1993-028


1993-04-27, 10:35:00 UT; Bajkonur, PU-31/6; Sojuz-U, 76047-737

1993-028A
SSC 22641
Kosmos 2243   (Космос 2243) Rusko
 Kometa 16
Vojenská fotoprůzkumná družice.
Družici pro ruské ministerstvo obrany postavilo CSKB Progress, Samara, podle typu Jantar-1KFT.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 6600 kg má tvar kužele vysokého 660 cm s průměrem základny 270 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11 m. K bokům tělesa jsou připevněna dvě návratová pouzdra pro dopravu exponovaného materiálu na Zem. V přístrojovém modulu je umístěn motor 11D430 s tahem asi 3 kN pro korekce dráhy a zahájení sestupového manévru. Pro řízení polohy je na družici 12 menších motorů s tahem od 65 do 120 N.
Družice nese:
- stereoskopickou topografickou kameru TK-350 pro přehledové snímkování s rozlišením 10 m;
- dvě kamery Topaz KVR-1000 pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 200 cm;
- laserový výškoměr.
Předpokládaná aktivní životnost je asi 45 dní.
Parametry dráhy:
1993-04-28.20 70.36° 89.03 min 181 - 273 km
1993-05-01.00 70.35° 88.52 min 182 - 221 km
1993-05-06.35 70.34° 87.48 min 145 - 155 km

Události:
1993-04-27 10:35:00 UT: Vzlet.
10:44 UT: Po navedení na oběžnou dráhu družice explodovala; příčiny nejsou známy, ale předpokládá se, že družice byla záměrně zničena po zjištění, že nemůže být použita k zamýšlenému účelu. Na dráze byly zaregistrovány 172 fragmenty, které ale zanikly dříve, než mohly být katalogizovány.
1993-05-06 Přirozený zánik největšího fragmentu v atmosféře po 9 dnech letu.
1993-028B
SSC 22642
horní stupeň rakety Rusko
blok I   (блок И)
Třetí stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 2400 kg; válcové těleso je dlouhé 810 cm s vnějším průměrem 266 cm.
Parametry dráhy:
1993-04-29.29 70.36° 88.55 min 181 - 224 km
1993-04-30.02 70.35° 88.26 min 172 - 205 km
1993-04-30.94 70.34° 87.35 min 136 - 151 km

Události:
1993-04-27 10:35:00 UT: Vzlet.
1993-05-01 Přirozený zánik v atmosféře po 4 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2016-06-20       © Jan Sedláček