1994-071


1994-11-01, 09:31 UT; Cape Canaveral, LC-17B; Delta 7925-10, D227

1994-071A
SSC 23333
Wind   USA
 
Vědecká sonda, součást projektu Global Geospace Science.
Sondu pro středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, postavila firma Martin Marietta Astro Space, Princeton.
Rotací stabilizovaná sonda (20 ot/min) o startovní hmotnosti 1267 kg (prázdná 895 kg) má tvar válce o průměru 241 cm a délce 180 cm s obvodovým pláštěm opatřeným články sluneční baterie dodávajících 370 W. Z tělesa sondy jsou radiálně vysunuté dva nosníky o délce 12 m s experimentem MFI a 4 tyčové antény; z obou podstav vycházejí další dvě tyčové antény. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 1.3 Gbit a na Zemi se předávají rychlostí 128 kbit/s, při přenosu v reálném čase je rychlost 5.6 kbit/s. Pro korekce dráhy je k dispozici 300 kg hydrazinu.
Sonda nese užitečné zatížení o hmotnosti 195 kg:
- aparaturu MFI (Magnetic Field Investigation) pro studium struktury a změn meziplanetárního magnetického pole;
- zařízení WAVES (Radio and Plasma Wave Experiment) pro měření rádiových vln a plasmových jevů v širokém frekvenčním rozsahu;
- přístroj SWE (Solar Wind Experiment) pro měření nízkoenergetických iontů a elektronů ve slunečním větru;
- přístroj EPACT (Energetic Particles Acceleration, Composition, Transport) pro měření rychlosti slunečního větru, jeho hustoty a teploty a energie iontů;
- zařízení PLASMA (3-D Plasma and Energetic Particles Experiment) pro studium iontů a elektronů s vysokými energiemi a částic v rázové vlně slunečního větru;
- spektrometr TGRS (Transient Gamma Ray Spectrometer) pro sledování gama záření ve slunečních erupcích;
- aparaturu KONUS (Gamma Ray Burst Investigation) pro sledování gama záblesků (aparatura doplňuje měření TGRS);
- experiment SMS (Solar Wind/Mass Suprathermal Ion Composition Study) pro sledování množství, spektra a energie iontů ve slunečním větru.
Předpokládaná aktivní životnost jsou minimálně 3 roky.
Parametry dráhy:
1994-11-01.50 28.75° 19700.40 min 186 -    470 308 km doba oběhu je 13.68 dne
1995-01-04 29 000 - 1 690 000 km
1996-listopad dráha kolem libračního bodu L1 soustavy Slunce-Země

Události:
1993-1994 Vypuštění sondy bylo šestkrát odloženo, mj. z důvodu podezření, že sonda obsahuje vadné součástky.
1994-11-01 09:31 UT: Vzlet.
1994-12-01 Byly dokončeny prověrky služebních systémů sondy.
1994-12-27 Gravitační manévr u Měsíce, který převedl sondu na dráhu ve tvaru osmičky.
1996-listopad Sonda byla navedena na dráhu kolem libračního bodu L1 soustavy Slunce-Země.
2000-2003 Sonda pracovala z dráhy kolem libračního bodu L2 soustavy Slunce-Země.
2004 Sonda se vrátila na dráhu kolem libračního bodu L1.
2015-červen Bylo oznámeno, že sonda je ve výborném stavu a může pokračovat ve vědeckém měření.
2015-červenec NASA schválil financování mise do roku 2017.
1994-071B
SSC 23334
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1994-11-01.69 27.67° 118.43 min 182 - 3039 km
1995-08-01.17 27.64° 100.73 min 174 - 1412 km
1995-10-20.68 27.62° 87.82 min 129 -   203 km

Události:
1994-11-01 09:31 UT: Vzlet.
1995-10-20 Přirozený zánik v atmosféře po 353 dnech letu.
1994-071C
SSC 23350
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm.
Parametry dráhy:
1994-11-01.50 28.75° 19699.20 min 187 - 470290 km

Události:
1994-11-01 09:31 UT: Vzlet.
1994-11-29 Přirozený zánik v atmosféře po 28 dnech letu (na druhém oběhu).
Poslední aktualizace: 2016-02-29       © Jan Sedláček