2015-F03


2015-11-04, 03:45 UT; Pacific Missile Range Facility, LC41; Super Strypi


HiakaSat   (Hyperspectral Imaging, Aeronautical Kinematic Analysis Satellite) USA
HawaiiSat 1  
Družice pro dálkový průzkum Země; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavila Hawaii Space Flight Laboratory na University of Hawaii, Manoa.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 55 kg má tvar osmibokého hranolu s průměrem 64.7 cm a výškou 40.3 cm s bočními stěnami a horní základnou opatřenými články sluneční baterie s průměrným výkonem 37 W. Stabilizační systém obsahuje tři magnetické cívky, tři senzory Slunce, dvě inerciální plošina a tříosý magnetometr. Komunikace s družicí probíhá v pásmu S a UHF, rychlost přenosu dat je 115.2 kbit/s. Družice je vybavena pohonným systémem pro korekce dráhy.
Družice nese:
- kameru SUCHI (Space Ultra-compact Hyperspectral Imager) pro snímkování v sedmi kanálech infračerveného spektra s rozlišením asi 220 m, připravil Hawaii Institute of Geophysics and Planetology;
- experiemnt COSMOS (Comprehensive Open-architecture Space Mission Operations System) pro testování softwarových a hardwarových možností malých kosmických objektů, připravila Hawaii Space Flight Laboratory ve spoůlupráci s NASA.
Plánovaná aktivní životnost byla 6 měsíců.
Události:
2015-11-04 03:45 UT: Vzlet; po selhání prvního stupně nosné rakety se celá sestava zřítila do Pacifiku.

Supernova-Beta   USA
 
Technologická družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavila a provozuje firma Pumpkin Inc.
Tříose stabilizovaná družice typu 6U Cubesat o hmotnosti asi 6 kg má tvar hranolu o přibližných rozměrech 10x20x30 cm se čtyřmi vyklápěcími panely sluneční baterie. Komunikace s družici probíhá v pásmu 435 MHz. Antény pro komunikační pokusy jsou na podstavě směřující k Zemi.
Družice nese:
- modem pro komunikaci prostřednictvím sítě Globalstar;
- transpondér pro pásmo S k testování širokopásmových datových přenosů.
Události:
2015-11-04 03:45 UT: Vzlet; po selhání prvního stupně nosné rakety se celá sestava zřítila do Pacifiku.

STACEM   USA
 
Technologická družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavila a provozuje firma Space Dynamics Laboratory na Utah State University.
Družice typu 3U Cubesat o hmotnosti asi 4 kg má tvar hranolu o přibližných rozměrech 10x10x30 cm se čtyřmi panely sluneční baterie.
Družice nese kamery pro snímkování zemského povrchu ve viditelné a blízké infračervené části spektra.
Události:
2015-11-04 03:45 UT: Vzlet; po selhání prvního stupně nosné rakety se celá sestava zřítila do Pacifiku.

Argus   USA
SLU 02   (St. Louis University)
Studentská technologická družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavili a provozují studenti St. Louis University ve spolupráci s Institute for Defense and Space Electronics na Vanderbilt University.
Družice typu 2U Cubesat o hmotnosti 2.5 kg má tvar hranolu o přibližných rozměrech 10x10x20 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie.
Družice nese aparaturu pro sledování vlivu kosmického prostředí na zařízení družice.
Události:
2015-11-04 03:45 UT: Vzlet; po selhání prvního stupně nosné rakety se celá sestava zřítila do Pacifiku.

PrintSat   USA
 
Studentská technologická družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavili za použití technologie 3D tisku a provozují ji studenti Montana State University; na výrobě družice spolupracovala firma Colorado Satellite Services, LLC.
Družice typu 1U Cubesat o hmotnosti necelého 1 kg má tvar krychle o o délce hrany 10 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie, na horní straně je zařízení pro rozvinutí drátových antén. Komunikace s družicí probíhá v pásmu 437 MHz rychlostí 9600 bps.
Družice nese:
- aparaturu pro sledování vlivu kosmického prostředí na konstrukční prvky družice vyrobené 3D tiskem;
- radiační mikrodozimetr;
- detektor povrchového náboje.
Události:
2015-11-04 03:45 UT: Vzlet; po selhání prvního stupně nosné rakety se celá sestava zřítila do Pacifiku.

EDSN 1   (Edison Demonstration of Smallsat Networks) USA
 
Technologická družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavilo středisko NASA Ames research Center za využití hromadně vyráběné konstrukce firmy Pumpkin Inc.
Družice typu 1.5U Cubesat o hmotnosti 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x17 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie, z jedné větší strany se vysunuje tyčová anténa.
Družice nese aparaturu EPISEM (Energetic Particle Integrating Space Environment Monitor) pro sledování nabitých částic na nízké oběžné dráze; experiment připravila Montana State University.
Předpokládaná doba aktivní činnosti byla 60 dní.
Události:
2015-11-04 03:45 UT: Vzlet; po selhání prvního stupně nosné rakety se celá sestava zřítila do Pacifiku.

