2016-040


2016-06-22, 03:56 UT; Satish Dhawan Satellite Centre; PSLV-C34

2016-040A
SSC 41599
CartoSat-2C   Indie
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje Indian Space Research Organisation (ISRO), Bengalúru, na základě typu IRS-2.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 727.5 kg má tvar šestibokého hranolu s průměrem 250 cm a výškou 240 cm se dvěma panely sluneční baterie dodávajících průměrně 900 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících dvě NiCd baterie s kapacitou 18 Ah. Stabilizační systém obsahuje čtyři silové setrvačníky, magnetické cívky a sadu motorků na hydrazin, okamžitá poloha se kontroluje pomocí inerciální referenční jednotky, senzoru Slunce, sledovače hvězd a magnetometru; pozice na dráze se určuje pomocí osmikanálového přijímače GPS. Pořízená data se mohou ukládat do palubní paměti s kapacitou 64 Gbit, na Zemi se předávají v pásmu X maximální rychlostí 105 Mbit/s. Družice je vybavena pohonným systémem pro korekce dráhy se zásobou 64 kg hydrazinu.
Družice nese panchromatickou kameru pro snímkování zemského povrchu s rozlišením kolem 1 metru.
Plánovaná aktivní životnost je 5 roků.
Parametry dráhy:
2016-06-22.36 97.50° 94.82 min 501 - 519 km

Události:
2016-duben Start plánovaný na 2016-05-31 byl odložen na pozdější termín.
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040B
SSC 41600
SathyabamaSat   Indie
SB Sat   (Sathyabama Satellite)
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje Sathyabama University, Chennai.
Tříose stabilizovaná družice typu 2U Cubesat o hmotnosti 1.5 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x10x20 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky, magnetické tyče a magnetometr. Komunikace se zemí probíhá v pásmu UHF.
Družice nese:
- komerčně vyráběný spektrometr Argus 1000 Infrared pro studium obsahu skleníkových plynů v zemské atmosféře, detektor spektrometru je chlazen Peltierovým chladičem.
Parametry dráhy:
2016-06-22.36 97.51° 94.80 min 501 - 517 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040C
SSC 41601
SkySat C1   USA
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro firmu Terra Bella (dříve Skybox Imaging) postavila firma Space Systems Loral.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti asi 120 kg má tvar kvádru o rozměrech 60x60x95 cm s částí stěn pokrytých články sluneční baterie dodávajících průměrně 120 W a dobíjejících palubní baterie. Stabilizační systém obsahuje silové setrvačníky a magnetické cívky. Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 768 GB a na Zemi se předávají maximální rychlostí 450 Mbit/s. Pro drobné úpravy dráhy je družice vybavena motorky HPGP (High Performance Green Propulsion) o tahu 1 N.
Družice nese teleskop pro snímkování zemského povrchu ve čtyřech pásmech (450-515, 515-595, 605-695 a 740-900 nm) s rozlišením 90 cm (v panchromatickém režimu) nebo 200 cm (v multispektrálním režimu). Snímky jsou určeny pro komerční využití.
Plánovaná aktivní životnost je minimálně 6 roků.
Parametry dráhy:
2016-06-22.36 97.51° 94.77 min 500 - 515 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040D
SSC 41602
GHGSat-D   (Greenhouse Gas Satellite - Demonstrator) Kanada
Claire  
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro společnost GHGSat Inc. postavila University of Toronto Institute for Aerospace Studies Space Flight Laboratory (UTIAS SFL).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 15 kg má tvar hranolu o rozměrech 20x20x40 cm s obvodovými stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími maximálně 80 W a dobíjející tři Li-ion baterie s celkovou kapacitou 26 Wh. Orientační a stabilizační systém obsahuje silové setrvačníky a magnetické tyče.
Družice nese:
- zobrazovací spektrometr pro snímkování zemského povrchu s rozlišením pod 50 m;
- aparaturu pro sledování oblačnosti a aerosolů v zemské atmosféře s prostorovým rozlišením pod 150 m.
Parametry dráhy:
2016-06-22.36 97.50° 94.74 min 500 - 512 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040E
SSC 41603
LAPAN-A3   (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) Indonésie
LAPAN-ORARI  
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Národní úřad pro letectví a kosmonautiku), Jakarta.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 115 kg má tvar hranolu o rozměrech 50x57x42 cm s pěti stěnami pokrytými 30 články sluneční baterie dodávajícími 37 W a dobíjející tři Li-ion baterie s celkovou kapacitou 17 Ah. Orientační a stabilizační systém obsahuje tři silové setrvačníky, laserový gyroskop, tři magnetické cívky, tříosý magnetometr, šest senzorů Slunce a dva sledovače hvězd; pozice na dráze se zjišťuje podle signálů GPS. Data je možné ukládat do palubní paměti s kapacitou 16 Gbit. Komunikace se Zemí probíhá v pásmech UHF (telemetrie), S (přenos dat) a X (přenos obrazových dat rychlostí až 105 Mbit/s).
Družice nese:
- aparaturu pro příjem signálů AIS (Automatic Identification System) z námořních lodí;
- multispektrální kameru pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 19 m;
- digitální fotoaparát pro snímkování zemského povrchu v panchromatickém režimu s rozlišením 5 m.
Parametry dráhy:
2016-06-22.43 97.51° 94.80 min 501 - 517 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040F
SSC 41604
BIROS   (Bispectral Infrared Optical System) Německo
 
