1993-058


1993-09-12, 11:45:00 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Discovery, OV-103

1993-058A
SSC 22795
STS 51   (Space Transportation System) USA
Discovery F-17  
Shuttle Mission 57  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight, Washington, postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 101 241 kg výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2029, 2031 a 2034, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese:
- družici ACTS s urychlovacím stupněm TOS (Transfer Orbit Stage);
- subsatelit SPAS o hmotnosti 3154 kg;
- dva kanystry GAS (Get Away Specials) se vzorky materiálů, který jsou vystaveny působení kosmického prostoru, celková hmotnost 770 kg;
- kamerový systém IMAX o hmotnosti 320 kg.
Posádka:
Frank Lee Culbertson NASA, USA 2. let
William Francis Readdy NASA, USA 2. let
James Hansen Newman NASA, USA 1. let
Daniel Wheeler Bursch NASA, USA 1. let
Carl Erwin Walz NASA, USA 1. let

Parametry dráhy:
1993-09-12.54 28.46° 90.52 min 295 - 304 km
1993-09-13.42 28.46° 90.33 min 273 - 308 km
1993-09-22.25 28.46° 90.23 min 266 - 306 km

Události:
1993-06-26 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1993-07-17 Plánovaný start byl odvolán pro poruchu pozemního zařízení.
1993-07-24 Plánovaný start byl zrušen pro závadu v hydraulice startovního stupně SRB (Solid Rocket Booster).
1993-08-12 13:23:32 UT: Odpočet start byl v čase T-3 s přerušen pro domnělou závadu na motoru SSME.
1993-09-09 Vzlet byl odložen pro nutnost dodatečné prověrky družice ACTS.
1993-09-12 11:45:00 UT: Vzlet.
12:27 UT: Manévrem OMS-2 přešel raketoplán na základní oběžnou dráhu.
Po otevření dveří nákladového prostoru byly zahájeny práce na uvolnění družice ACTS.
18:20 UT: Družice ACTS se stupněm TOS byla vyzvednuta z nákladového prostoru.
19:43 UT: po výpadku spojení raketoplánu s pozemním střediskem bylo odloženo vypuštění družice ACTS o jeden oběh.
21:13:29 UT: Družice ACTS byla uvolněna k samostatnému letu.
1993-09-13 Uskutečnila se korekce letové dráhy.
15:06 UT: K samostatnému letu byla uvolněna družice SPAS.
1993-09-14 Korekčním manévrem byla upravena dráha letu tak, aby se raketoplán nevzdaloval od družice SPAS o více než 75 km.
Kosmonauti se věnovali přípravě na výstup do volného vesmíru.
1993-09-16 08:32 UT: Kosmonauti Walz a Newman vystoupili do volného vesmíru.
Během výstupu se testovaly přípravky a pracovní postupy pro připravovanou misi k opravě Hubbleova kosmického teleskopu.
1993-09-19 ~11:50 UT: Robotickým ramenem raketoplánu byla zachycena družice SPAS a poté byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
1993-09-21 Vzhledem k deštivému počasí na Floridě byl let o jeden den prodloužen.
1993-09-22 06:55 UT: Zážehem brzdicích motorů OMS byl zahájen sestupový manévr.
07:56:07 UT: Raketoplán se dotkl dráhy číslo 15 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě (první noční přistání raketoplánu).
07:57 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba letu byla 9.84 dne.
1993-058B
SSC 22796
ACTS   (Advanced Communications Technology Satellite) USA
   
Stacionární experimentální telekomunikační družice.
Družici pro středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, postavila firma Martin Marietta Astro Space Div., East Windsor, na základě platformy LM-4000.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2770 kg (prázdná 1474 kg) má tvar kvádru o rozměrech 203x213x190 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 14.3 m dodávajících 1.42 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících dvě NiCd s celkovou kapacitou 19 Ah. Hlavní anténa pro příjem má průměr 220 cm, hlavní vysílací anténa má průměr 330 cm a k dispozici je ještě jedna řiditelná anténa o průměru 100 cm. Stabilizační systém obsahuje senzory Země a Slunce a silové setrvačníky. Pro korekce dráhy slouží pohonný systém s 16 motory o tahu 0.9, 2.2 a 4.5 N se zásobou 263 kg hydrazinu ve čtyřech nádržích.
Družice nese 4 experimentální transpondéry pro pásmo Ka; jako záloha jsou na družici transpondéry pro pásmo C.
Plánovaná pozice na dráze je nad 100° z.d.; předpokládaná aktivní životnost 4 roky.
Parametry dráhy:
1993-09-13.42 15.41° 718.70 min 320 - 40080 km
1993-09-15.12 0.52° 1543.27 min 35532 - 40186 km
1993-09-17.14 0.10° 1436.13 min 35750 - 35824 km nad 100° z.d.
1998-01-02.34 0.04° 1436.10 min 35770 - 35803 km nad 100° z.d.
2000-08-10.97 1.65° 1436.05 min 35783 - 35788 km nad 105° z.d.
2003-01-01.36 3.66° 1436.09 min 35770 - 35803 km nad 105° z.d.
2004-04-28.47 4.84° 1436.09 min 35761 - 35812 km nad 105° z.d.
2008-01-02.19 8.16° 1436.10 min 35775 - 35798 km
2013-01-02.13 12.09° 1436.10 min 35726 - 35847 km