EDSN 2   (Edison Demonstration of Smallsat Networks) USA
 
Technologická družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavilo středisko NASA Ames research Center za využití hromadně vyráběné konstrukce firmy Pumpkin Inc.
Družice typu 1.5U Cubesat o hmotnosti 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x17 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie, z jedné větší strany se vysunuje tyčová anténa.
Družice nese aparaturu EPISEM (Energetic Particle Integrating Space Environment Monitor) pro sledování nabitých částic na nízké oběžné dráze; experiment připravila Montana State University.
Předpokládaná doba aktivní činnosti byla 60 dní.
Události:
2015-11-04 03:45 UT: Vzlet; po selhání prvního stupně nosné rakety se celá sestava zřítila do Pacifiku.

EDSN 3   (Edison Demonstration of Smallsat Networks) USA
 
Technologická družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavilo středisko NASA Ames research Center za využití hromadně vyráběné konstrukce firmy Pumpkin Inc.
Družice typu 1.5U Cubesat o hmotnosti 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x17 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie, z jedné větší strany se vysunuje tyčová anténa.
Družice nese aparaturu EPISEM (Energetic Particle Integrating Space Environment Monitor) pro sledování nabitých částic na nízké oběžné dráze; experiment připravila Montana State University.
Předpokládaná doba aktivní činnosti byla 60 dní.
Události:
2015-11-04 03:45 UT: Vzlet; po selhání prvního stupně nosné rakety se celá sestava zřítila do Pacifiku.

EDSN 4   (Edison Demonstration of Smallsat Networks) USA
 
Technologická družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavilo středisko NASA Ames research Center za využití hromadně vyráběné konstrukce firmy Pumpkin Inc.
Družice typu 1.5U Cubesat o hmotnosti 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x17 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie, z jedné větší strany se vysunuje tyčová anténa.
Družice nese aparaturu EPISEM (Energetic Particle Integrating Space Environment Monitor) pro sledování nabitých částic na nízké oběžné dráze; experiment připravila Montana State University.
Předpokládaná doba aktivní činnosti byla 60 dní.
Události:
2015-11-04 03:45 UT: Vzlet; po selhání prvního stupně nosné rakety se celá sestava zřítila do Pacifiku.

EDSN 5   (Edison Demonstration of Smallsat Networks) USA
 
Technologická družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavilo středisko NASA Ames research Center za využití hromadně vyráběné konstrukce firmy Pumpkin Inc.
Družice typu 1.5U Cubesat o hmotnosti 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x17 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie, z jedné větší strany se vysunuje tyčová anténa.
Družice nese aparaturu EPISEM (Energetic Particle Integrating Space Environment Monitor) pro sledování nabitých částic na nízké oběžné dráze; experiment připravila Montana State University.
Předpokládaná doba aktivní činnosti byla 60 dní.
Události:
2015-11-04 03:45 UT: Vzlet; po selhání prvního stupně nosné rakety se celá sestava zřítila do Pacifiku.

EDSN 6   (Edison Demonstration of Smallsat Networks) USA
 
Technologická družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavilo středisko NASA Ames research Center za využití hromadně vyráběné konstrukce firmy Pumpkin Inc.
Družice typu 1.5U Cubesat o hmotnosti 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x17 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie, z jedné větší strany se vysunuje tyčová anténa.
Družice nese aparaturu EPISEM (Energetic Particle Integrating Space Environment Monitor) pro sledování nabitých částic na nízké oběžné dráze; experiment připravila Montana State University.
Předpokládaná doba aktivní činnosti byla 60 dní.
Události:
2015-11-04 03:45 UT: Vzlet; po selhání prvního stupně nosné rakety se celá sestava zřítila do Pacifiku.

EDSN 7   (Edison Demonstration of Smallsat Networks) USA
 
Technologická družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavilo středisko NASA Ames research Center za využití hromadně vyráběné konstrukce firmy Pumpkin Inc.
Družice typu 1.5U Cubesat o hmotnosti 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x17 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie, z jedné větší strany se vysunuje tyčová anténa.
Družice nese aparaturu EPISEM (Energetic Particle Integrating Space Environment Monitor) pro sledování nabitých částic na nízké oběžné dráze; experiment připravila Montana State University.
Předpokládaná doba aktivní činnosti byla 60 dní.
Události:
2015-11-04 03:45 UT: Vzlet; po selhání prvního stupně nosné rakety se celá sestava zřítila do Pacifiku.

EDSN 8   (Edison Demonstration of Smallsat Networks) USA
 
Technologická družice; ztracena při havárii nosné rakety.
Družici postavilo středisko NASA Ames research Center za využití hromadně vyráběné konstrukce firmy Pumpkin Inc.
Družice typu 1.5U Cubesat o hmotnosti 2 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x17 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie, z jedné větší strany se vysunuje tyčová anténa.
Družice nese aparaturu EPISEM (Energetic Particle Integrating Space Environment Monitor) pro sledování nabitých částic na nízké oběžné dráze; experiment připravila Montana State University.
Předpokládaná doba aktivní činnosti byla 60 dní.
Události:
2015-11-04 03:45 UT: Vzlet; po selhání prvního stupně nosné rakety se celá sestava zřítila do Pacifiku.
Prameny informací:
  https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/content/-/article/ors-4-hiakasat
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/hiakasat.htm
  http://cosmiac.org/space-missions/ors-squared/
  https://ssel.montana.edu/printsat.html
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/edsn.htm
  http://spaceflight101.com/ors-4-payload-overview/
  http://spaceflightnow.com/2015/11/04/air-force-declares-failure-on-super-strypi-test-launch/
  https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2015-11-04       © Jan Sedláček