Družice pro detekci požárů na Zemi.
Družici postavilo Deutches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) na základě platformy TET-X (dodavatel Kayser-Threde Gmbh); projekt financuje spolkové ministerstvo pro školství a vědu.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti asi 120 kg má tvar kvádru o rozměrech 67x58x88 cm se třemi panely sluneční baterie (jeden je pevně připojen ke stěně družice) dodávajících 280 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících palubní Li-ion baterii s kapacitou 520 Wh. Stabilizační systém obsahuje dva sledovače hvězd, dvě inerciální měřicí jednotky, senzory Slunce, čtyři silové setrvačníky a magnety; pozice na dráze s přesností 10 m se určuje ze signálů GPS za pomoci dvou přijímačů. Komunikace se Zemí probíhá v pásmech S (data se předávají rychlostí až 6&Mbit/s) a VHF (prostřednictvím satelitního systému ORBCOMM). Pro korekce dráhy je na družici pohonný systém se dvěma motorky na plynný dusík s tahem 118 mN nebo 67 mN.
Družice nese:
- dvojitou infračervenou kameru pro lokalizaci tepelných zdrojů s vysokou teplotou (požáry, sopky, průmyslové podniky) i nízké intenzity, rozlišení je 356 m/pixel;
- zobrazovací systém pro snímkování sledované oblasti ve viditelné a blízké infračervené části spektra;
- experimentální optický komunikační systém OSIRIS (Optical Space Infrared Downlink System) umožňující přenos dat rychlostí až 10 Gbit/s;
- navigační systém AVANTI (Autonomous Vision Approach Navigation and Target Identification ) pro testování navigace při přibližování k nespolupracujícím kosmickým objektům; k testům se využívá subsatelit BEESat-4.
Plánovaná aktivní životnost je 3 až 5 roků.
Parametry dráhy:
2016-06-22.43 97.51° 94.79 min 500 - 517 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040G
SSC 41605
M3MSat   (Maritime Monitoring and Messaging Micro-satellite) Kanada
 exactView 7
EV 7   (exactView 7)
Experimentální telekomunikační družice.
Družici pro Canadian Space Agency postavila firma COM DEV International Ltd. ve spolupráci se Space Flight Laboratory a University of Toronto.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti asi 85 kg má tvar kvádru s rozměry 60x60x80 cm s částí stěn pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 70 W a dobíjejícími palubní Li-ion baterii s kapacitou 17.4 Ah. Stabilizační systém obsahuje sadu silových setrvačníků, magnety, dva tříosé magnetometry a sluneční senzor. Komunikace se Zemí probíhá v pásmu S (32 kbit/s uplink a 6.25 Mbit/s downlink) a C (data systému AIS rychlostí 20 Mbit/s). Data AIS se přijímají prostřednictvím dvou antén o průměru 30 cm.
Družice nese:
- dva nezávislé terminály AIS (Automatic Identification System) pro příjem dat z námořních lodí;
- transpondér LDRS (Low Data Rate System) pro přenos dat nízkou rychlostí;
- experiment DDCM (Dielectric Deep Charge Monitor) pro sledování nabíjení dielektrického vzorku během kosmického letu.
Parametry dráhy:
2016-06-22.42 97.51° 94.78 min 500 - 516 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040H
SSC 41606
Flock 2'-6   USA
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje firma Planet Labs, San Francisko.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o hmotnosti 5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dobíjející palubní Li-ion baterii. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky, magnetické cívky a tříosý magnetometr. Pro přenos snímků na Zemi rychlostí až 120 Mbit/s se používá pásmo X, služební komunikace probíhá v pásmu S a telemetrie v pásmu UHF, které je záložní pro služební komunikaci.
Družice nese optický systém pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 90 cm.
Parametry dráhy:
2016-06-22.42 97.51° 94.77 min 501 - 513 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040J
SSC 41607
Swayam   Indie
   
