1995-020


1995-04-09, 19:34:12 UT; Bajkonur, PU-1; Sojuz-U

1995-020A
SSC 23555
Progress-M 27   (Прогресс-М 27) Rusko
 
Nákladní kosmická loď.
Loď vyrobená pro Roskosmos v RKK Energija (výrobní číslo 227) o startovní hmotnosti 7125 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (грузовой отсек), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. GO je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (отсек компонентов дозаправки) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (приборно-агрегатный отсек) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor KTDU-80 o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese náklad o hmotnosti asi 2300 kg pro zabezpečení dalšího provozu stanice Mir (z toho 500 kg paliva, 400 kg pitné vody, ~1000 kg vědeckého zařízení a vybavení pro experimenty a 25 kg osobních potřeb pro kosmonauty).
Životnost při připojení ke stanice jsou asi 3 měsíce.
Parametry dráhy:
1995-04-10.18 51.64° 89.60 min 230 - 279 km
1995-04-11.24 51.64° 89.66 min 236 - 279 km
1995-04-12.05 51.65° 92.41 min 389 - 396 km
1995-05-22.91 51.65° 92.50 min 394 - 400 km

Události:
1995-04-09 19:34:12 UT: Vzlet.
1995-04-11 21:00:40 UT: Připojení k přednímu stykovacímu uzlu stanice Mir.
1995-05-22 23:42:37 UT: Oddělení od stykovacího uzlu stanice Mir.
1995-05-23 02:40:15 UT: Zapálením brzdicího motoru byl zahájen sestup z oběžné dráhy.
03:27:52 UT: Řízený zánik v atmosféře nad jižní částí Tichého oceánu; doba letu 43.3 dne.
1995-020B
SSC 23556
horní stupeň rakety   Rusko
blok I   (блок И)
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 2400 kg je dlouhé 810 cm s vnějším průměrem 266 cm.
Parametry dráhy:
1995-04-10.18 51.63° 88.45 min 187 - 209 km
1995-04-11.52 51.64° 87.47 min 146 - 152 km

Události:
1995-04-09 19:34:12 UT: Vzlet.
1995-04-11 Přirozený zánik v atmosféře po 2 dnech letu.
1995-020C
SSC 23583
fragment nákladní lodi   Progress-M 27 Rusko
 
Fragment vzniklý v květnu 1995 v souvislosti s ukončením letu.
Parametry dráhy:
1995-05-23.83 51.65° 92.52 min 394 - 402 km
1996-06-24.72 51.62° 87.98 min 168 - 180 km

Události:
1995-04-09 19:34:12 UT: Vzlet.
1996-06-25 Přirozený zánik v atmosféře po 443 dnech letu (1.21 roku).
1995-020D
SSC 23588
fragment nákladní lodi   Progress-M 27 Rusko
 
Fragment vzniklý v květnu 1995 v souvislosti s ukončením letu.
Parametry dráhy:
1995-05-25.48 51.64° 92.50 min 393 - 400 km
1997-02-15.24 51.66° 89.40 min 244 - 246 km

Události:
1995-04-09 19:34:12 UT: Vzlet.
1997-03-19 Přirozený zánik v atmosféře po 710 dnech letu (1.94 roku).
Poslední aktualizace: 2016-02-03       © Jan Sedláček