2016-026


2016-04-28, 02:01:21.314 UT; Vostočnyj, PU-1; Sojuz-2.1a/Volga, R15000-01/R15000-006

2016-026A
SSC 41464
Michajlo Lomonosov   (Михайло Ломоносов) Rusko
MVL-300   (Michail Vasiljevič Lomonosov 300)
Lomonosov   (Ломоносов)
Vědecká družice.
Družici pro Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M. V. Lomonosova (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова), Moskva (MGU), postavilo OAO VNIIEM, Moskva, na základě platformy Kanopus-V.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 625 kg má tvar kvádru (služební sekce) s připojenou trubkovou konstrukcí nesoucí vědecké experimenty (celková délka asi 300 cm) a se dvěma panely sluneční baterie dodávajících průměrně 300 W. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 24 GB a na Zemi se předávají v pásmu X rychlostí 122.8 Mbps.
Družice nese vědeckou aparaturu o hmotnosti 120 kg:
- detektor TUS (Трековая УСтановка) pro studium ultrafialových záblesků v noční atmosféře Země;
- detektor gama záření BDRG (Блок детектирования рентгеновского и гамма излучения) pro registraci gama záření a lokalizaci jeho zdrojů;
- teleskop UFFO (Ultra Fast Flash Observatory) pro registraci gama záblesků;
- širokoúhlou kameru ŠOK pro snímkování oblastí s detekovanými gama záblesky;
- experiment DEPRON (Dosimeter for Electrons, Protons and Neutrons) pro měření toku elektronů, protonů a neutronů;
- experiment ELFI-L (Electron Loss and Fields Investigator for Lomonosov) obsahující magnetometr a detektor energetických elektronů a protonů, připravila University of California, Los Angeles ve spolupráci s MGU;
- magnetometr FGM (Flux Gate Magnetometer) pro sledování nepravidelností v magnetickém poli Země;
- zařízení IMISS-1 pro sledování miniaturních elektromechanických inerciálních jednotek v průběhu kosmického letu.
Plánovaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
2016-04-28.29 97.27° 94.18 min 472 - 486 km
2016-05-16.41 97.28° 94.17 min 470 - 486 km

Události:
2016-03-03 Družice byla dopravena na kosmodrom.
2016-04-28 02:01:21 UT: Vzlet.
04:07 UT: Družice se oddělila od stupně Volga.
2016-05-17 Družice začala předávat vědecké informace.
2016-026B
SSC 41465
Aist-2D   (Аист-2Д) Rusko
   
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici podle projektu Samarské státní aerokosmické univerzity, Samara, postavilo CSKB Progress, Krasnogorsk.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 470 kg má tvar kvádru se dvěma třídílnými panely sluneční baterie dodávajících průměrně 285 W a dobíjejících palubní Li-ion baterii s kapacitou 80 Ah. Z podstavy směřující k Zemi vychází objektiv dalekohledu a jsou k ní připojeny antény spojového systémy; k odvrácené podstavě jsou připevněny panely sluneční baterie. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 32 GB a na Zemi se předávají v pásmu X rychlostí 64 až 175 Mbps.
Družice nese:
- opticko-elektronický zobrazovač Avrora pro snímkování zemského povrchu s rozlišením přibližně 460 cm;
- mikroakcelerometr KMU-1 (КМУ-1) využívaný na družici systémem orientace;
- přístroj Meteor-M pro registraci dopadů mikrometeoritů;
- hmotnostní spektrometr DMS-01 pro analýzu prostředí v okolí družice;
- experiment DČ-01 (ДЧ-01) zaměřený na testování vlivu kosmického prostředí na elektronické součástky a různé konstrukční prvky;
- aparaturu na sledování degradace fotovoltaických článků (na obou panelech je instalováno 13 typů solárních článků).
Plánovaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
2016-04-28.29 97.27° 94.18 min 471 - 486 km

Události:
2016-01-22 Družice byla dopravena na kosmodrom.
2016-04-28 02:01:21 UT: Vzlet.
04:07 UT: Družice se oddělila od stupně Volga.
2016-05-11 Byla dokončena prověrka systémů družice a byly pořízeny první snímky zemského povrchu.
2016-026C
SSC 41466
SamSat-218   Rusko
   
Studentská družice.
Družici postavili a provozují studenti a pracovníci Samarské státní aerokosmické univerzity, Samara (Самарский государственный аэрокосмический университет, Самара).
Částečně stabilizovaná družice typu 3U CubeSat o hmotnosti 4 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x30 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie. Ke stabilizaci družice se využívá aerodynamických sil. Komunikace s družicí probíhá na frekvencích 145 a 435 MHz.
Družice nese:
- experiment pro aerodynamické řízení orientace v prostoru, je obsažen v jedné jednotce Cubesatu;
- komunikační zařízení umožňující spojení prostřednictvím družic Globalstar.
Parametry dráhy:
2016-04-28.29 97.27° 94.17 min 471 - 486 km

Události:
2016-01-22 Družice byla dopravena na kosmodrom.
2016-04-28 02:01:21 UT: Vzlet.
04:07 UT: Družice se oddělila od stupně Volga.
2016-026D
SSC 41467
horní stupeň rakety   Rusko
   
Třetí stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2016-04-28.23 97.30° 88.39 min 187 - 203 km
2016-04-30.28 97.29° 87.38 min 137 - 151 km

Události:
2016-01-22 Družice byla dopravena na kosmodrom.
2016-04-28 02:01:21 UT: Vzlet.
2016-04-30 Přirozený zánik v atmosféře po 2 dnech letu.
2016-026E
SSC 41468
urychlovací blok   Rusko
 Volga   (Волга)
Čtvrtý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2016-04-28.29 97.27° 94.16 min 470 - 486 km

Události:
2016-01-22 Družice byla dopravena na kosmodrom.
2016-04-28 02:01:21 UT: Vzlet.
04:07 UT: Oddělení družic.
~08:54 UT: Řízený zánik v atmosféře nad Tichým oceánem; doba letu 0.3 dne.
Poslední aktualizace: 2016-05-12       © Jan Sedláček