Technologická družice.
Družici jako vzdělávací projekt pro studenty postavila a provozuje College of Engineering, Pune (COEP).
Částečně stabilizovaná družice typu 1U Cubesat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x10 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajících asi 2 W. Stabilizační systém využívá dvojici hysterezních tyčí a pevný magnet (testuje se možnost pasivní stabilizace). Komunikace se zemí probíhá v radioamatérském pásmu UHF (434 až 437 MHz).
Družice nese komunikační aparaturu schopnou přijmout datový paket a později jej odvysílat na jiné místo na Zemi.
Parametry dráhy:
2016-06-24.53 97.51° 94.81 min 500 - 518 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040K
SSC 41608
Flock 2'-11   USA
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje firma Planet Labs, San Francisko.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o hmotnosti 5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dobíjející palubní Li-ion baterii. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky, magnetické cívky a tříosý magnetometr. Pro přenos snímků na Zemi rychlostí až 120 Mbit/s se používá pásmo X, služební komunikace probíhá v pásmu S a telemetrie v pásmu UHF, které je záložní pro služební komunikaci.
Družice nese optický systém pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 90 cm.
Parametry dráhy:
2016-06-29.13 97.51° 94.77 min 500 - 514 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040L
SSC 41609
Flock 2'-2   USA
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje firma Planet Labs, San Francisko.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o hmotnosti 5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dobíjející palubní Li-ion baterii. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky, magnetické cívky a tříosý magnetometr. Pro přenos snímků na Zemi rychlostí až 120 Mbit/s se používá pásmo X, služební komunikace probíhá v pásmu S a telemetrie v pásmu UHF, které je záložní pro služební komunikaci.
Družice nese optický systém pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 90 cm.
Parametry dráhy:
2016-06-29.13 97.51° 94.77 min 500 - 515 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040M
SSC 41610
Flock 2'-9   USA
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje firma Planet Labs, San Francisko.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o hmotnosti 5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dobíjející palubní Li-ion baterii. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky, magnetické cívky a tříosý magnetometr. Pro přenos snímků na Zemi rychlostí až 120 Mbit/s se používá pásmo X, služební komunikace probíhá v pásmu S a telemetrie v pásmu UHF, které je záložní pro služební komunikaci.
Družice nese optický systém pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 90 cm.
Parametry dráhy:
2016-06-28.74 97.50° 94.77 min 500 - 514 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040N
SSC 41611
Flock 2'-4   USA
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje firma Planet Labs, San Francisko.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o hmotnosti 5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dobíjející palubní Li-ion baterii. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky, magnetické cívky a tříosý magnetometr. Pro přenos snímků na Zemi rychlostí až 120 Mbit/s se používá pásmo X, služební komunikace probíhá v pásmu S a telemetrie v pásmu UHF, které je záložní pro služební komunikaci.
Družice nese optický systém pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 90 cm.
Parametry dráhy:
2016-06-29.13 97.51° 94.76 min 500 - 514 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040P
SSC 41612
Flock 2'-10   USA
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje firma Planet Labs, San Francisko.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o hmotnosti 5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dobíjející palubní Li-ion baterii. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky, magnetické cívky a tříosý magnetometr. Pro přenos snímků na Zemi rychlostí až 120 Mbit/s se používá pásmo X, služební komunikace probíhá v pásmu S a telemetrie v pásmu UHF, které je záložní pro služební komunikaci.
Družice nese optický systém pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 90 cm.
Parametry dráhy:
2016-06-29.00 97.51° 94.76 min 500 - 514 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040Q
SSC 41613
Flock 2'-8   USA
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje firma Planet Labs, San Francisko.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o hmotnosti 5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dobíjející palubní Li-ion baterii. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky, magnetické cívky a tříosý magnetometr. Pro přenos snímků na Zemi rychlostí až 120 Mbit/s se používá pásmo X, služební komunikace probíhá v pásmu S a telemetrie v pásmu UHF, které je záložní pro služební komunikaci.
Družice nese optický systém pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 90 cm.
Parametry dráhy:
2016-06-29.13 97.51° 94.76 min 500 - 514 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040R
SSC 41614
Flock 2'-12   USA
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje firma Planet Labs, San Francisko.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o hmotnosti 5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dobíjející palubní Li-ion baterii. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky, magnetické cívky a tříosý magnetometr. Pro přenos snímků na Zemi rychlostí až 120 Mbit/s se používá pásmo X, služební komunikace probíhá v pásmu S a telemetrie v pásmu UHF, které je záložní pro služební komunikaci.
Družice nese optický systém pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 90 cm.
Parametry dráhy:
2016-06-28.68 97.51° 94.75 min 499 - 514 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040S
SSC 41615
Flock 2'-7   USA
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje firma Planet Labs, San Francisko.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o hmotnosti 5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dobíjející palubní Li-ion baterii. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky, magnetické cívky a tříosý magnetometr. Pro přenos snímků na Zemi rychlostí až 120 Mbit/s se používá pásmo X, služební komunikace probíhá v pásmu S a telemetrie v pásmu UHF, které je záložní pro služební komunikaci.
Družice nese optický systém pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 90 cm.
Parametry dráhy:
2016-06-29.19 97.51° 94.76 min 500 - 514 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040T
SSC 41616
Flock 2'-5   USA
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje firma Planet Labs, San Francisko.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o hmotnosti 5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dobíjející palubní Li-ion baterii. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky, magnetické cívky a tříosý magnetometr. Pro přenos snímků na Zemi rychlostí až 120 Mbit/s se používá pásmo X, služební komunikace probíhá v pásmu S a telemetrie v pásmu UHF, které je záložní pro služební komunikaci.
Družice nese optický systém pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 90 cm.
Parametry dráhy:
2016-06-29.20 97.51° 94.75 min 500 - 513 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040U
SSC 41617
Flock 2'-1   USA
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje firma Planet Labs, San Francisko.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o hmotnosti 5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dobíjející palubní Li-ion baterii. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky, magnetické cívky a tříosý magnetometr. Pro přenos snímků na Zemi rychlostí až 120 Mbit/s se používá pásmo X, služební komunikace probíhá v pásmu S a telemetrie v pásmu UHF, které je záložní pro služební komunikaci.
Družice nese optický systém pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 90 cm.
Parametry dráhy:
2016-06-29.132 97.51° 94.75 min 500 - 513 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040V
SSC 41618
Flock 2'-3   USA
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje firma Planet Labs, San Francisko.
Tříose stabilizovaná družice typu 3U Cubesat o hmotnosti 5 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm se dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dobíjející palubní Li-ion baterii. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky, magnetické cívky a tříosý magnetometr. Pro přenos snímků na Zemi rychlostí až 120 Mbit/s se používá pásmo X, služební komunikace probíhá v pásmu S a telemetrie v pásmu UHF, které je záložní pro služební komunikaci.
Družice nese optický systém pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 90 cm.
Parametry dráhy:
2016-06-29.07 97.51° 94.75 min 500 - 514 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040W
SSC 41619
BEESat-4   (Berlin Experimental and Educational Satellite) Německo
 
