1995-F03


1995-03-28, 10:00 UT; Pleseck, PU-158; Start-1


Techsat 1   Izrael
Gurwin 1   pojmenována po americkém filantropovi Josephu Gurwinovi (13.6.1920-24.9.2009)
Technologická družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavil ve spolupráci s Israel Space Agency a provozuje ji Asher Space Research Institute of the Israel Institute of Technology, Haifa.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 50 kg má tvar krychle s délkou hrany 44.5 cm se čtyřmi bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 20 W a dobíjejícími NiCd baterie. Stabilizaci udržují silové setrvačníky a magnetické cívky a je kontrolována tříosým magnetometrem. Na povrchu družice jsou instalovány laserové odrážeče pro přesné měření dráhy. Komunikace s družicí probíhá v radioamatérském pásmu 435 MHz.
Družice nese:
- aparaturu OM-2 (Ozone Meter 2) pro měření koncentrace ozonu v atmosféře;
- komunikační zařízení pro přenos zpráv kurýrním způsobem;
- zařízení SOREQ (Single Event Monitor for Detecting Protons and Heavy Ions in Space) pro měření slunečních nabitých částic;
- experiment SUPEX (Superconductivity Experiment) pro pokusy se supravodivostí;
- experiment XDEX (X-Ray Detector Experiment) k testování rentgenových detektorů pro budoucí rentgenový dalekohled;
- soustavu ERIP (Earth Remote-Sensing Imaging Package) pro monochromatické snímkování zemského povrchu s rozlišením 52 m.
Předpokládaná aktivní životnost byla 1 rok; plánovaná byla dráha ve výšce 700 km.
Události:
1995-03-28 10:00 UT: Vzlet (první komerční start rakety Start).
Motor čtvrtého stupně rakety přestal pracovat 12 s před plánovaným dohořením a motor pátého stupně se vůbec nezažehl.
Zbytky rakety a družice dopadly do vod Ochotského moře.

UNAMSat A   (Universidad Nacional Autónoma de México Satellite A) Mexiko
Oscar 29  
Radioamatérská družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavila a provozuje Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico city.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o hmotnosti 17 kg má tvar krychle s délkou hrany 25 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze stěny přivrácené k Zemi vycházejí prutové antény, z odvrácené stěny vychází stožár se závažím. Komunikace s družicí probíhá v radioamatérském pásmu.
Družice nese:
- radar pro sledování mikrometeoritů a jejich stop v atmosféře;
- radioamatérský transpondér pracující v pásmu 437 MHz.
Předpokládaná aktivní životnost byla 4 roky.
Události:
1995-03-28 10:00 UT: Vzlet (první komerční start rakety Start).
Motor čtvrtého stupně rakety přestal pracovat 12 s před plánovaným dohořením a motor pátého stupně se vůbec nezažehl.
Zbytky rakety a družice dopadly do vod Ochotského moře.

EKA-2   (ЭКА-2) Rusko
ЭКА-2   (Экспериментальный космический аппарат)
Rozměrová a hmotnostní maketa spojové družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici vyrobil Moskovskij institut teplotechniki, Moskva.
Maketa družice o hmotnosti asi 260 kg má tvar válce o průměru 100 cm a délce 130 cm.
Události:
1995-03-28 10:00 UT: Vzlet (první komerční start rakety Start).
Motor čtvrtého stupně rakety přestal pracovat 12 s před plánovaným dohořením a motor pátého stupně se vůbec nezažehl.
Zbytky rakety a družice dopadly do vod Ochotského moře.
Poslední aktualizace: 2016-01-18       © Jan Sedláček