1995-018


1995-04-05, 11:16 UT; Palmachim; Shavit-1, 3

1995-018A
SSC 23549
Ofeq 3   Izrael
3 אופק  
Vojenská fotoprůzkumná družice.
Družici pro izraelskou armádu postavila firma Israel Aircraft Industries Ltd., Haifa, podle civilní družice EROS-A.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 225 kg (prázdná 189 kg) má přibližně tvar osmibokého hranolu o maximálním průměru 120 cm (u horní podstavy 70 cm) a výšce 230 cm s připojenými dvěma trojdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 360 cm dodávajících 180 W. Data se z družice předávají rychlostí 15 kbit/s. Pohonná jednotka obsahuje dvě sady po šesti motorech s tahem po 5 N a jeden s tahem 25 N.
Družice nese aparaturu pro snímkování zemského povrchu s rozlišením kolem 500 cm.
Parametry dráhy:
1995-04-05.79 143.38° 95.62 min 367 - 729 km
1998-01-15.13 143.36° 93.64 min 350 - 555 km
2000-01-01.06 143.34° 94.58 min 496 - 501 km
2000-07-01.25 143.33° 93.17 min 428 - 431 km
2000-10-24.33 143.29° 88.47 min 197 - 201 km

Události:
1995-04-05 11:16 UT: Vzlet.
1997 Koncem roku ukončila družice aktivní provoz.
2000-10-25 ~17:16 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 2030 dnech letu (5.56 roku).
1995-018B
SSC 23550
horní stupeň rakety   Izrael
 
Třetí stupeň nosné rakety s motorem na TPL Rafael o tahu 60.4 kN; válcové těleso o prázdné hmotnosti 100 kg je dlouhé 240 cm s vnějším průměrem 130 cm.
Parametry dráhy:
1995-04-06.25 143.38° 94.37 min 246 - 731 km
1995-08-25.40 143.35° 88.03 min 156 - 197 km

Události:
1995-04-05 11:16 UT: Vzlet.
1995-08-25 Přirozený zánik v atmosféře po 142 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2016-02-04       © Jan Sedláček