pokus s upoutanou družicí TSS-1.
1992-08-05 ~12:00 UT: Pokračovaly pokusy s družicí TSS-1 (pro různé závady se nezdařil původní záměr vlečení družice na 20 km dlouhém lanku - podařilo se dostat družici na maximální vzdálenost 257 m).
asi 23:00 UT: Kosmonautům se podařilo navinout zpět lanko a ukotvit družici TSS-1 v lůžku nákladového prostoru.
1992-08-08 13:11:50 UT: Návrat v nákladovém prostoru raketoplánu Atlantis; celková doba letu byla 7.97 dne.
Poslední aktualizace: 2016-09-05       © Jan Sedláček