Události:
1993-09-12 11:45:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
18:20 UT: Družice ACTS se stupněm TOS byla vyzvednuta z nákladového prostoru raketoplánu.
19:43 UT: po výpadku spojení raketoplánu s pozemním střediskem bylo vypuštění odloženo o jeden oběh.
21:13:29 UT: Družice ACTS byla uvolněna k samostatnému letu.
~22:00 UT: Do činnosti byl uveden stupeň TOS, který družici navedl na přechodovou dráhu.
1993-09-15 15:44 UT: Pomocí vlastní pohonné jednotky zahájila družice přechod na stacionární dráhu.
1993-12-01 Družice byla prohlášena za plně provozní.
1998-červenec Družice v rámci šetření paliva přestala korigovat dráhu ve směru sever-jih.
2000-08-11 Družice byla přemístěna nad 105.2° z.d.
2004-04-28 Družice byla deaktivována (bylo ukončeno financování); vzhledem k nedostatku pohonných látek nebyla převedena na odkládací dráhu.
1993-058C
SSC 22798
ORFEUS-SPAS 1   Německo
(Orbiting and Retrievable Far and Extreme Ultraviolet Spectrometer - Shuttle Pallet Autonomous Satellite)
SPAS-ORFEUS 1   (Shuttle Pallet Autonomous Satellite - Orbiting and Retrievable Far and Extreme Ultraviolet Spectrometer)
Vědecká družice.
Družici vyvinula německá firma Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), Ottobrunn, provozují ji společně DARA (Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten) a NASA.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 3154 kg má nepravidelný tvar o délce asi 300 cm a šířce asi 280 cm; elektrickou energii dodávají akumulátory s kapacitou 70 kWh, což zajistí maximálně 10 dní samostatného provozu. Získaná data jsou ukládána do palubní paměti s kapacitou 60 GB. Družice nese:
- přístroj ORFEUS (Orbiting and Retrievable Far and Extreme Ultraviolet Spectrometer) obsahující zrcadlový dalekohled s primárním zrcadlem o průměru 100 cm se dvěma spektrografy - Far UV Spectrograph a EUV;
- spektrometr IMAPS (Interstellar Medium Absorption Profile Spectrograph) pro studium absorpce v mezihvězdném prostředí;
- detektor SESAM (Surface Effects Sample Monitor) obsahující asi 40 vzorků materiálů pro testování v kosmickém prostředí;
- širokoúhlou kameru RICS (Remote IMAX Camera System).
Parametry dráhy:
1993-09-14.98 28.46° 90.30 min 272 - 307 km
1993-09-16.55 28.47° 90.29 min 271 - 306 km
1993-09-18.24 28.46° 90.28 min 271 - 305 km

Události:
1993-09-12 11:45:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1993-09-13 15:06 UT: Družice byla uvolněna k samostatnému letu.
1993-09-19 ~11:50 UT: Robotickým ramenem raketoplánu byla zachycena družice SPAS a poté byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
1993-09-22 07:57 UT: Návrat v nákladovém prostoru raketoplánu po 9.84 dne letu.
1993-058D
SSC 22797
urychlovací stupeň TOS   (Transfer Orbit Stage) USA
   
Urychlovací stupeň vynášející družici ACTS ke stacionární dráze; válcové těleso o hmotnosti 1255 kg je dlouhé 330 cm s vnějším průměrem 230 cm.
Parametry dráhy:
1993-09-14.41 14.47° 716.07 min 323 - 39947 km
1998-01-01.63 14.55° 712.58 min 292 - 39806 km
2003-01-02.42 14.71° 700.57 min 304 - 39198 km
2008-01-03.00 15.48° 695.11 min 361 - 38869 km
2013-01-03.49 15.25° 690.35 min 346 - 38647 km

Události:
1993-09-12 11:45:00 UT: Vzlet společně s družicí ACTS v nákladovém prostoru raketoplánu.
1993-09-13 15:06 UT: Uvolnění k samostatnému letu.
~22:00 UT: Spuštění motoru stupně.
Oddělení družice na přechodové dráze.
1993-058E
SSC 22799
fragment   USA
   
Fragment uvolněný z raketoplánu Discovery.
Parametry dráhy:
1993-09-13.86 28.44° 90.25 min 254 - 319 km
1993-09-15.55 28.46° 89.42 min 239 - 253 km

Události:
1993-09-12 11:45:00 UT: Vzlet.
1993-09-16 Přirozený zánik v atmosféře po 4 dnech letu.
1993-058F
SSC 22800
fragment   USA
   
Fragment uvolněný z raketoplánu Discovery.
Parametry dráhy:
1993-09-14.42 28.57° 90.27 min 253 - 321 km
1993-09-15.55 28.47° 89.75 min 244 - 280 km

Události:
1993-09-12 11:45:00 UT: Vzlet.
1993-09-16 Přirozený zánik v atmosféře po 4 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2016-05-13       © Jan Sedláček