1996-002


1996-01-12, 23:10:00 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 44L, V82

1996-002A
SSC 23764
Intelsat 3R   (International Telecommunication Satellite 3 Replacement) Intelsat
IS-3R   (Intelsat 3 Replacement)
PanAmSat 3R   (Pan American Satellite 3 Replacement)   do konce ledna 2007
PAS-3R   (Pan American Satellite 3 Replacement)
PanAmSat K4  
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Pan American Satellite, Inc. (PanAmSat), Wilton, postavila firma Hughes Space and Communications Co., Seal Beach, na základě platformy HS-601.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2918 kg (prázdná 1318 kg) má tvar kvádru o rozměrech 284x353x360 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 26.5 m dodávajících 4.3 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících palubní NiH2 baterie. Pro dosažení pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem Marquard R-4D-11-300 s tahem 490 N, pro korekce dráhy je k dispozici 12 motorků s tahem po 12 N.
Družice nese 16 transpondérů pro pásmo C a 16 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 43° z.d., předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
1996-01-15.48 6.97° 654.40 min 249 - 36931 km
1996-01-16.90 1.43° 964.38 min 16146 - 35765 km
1996-01-17.48 0.25° 1420.17 min 34950 - 35997 km
1996-02-19.52 0.07° 1436.08 min 35775 - 35797 km nad 43° z.d.
2001-01-01.03 0.06° 1436.14 min 35775 - 35800 km nad 43.0° z.d.
2006-01-02.00 0.02° 1436.16 min 35777 - 35799 km nad 43.0° z.d.
2011-01-03.20 1.31° 1436.10 min 35773 - 35800 km nad 81.0° z.d.
2011-07-10.32 1.75° 1440.20 min 35835 - 35899 km

Události:
1996-01-12 23:10:00 UT: Vzlet.
2006-07-03 Družice byla převedena do majetku společnosti Intelsat.
2010-listopad Družice byla přemístěna nad 81° z.d.
2011-červenec Družice byla přesunuta na odkládací dráhu.
2011-září Družice byla oficiálně vyřazena z operačního provozu.
1996-002B
SSC 23765
AfricaSat-1   (Africa Satellite 1) Malajsie
Afrisat-1   (Africa Satellite 1)
Measat 1   do konce ledna 2008
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Malaysia East Asian Satellite Systems Sdn. Bhd., Cyberjaya, postavila firma Hughes Space and Communications Co., Seal Beach, na základě platformy HS-376HP.
Rotací stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1450 kg (prázdná 626 kg) má tvar válce s dvojitým vysunovacím pláštěm pokrytým články sluneční baterie dodávajících maximálně 1.2 kW a dobíjejících palubní NiCd baterie. Družice je po vysunutí pláště dlouhá 782 cm (ve složeném stavu 330 cm) s vnějším průměrem 216 a 331 cm. Vysílání probíhá prostřednictvím osmiúhelníkové antény umístěné na protirotující plošině. Pro dosažení pracovní polohy je družice vybavena vlastní pohonnou jednotkou s motorem Thiokol Star 30, pro korekce dráhy jsou k dispozici 4 motorky.
Družice nese 12 transpondérů pro pásmo C a 4 transpondéry pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 91° v.d., předpokládaná aktivní životnost je 11.5 roku.
Parametry dráhy:
1996-01-14.52 6.99° 631.85 min 214 - 35813 km
1996-01-16.90 1.43° 964.38 min 16146 - 35765 km
1996-01-17.48 0.25° 1420.17 min 34951 - 35998 km
1996-02-08.16 0.20° 1436.07 min 35768 - 35803 km nad 91° v.d.
2001-01-01.60 0.01° 1436.10 min 35784 - 35789 km nad 91° v.d.
2006-01-03.06 0.01° 1436.12 min 35784 - 35791 km nad 91° v.d.
2008-01-08.67 0.29° 1436.04 min 35779 - 35793 km nad 46.0° v.d.
2011-01-03.97 2.98° 1436.11 min 35785 - 35789 km nad 46.0° v.d.
2013-04-29.61 4.86° 1442.01 min 35865 - 35939 km

Události:
1996-01-12 23:10:00 UT: Vzlet.
2007-prosinec Družice byla přemístěna nad 46° v.d.
2013-duben Družice byla přesunuta na odkládací dráhu.
1996-002C
SSC 23766
horní stupeň rakety   Francie
H-10-3  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1500 kg je dlouhé 10.2 m s vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
1996-01-17.29 6.97° 654.42 min 247 - 36934 km
2001-01-01.56 6.75° 596.59 min 240 - 33954 km
2006-01-01.16 7.03° 523.91 min 245 - 30054 km
2011-01-01.51 6.86° 492.41 min 248 - 28307 km

Události:
1996-01-12 23:10:00 UT: Vzlet.
1996-002D
SSC 23767
adaptér Spelda 30   Francie
 
Adaptér umožňující současné vynesení dvou družic; adaptér má tvar na jednom konci uzavřeného dutého válce o hmotnosti asi 300 kg.
Parametry dráhy:
1996-01-17.13 7.00° 631.12 min 216 - 35772 km
2001-01-01.55 6.99° 319.92 min 210 - 18024 km
2002-01-01.08 7.03° 155.30 min 176 -   6209 km
2002-04-04.04 6.97° 90.08 min 135 -     422 km

Události:
1996-01-12 23:10:00 UT: Vzlet.
2002-04-04 Přirozený zánik v atmosféře po 2274 dnech letu (6.23 roku).
Poslední aktualizace: 2015-12-29       © Jan Sedláček