1995-056


1995-10-20, 13:53:00 UT; Cape Canaveral, LC39B; Columbia, OV-102

1995-056A
SSC 23688
STS 73   (Space Transportation System) USA
Columbia F-18  
Shuttle Mission 72  
USML-2   (United States Microgravity Laboratory)
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 104 381 kg výr. č. OV-102 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m s křídly o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma křídly dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2031, 2037 a 2038, každý o tahu 2.1 MN. Pro motorické manévry na dráze má raketoplán dvě jednotky OMS (Orbital Maneuvring System) s jedním motorem o tahu 26.7 kN, 12 motory s tahem po 3.87 kN a dvěma motory s tahem po 111 N. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese laboratoř USML pro materiálové experimenty v mikrogravitaci.
Posádka:
hlavní: záložní:
Kenneth Duane Bowersox NASA, USA 3. let
Kent Vernon Rominger NASA, USA 1. let
Catherine Grace Colemanová NASA, USA 1. let
Michael Eladio Lopez-Alegria NASA, USA 1. let
Kathryn Cordell Thorntonová NASA, USA 4. let
Fred Weldon Leslie NASA, USA 1. let Glynn Ray Holt NASA, USA
Albert Sacco NASA, USA 1. let David Henry Matthiesen NASA, USA

Parametry dráhy:
1995-10.20.70 39.01° 89.97 min 267 - 278 km
1995-10-23.25 39.01° 89.93 min 265 - 277 km
1995-11-02.29 39.01° 89.78 min 259 - 268 km
1995-11-04.92 39.01° 89.73 min 255 - 267 km

Události:
1995-09-28 Start odložen pro závadu v jednom z motorů SSME.
1995-říjen Start několikrát odložen pro nepříznivé počasí a technické závady.
1995-10-20 13:53:00 UT: Vzlet.
~16:00 UT: Zahájeno oživování USML.
1995-10-21 Do provozu byla spuštěna většina biologických a technologických experimentů v USML.
1995-10-24 Došlo k několikaminutovému výpadku spojení řídicího střediska s raketoplánem; výpadek neměl vliv na činnost kosmonautů a průběh experimentů.
1995-10-26 Proběhly dva dlouhodobé výpadky spojení (36 a 27 minut) způsobené poruchou na retranslačním satelitu TDRS-E.
1995-10-27 Na raketoplánu došlo k výpadku motorků orientace R5R a R5D.
1995-11-04 Posádka dokončila experimenty a připravovala raketoplán na přistání.
1995-11-05 ~03:30 UT: Laboratoř USML byla plně deaktivována.
10:46 UT: Zážehem brzdicích motorů byl zahájen sestup z dráhy.
11:45:21 UT: Raketoplán se dotkl přistávací dráhy Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
11:46:16 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba letu je 15.91 dne.
Poslední aktualizace: 2016-01-13       © Jan Sedláček