Technologická družice.
Družici postavila Technische Universität Berlin a ve spolupráci s Deutches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ji také provozuje.
Tříose stabilizovaná družice typu 1U CubeSat o startovní hmotnosti asi 1 kg má tvar krychle s délkou hrany 10 cm a částí stěn pokrytými články sluneční baterie. Stabilizační systém využívá silové setrvačníky a magnetické cívky; pozice na dráze se určuje ze signálů GPS (přijímač Phoenix). Družice slouží jako pasivní cíl pro experiment AVANTI na družici BIROS.
Družice nese:
- miniaturní přijímač GPS pro testování na oběžné dráze;
- jednoduchý zobrazovací systém pro snímkování zemského povrchu.
Plánovaná aktivní životnost je 3 až 5 roků.
Parametry dráhy:
2016-09-10.23 97.50° 94.78 min 496 - 519 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040X
SSC 41620
horní stupeň rakety   Indie
PS4  
Čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2500 kg má průměr 130 cm a délku 300 cm.
Parametry dráhy:
2016-06-22.22 97.50° 94.95 min 510 - 523 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
2016-040Y
SSC 41621
fragment rakety   Indie
   
Parametry dráhy:
2016-06-24.66 97.51° 94.80 min 500 - 517 km

Události:
2016-06-22 03:56 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-10-31       © Jan Sedláček
TOPlist