1995-F05


1995-08-15, 22:30 UT; Vandenberg AFB, SLC6; LLV-1 (Lockheed Launch Vehicle), DLV


GemStar   (Global Electronic Messaging Satellite) USA
Gemstar DSS-1  
VitaSat   (Volunteers In Technical Assistance Satellite)
Telekomunikační družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici pro organizaci Volunteers in Technical Assistance, Arlington, postavila firma CTA Inc., Rockville.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 136 kg má tvar šestibokého hranolu o průměru 100 cm a výšce 66 cm se čtyřmi panely sluneční baterie.
Družice nese aparaturu pro přenos dat rychlostmi od 9.6 do 38.4 kbit/s.
Události:
1995-08-15 22:30 UT: Vzlet (první let rakety LLV-1).
160 s po startu selhalo řízení vektoru tahu motoru a raketa byla ve výšce 148 km bezpečnostním důstojníkem základny přivedena k explozi. Na základě telemetrických dat bylo zjištěno, že současně začala hořet hydraulická kapalina v systému naklánění motorů.
Poslední aktualizace: 2015-12-30       © Jan Sedláček