1993-032


1993-05-13, 00:07 UT; Cape Canaveral, LC-17A; Delta 7925, D220

1993-032A
SSC 22657
USA 91   USA
Navstar 32   (Navigation Signal Timing and Ranging)
GPS 2A-11 (Global Positioning System)
SVN-37   (Space Vehicle Number)
PRN-07   (Pseudorandom Noise Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force (provoz zajišťuje 50th Space Wing, Schriever AFB) postavila firma Rockwell International Corp., Seal Beach, na základě typu Navstar Block IIA.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1881 kg (prázdná hmotnost 930 kg) má přibližně tvar válce o průměru 180 cm a délce 240 cm se dvěma čtyřdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 5.3 m dodávajících 710 W (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících tři palubní NiCd baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L (1575.42 MHz a 1227.60 MHz), telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je družice opatřena motorem Thiokol Star-37XFP.
Družice nese:
- dvoje cesiové a dvoje rubidiové hodiny a navigační systém odolný vnějšímu rušení;
- vysílače navigačních signálů;
- detektory pro kontrolu dodržování zákazu zkoušek jaderných zbraní.
Předpokládaná aktivní životnost je 7.5 roku.
Parametry dráhy:
1993-05-13.12 34.87° 356.63 min 185 - 20375 km
1993-05-14.87 54.98° 716.92 min 20048 - 20263 km
1998-01-01.97 55.03° 717.95 min 19934 - 20429 km
2003-01-01.77 53.90° 718.01 min 19857 - 20509 km
2008-01-01.77 53.57° 718.02 min 19910 - 20456 km
2013-01-01.56 53.98° 717.94 min 19947 - 20415 km

Události:
1993-05-13 00:07 UT: Vzlet.
1993-06-12 Družice byla zařazena do operačního provozu.
1993-032B
SSC 22658
druhý stupeň rakety USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1993-05-13.05 21.92° 96.73 min 472 - 732 km
1998-01-01.16 21.92° 96.48 min 469 - 712 km
2002-01-01.19 21.91° 94.11 min 414 - 537 km
2002-12-08.56 21.90° 87.64 min 155 - 160 km

Události:
1993-05-13 00:07 UT: Vzlet.
2002-12-09 Přirozený zánik v atmosféře po 3497 dnech letu (9.57 roku).
1993-032C
SSC 22659
třetí stupeň rakety USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Třetí stupeň nosné o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm.
Parametry dráhy:
1993-05-14.60 34.92° 356.68 min 188 - 20375 km
1998-01-01.80 34.76° 223.55 min 183 - 11464 km
2001-01-01.21 34.63° 95.75 min 150 -     960 km
2001-01-12.38 34.61° 88.80 min 126 -     304 km

Události:
1993-05-13 00:07 UT: Vzlet.
2001-01-12 Přirozený zánik v atmosféře po 2801 dni letu (7.67 roku).
1993-032D
SSC 25090
fragment rakety USA
 
Fragment byl katalogizovaný v prosinci 1997.
Parametry dráhy:
1997-11-18.96 34.84° 322.77 min 214 - 18203 km
1998-05-30.03 34.88° 318.12 min 203 - 17914 km
2003-01-01.99 34.75° 253.49 min 173 - 13606 km
2008-01-01.82 34.70° 168.77 min 164 -   7312 km
2009-01-01.25 34.74° 139.86 min 145 -   4949 km
2009-12-12.61 34.61° 90.55 min 125 -     478 km

Události:
1993-05-13 00:07 UT: Vzlet.
2009-12-15 Přirozený zánik v atmosféře po 6060 dnech letu (16.59 roku).
Poslední aktualizace: 2016-06-15       © Jan Sedláček