1995-011


1995-03-18, 08:01 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2, Test Vehicle No.3

1995-011A
SSC 23521
SFU   (Space Flyer Unit) Japonsko
宇宙実験・観測フリーフライヤ   [Uchū jikken kansoku furīfuraiya]
Vícenásobně použitelná vědecká družice.
Družici pro agenturu NASDA (National Space Development Agency) postavil koncern Mitsubishi.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 3200 kg má tvar osmibokého hranolu o průměru 446 cm a výšce 280 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozměru 240x980 cm (po úplném rozevření rozpětí 24.4 m). Družice je vybavena pohonnou jednotkou pro korekce dráhy
Družice nese:
- dalekohled IRTS (Infra-red Telescope in Space) chlazený heliem pro studium infračerveného záření z vesmíru;
- fotometr FIRP (Far-Infrared Photometer) pro sledování mezihvězdného prachu a změn záření kosmického pozadí;
- plošinu s technologickými experimenty MEX (Material Experiment in Space) v rámci přípravy stavby kosmické stanice;
- biologický experiment BIO (Space Biology Experiment);
- materiálové experimenty GHF (Gradient Heating Furnace Experiment), MHF (Mirror Heating Furnace Experiment) a IHF (Isothermal Heating Furnace Experiment).
Předpokládaná aktivní životnost je 10 měsíců.
Parametry dráhy:
1995-03-19.27 28.46° 91.03 min 312 - 339 km
1995-03-23.86 28.46° 94.24 min 467 - 496 km
1995-06-01.03 28.45° 93.45 min 441 - 446 km
1995-12-07.39 28.46° 94.15 min 472 - 483 km
1995-12-21.81 28.45° 94.32 min 480 - 490 km
1996-01-11.68 28.45° 94.07 min 469 - 478 km
1996-01-19.63 28.45° 90.63 min 301 - 310 km na palubě raketoplánu

Události:
1995-03-18 08:01 UT: Vzlet.
08:14 UT: Oddělení od druhého stupně nosné rakety.
1995-03-23 05:49 UT: Pomocí vlastní pohonné jednotky byla dosažena operační dráha.
1995-12-06 Byla zahájena série pěti manévrů k úpravě oběžné dráhy pro setkání s raketoplánem.
1996-01-13 ~09:45 UT: Postupně byly odhozeny panely sluneční baterie (nezdařilo se zajištění ve složeném stavu).
10:57 UT: Manipulátorem, ovládaným Wakatou z raketoplánu Endeavour (mise STS 72), byla družice zachycena.
11:39 UT: Družice byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
1996-01-20 07:42:47 UT: Návrat v nákladovém prostoru raketoplánu Endeavour; celková délka letu 307.99 dne.
1995-011B
SSC 23522
Himawari 5   Japonsko
ひまわり   /Slunečnice/
GMS 5   (Geostationary Meteorological Satellite)   předstartovní označení
Stacionární meteorologická družice.
Družici pro NASDA (National Space Development Agency) a Japana Meteorological Agency postavila firma Nippon Electric Corp. na základě modelu HS-378 americké firmy Hughes Space and Communications Co.
Rotací stabilizovaná družice o hmotnosti 746 kg (prázdná 345 kg) má tvar válce o průměru 215 cm a výšce 354 cm s pláštěm pokrytým články sluneční baterie dodávajících 291 W. Družice je vybavena pohonnou jednotkou s motorem Star-27 pro dosažení pracovní dráhy, která se po splnění úkolu odděluje.
Družice nese:
- radiometr VISSR (Visible and Infra-red Spin Scan Radiometer) pro snímkování zemské oblačnosti s rozlišením 1.25 km;
- sadu přístrojů SEM (Space Enviroment Monitor) pro měření slunečního a kosmického záření;
- aparaturu DCS (Data Collection System) pro translaci dat z automatických meteorologických stanic;
- zařízení WEFAX (Weather Facsilime) pro distribuci meteorologických snímků.
Plánovaná poloha na dráze je nad 140° v.d. (v provozu nahrazuje družici Himawari 4 (1989-070A, 20217); předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.
Parametry dráhy:
1995-03-19.04 25.15° 647.32 min 353 - 36466 km
1995-03-19.65 1.06° 1419.05 min 34583 - 36321 km
1995-04-09.20 1.05° 1436.14 min 35787 - 35788 km nad 159.7° v.d.
1995-06-18.37 0.86° 1436.10 min 35779 - 35795 km nad 140° v.d.
2000-01-01.57 0.67° 1436.03 min 35778 - 35793 km nad 140° v.d.
2005-01-02.15 3.46° 1436.08 min 35782 - 35791 km nad 140° v.d.
2005-07-20.62 3.96° 1448.70 min 36003 - 36063 km
2010-01-09.71 8.01° 1448.66 min 36005 - 36059 km
2015-01-01.50 11.55° 1448.56 min 36003 - 36058 km

Události:
1995-03-18 08:01 UT: Vzlet.
08:28 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
1995-03-19 00:54 UT: Spuštěním motoru vlastní pohonné jednotky byl zahájen přechod na operační dráha.
1995-04-09 Družice byla zaparkována na předběžné stacionární dráze, kde proběhly zkoušky aparatury.
1995-06-18 Družice dosáhla plánovanou pozici na dráze a byla uvedena do operačního provozu.
2003-05-22 Mise byla ukončena a vědecká aparatura byla vypnuta.
1995-011C
SSC 23523
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2800 kg je dlouhé 10.3 m s maximálním vnějším průměrem 400 cm.
Parametry dráhy:
1995-04-08.57 25.57° 582.95 min 292 - 33184 km
2000-01-01.99 25.54° 561.54 min 261 - 32076 km
2005-01-02.64 25.17° 512.76 min 310 - 29376 km
2010-01-01.36 25.51° 499.12 min 263 - 28668 km
2015-01-02.16 25.16° 473.15 min 275 - 27196 km

