1994-069


1994-10-31, 14:30:56 UT; Bajkonur, PU-81; Proton-K/DM-2, 361-02

1994-069A
SSC 23327
Elektro-1   (Электро 1) Rusko
GOMS-1   (Геостационарный Оперативный Метеорологический Спутник)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro státní hydrometeorologickou službu (Gosgiromet) postavilo NPP VNII (Naučno-proizvodstvennoje predprijatije Vserossijskij naučno-issledovatelskij institut) elektromechaniki, Moskva, na základě platformy KAUR-4.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2580 kg má tvar válce o průměru 140 cm a délce 500 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 12 m dodávajících minimálně 1.5 kW. Vědecké přístroje jsou na dvou plošinách: první je na přední podstavě, druhá je připevněna k boku družice; ze zadní podstavy vychází tyč s magnetometrem. Data z družice se předávají rychlostí až 2.56 Mbps.
Družice nese užitečné zatížení o hmotnosti 800 kg:
- skenovací radiometr pro viditelnou (0.46 - 0.70 μm; rozlišení 1.25 km) a infračervenou (10.5 -12.5 μm; rozlišení 6.5 km) část spektra;
- systém pro měření radiace, slunečního záření a magnetického pole Země;
- transpondér pro přenos dat z pevných i mobilních platforem (pásmo 401 až 403 MHz; rychlost přenosu 100 bit/s).
Plánovaná pozice na dráze je nad 76° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je minimálně 3 roky.
Parametry dráhy:
1994-11-01.25 1.30° 1441.78 min 35866 - 35929 km
1994-12-08.89 1.18° 1436.58 min 35772 - 35819 km
1995-02-07.14 1.06° 1436.10 min 35772 - 35800 km nad 76.1° v.d.
1999-01-02.72 1.95° 1436.30 min 35763 - 35818 km
2004-01-01.67 6.04° 1435.83 min 35768 - 35795 km
2009-01-02.67 10.31° 1436.22 min 35769 - 35809 km
2014-01-02.75 13.73° 1435.89 min 35750 - 35815 km

Události:
1983-1987 Projekt se potýkal s potížemi technického a finančního charakteru; původně bylo vypuštění naplánováno na rok 1982.
1994-10-31 14:30:56 UT: Vzlet (s 12letým zpožděním).
Po navedení na dráhu se objevily potíže s orientací a stabilizací.
1995-02-01 Družice zahájila testování na předběžné stacionární dráze.
1996-červen Družice začala předávat snímky v infračerveném oboru.
1998-září Gosgidromet prohlásil družici za nezpůsobilou operační služby.
2000-listopad Mise byla ukončena; během celé doby nebyla družice plně operační.
1994-069B
SSC 23328
třetí stupeň rakety   Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 5400 kg je dlouhé 400 cm s vnějším průměrem 410 cm.
Parametry dráhy:
1994-11-01.09 51.66° 88.25 min 186 - 190 km
1994-11-03.04 51.66° 87.23 min 133 - 141 km

Události:
1994-10-31 14:30:56 UT: Vzlet.
1994-11-03 Přirozený zánik v atmosféře po 3 dnech letu.
1994-069C
SSC 23329
mezistupňová konstrukce   Rusko
plošina  
Konstrukce spojující třetí a čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 800 kg je dlouhé 400 cm s vnějším průměrem 370 cm.
Parametry dráhy:
1994-11-01.21 51.65° 88.07 min 169 - 189 km
1994-11-01.33 51.66° 87.70 min 159 - 163 km

Události:
1994-10-31 14:30:56 UT: Vzlet.
1994-11-01 Přirozený zánik v atmosféře po jednom dni letu.
1994-069D
SSC 23330
čtvrtý stupeň rakety   Rusko
blok DM2   (блок Д модифицированный)
Čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 2350 kg je dlouhé 622 cm s vnějším průměrem 370 cm.
Parametry dráhy:
1994-11-02.40 1.33° 1438.63 min 35752 - 35920 km
1999-01-05.01 1.90° 1438.00 min 35724 - 35924 km
2004-01-07.74 5.99° 1438.61 min 35738 - 35934 km
2009-01-04.45 10.30° 1437.95 min 35730 - 35916 km
2014-01-03.27 13.72° 1438.43 min 35732 - 35933 km

Události:
1994-10-31 14:30:56 UT: Vzlet.
1994-069E
SSC 23338
pomocná raketa   Rusko
SOZ   (система обеспечения запуска)
Pomocný kapalinový raketový motor využívaný k rozběhu stupně typu DM; po splnění úkolu se odděluje. Motor má hmotnost 55 kg, průměr 68 cm a délku 90 cm.
Parametry dráhy:
1994-11-02.42 47.50° 635.03 min 267 - 35923 km
1995-02-01.90 47.15° 629.65 min 179 - 35734 km
1995-05-10.08 46.82° 118.73 min 94 -   3154 km

Události:
1994-10-31 14:30:56 UT: Vzlet.
1995-05-11 Přirozený zánik v atmosféře po 192 dnech letu.
1994-069F
SSC 23339
pomocná raketa   Rusko
SOZ   (система обеспечения запуска)
Pomocný kapalinový raketový motor využívaný k rozběhu stupně typu DM; po splnění úkolu se odděluje. Motor má hmotnost 55 kg, průměr 68 cm a délku 90 cm.
Parametry dráhy:
1994-11-02.87 47.52° 636.12 min 321 - 35925 km
1995-03-02.89 47.10° 634.08 min 205 - 35936 km
1995-07-06.40 46.77° 100.80 min 102 -   1490 km

Události:
1994-10-31 14:30:56 UT: Vzlet.
1995-07-07 Přirozený zánik v atmosféře po 249 dnech letu.

fragmenty   Rusko
 
Události:
1995-05-11 Na dráze bylo pozorováno 13 objektů, které zřejmě pocházejí z jedné pomocné rakety, u níž došlo k porušení přepážky oddělující palivo a okysličovadlo následované explozí. Fragmenty krátce poté zanikly a nebyly katalogizovány.
Poslední aktualizace: 2016-03-01       © Jan Sedláček