Události:
1995-03-18 08:01 UT: Vzlet.
08:14 UT: Oddělení družice SFU.
08:28 UT: Oddělení družice Himawari 5.
1995-011D
SSC 23524
motorová jednotka družice   Himawari 5 Japonsko
 
Pohonná jednotka družice Himawari 5 s motorem STAR-27; válcové těleso o prázdné hmotnosti asi 30 kg je dlouhé 130 cm s vnějším průměrem 70 cm.
Po navedení družice na předběžnou stacionární dráhu se odděluje.
Parametry dráhy:
1995-03-19.04 25.15° 647.32 min 353 - 36466 km
1995-03-19.90 1.09° 1422.28 min 34611 - 34420 km
2000-01-01.40 2.46° 1422.24 min 34614 - 36416 km
2005-01-03.43 6.45° 1422.23 min 34565 - 36465 km
2010-01-01.45 10.58° 1422.19 min 34520 - 36508 km
2015-01-04.87 13.55° 1422.16 min 34563 - 36464 km

Události:
1995-03-18 08:01 UT: Vzlet.
08:28 UT: Oddělení od horního stupně rakety jako součást družice Himawari 5.
1995-03-19 Oddělení od družice Himawari 5 na předběžné stacionární dráze.
1995-011E
SSC 23525
Lower Payload Shroud   Japonsko
 
Adaptér umožňující současné vynesení družic SFU a Himawari 5; duté válcové těleso o hmotnosti asi 500 kg je dlouhé 400 cm s vnějším průměrem 400 cm.
Po oddělení družice SFU se na nízké oběžné dráze odhazuje.
Parametry dráhy:
1995-03-19.14 28.45° 91.05 min 311 - 340 km
1995-04-09.13 28.45° 88.88 min 218 - 220 km

Události:
1995-03-18 08:01 UT: Vzlet.
1995-04-09 Přirozený zánik v atmosféře po 22 dnech letu.
1995-011F
SSC 23569
fragment družice   SFU Japonsko
 
Parametry dráhy:
1995-04-28.86 28.45° 94.17 min 464 - 492 km
1995-07-12.21 28.46° 89.45 min 240 - 254 km

Události:
1995-03-18 08:01 UT: Vzlet.
1995-07-12 Přirozený zánik v atmosféře po 116 dnech letu.
1995-011G
SSC 23570
fragment družice   SFU Japonsko
 
Parametry dráhy:
1995-04-16.19 28.46° 94.19 min 465 - 494 km
1996-01-01.69 28.46° 93.71 min 445 - 468 km
1997-05-21.10 28.45° 87.98 min 174 - 175 km

Události:
1995-03-18 08:01 UT: Vzlet.
1997-05-21 Přirozený zánik v atmosféře po 795 dnech letu (2.18 roku).
1995-011H
SSC 23593
fragment družice   SFU Japonsko
 
Fragment byl katalogizovaný v červnu 1995.
Parametry dráhy:
1995-06-01.03 28.45° 93.46 min 442 - 447 km
1995-08-17.35 28.46° 90.81 min 308 - 321 km
1995-11-21.31 28.28° 87.68 min 159 - 161 km

Události:
1995-03-18 08:01 UT: Vzlet.
1995-11-21 Přirozený zánik v atmosféře po 248 dnech letu.
1995-011J
SSC 23771
fragment družice   SFU Japonsko
 
Panel sluneční baterie obdélníkového tvaru o rozměrech 240x980 cm, který byl oddělen před uložením družice SFU do nákladového prostoru raketoplánu Endeavour.
Fragment byl katalogizovaný v lednu 1996.
Parametry dráhy:
1996-01-17.02 28.45° 94.06 min 469 - 477 km
1998-01-01.12 28.45° 93.43 min 440 - 445 km
1998-10-17.67 28.39° 88.51 min 198 - 204 km

Události:
1995-03-18 08:01 UT: Vzlet.
1996-01-13 ~09:45 UT: Odhození panelu sluneční baterie (nezdařilo se zajištění ve složeném stavu).
1998-10-18 Přirozený zánik v atmosféře po 1310 dnech letu (3.59 roku).
1995-011K
SSC 23772
fragment družice   SFU Japonsko
 
Panel sluneční baterie obdélníkového tvaru o rozměrech 240x980 cm, který byl oddělen před uložením družice SFU do nákladového prostoru raketoplánu Endeavour.
Fragment byl katalogizovaný v lednu 1996.
Parametry dráhy:
1996-01-17.87 28.45° 94.06 min 470 - 476 km
1998-01-01.59 28.45° 93.50 min 442 - 449 km
1998-11-28.40 28.47° 87.77 min 139 - 189 km

Události:
1995-03-18 08:01 UT: Vzlet.
1996-01-13 ~09:45 UT: Odhození panelu sluneční baterie (nezdařilo se zajištění ve složeném stavu).
1998-11-28 Přirozený zánik v atmosféře po 1351 dni letu (3.70 roku).
Poslední aktualizace: 2016-02-08       © Jan Sedláček