1997-016


1997-04-16, 23:08:44 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane-44LP, V95

1997-016A
SSC 24768
Thaicom 3   Thajsko
เวทียมไทยคม 3   [Wethī ym thịy khm 3]
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro Shinawatra Satellite Public Co. Ltd., Bangkok, postavila francouzská firma Aérospatiale Espace et Defense, Les Mureaux, na základě platformy Spacebus 3000A.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2650 kg (prázdná 1179 kg) má tvar kvádru o rozměrech 180x230x260 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 26.3 m dodávajících 5.3 kW (na konci aktivní životnosti). Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem S400.
Družice nese 24 transpondéry pro pásmo C a 14 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 78.5° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 14 roků.
Parametry dráhy:
1997-04-17.20 7.02° 630.78 min 220 - 35752 km
1997-05-03.85 0.10° 1431.88 min 35604 - 35803 km
1997-05-27.71 0.13° 1436.10 min 35671 - 35901 km nad 78.0° v.d.
2002-01-03.75 0.05° 1436.08 min 35781 - 35792 km
2006-08-15.92 0.05° 1440.02 min 35841 - 35886 km nad 50.5° v.d.
2007-01-03.00 0.36° 1458.39 min 35836 - 36608 km
2012-01-01.11 4.92° 1458.21 min 35852 - 36585 km

Události:
1997-04-16 23:08:44 UT: Vzlet.
23:29 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
2003-únor Na družici se objevila porucha v dodávce energie.
2003 V průběhu roku došlo k několika výpadkům poskytovaných služeb.
2006-červenec Družice byla přemístěna nad 50.5° v.d.
2006-10-02 Družice byla předčasně vyřazena z provozu a převedena na odkládací dráhu.
1997-016B
SSC 24769
BSat 1a   (Broadcasting Satellite) Japonsko
BS-4 F-1   (Broadcasting Satellite 4 Flight 1)
放送衛星 1a   [Hōsō eisei 1a]
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro konsorcium Broadcasting Satellite System Corp., Tokio, postavila americká firma Hughes Space and Communications Co., Seal Beach, na základě platformy HS-376.
Rotací stabilizovaná družice o hmotnosti 1236 kg (prázdná 490 kg) má tvar válce o průměru 217 cm a výšce 797 cm (po vysunutí dvojitého pláště) s povrchem opatřeným články sluneční baterie dodávajících 1 kW (na konci aktivní životnosti). Vysílání probíhá prostřednictvím parabolické antény o průměru 200 cm umístěná na protirotující plošině; přesnost zaměření antény je lepší než 0.05°. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem Thiokol Star 30BP.
Družice nese 4 transpondéry pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 110° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
Parametry dráhy:
1997-04-17.20 7.01° 632.52 min 187 - 35873 km
1997-04-21.11 0.29° 1413.87 min 34938 - 35801 km
1997-04-27.74 0.25° 1436.13 min 35760 - 35814 km
1997-05-01.23 0.16° 1436.05 min 35745 - 35826 km nad 110° v.d.
2002-01-03.82 0.05° 1436.15 min 35781 - 35794 km nad 110° v.d.
2007-01-04.35 0.02° 1436.19 min 35780 - 35797 km nad 110° v.d.
2010-08-02.88 0.21° 1452.85 min 36105 - 36122 km
2012-01-01.58 1.14° 1452.79 min 36100 - 36126 km

Události:
1997-04-16 23:08:44 UT: Vzlet.
23:33 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
1997-červen Družice byla zařazena do operačního provozu.
2010-08-03 Družice byla vyřazena z provozu a přemístěna na odkládací dráhu.
1997-016C
SSC 24770
horní stupeň rakety   Francie
H-10-3  

Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1500 kg je dlouhé 10.2 m s maximálním vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
1997-04-16.76 7.03° 640.43 min 187 - 36280 km
2002-01-01.02 6.92° 515.92 min 245 - 29615 km
2007-01-01.17 6.56° 397.10 min 197 - 22839 km
2012-01-01.34 6.53° 183.61 min 125 -   8520 km
2012-02-22.33 6.50° 88.52 min 102 -     301 km

Události:
1997-04-16 23:08:44 UT: Vzlet.
23:29 UT: Oddělení družice Thaicom 3.
23:33 UT: Oddělení družice BSat-1a.
2012-02-22 Přirozený zánik v atmosféře po 5425 dnech letu (14.85 roku).
1997-016C
SSC 24770
adaptér Spelda   Francie
 
Adaptér umožňující současné vynesení dvou družic; válcové těleso o hmotnosti asi 300 kg je dlouhé 180 cm.
Parametry dráhy:
1997-04-16.77 7.10° 631.47 min 214 - 35792 km
2000-01-02.62 6.62° 269.29 min 173 - 14698 km
2000-06-19.16 6.59° 90.75 min 126 -     497 km

Události:
1997-04-16 23:08:44 UT: Vzlet.
2000-06-19 Přirozený zánik v atmosféře po 1160 dnech letu (3.18 roku).
Poslední aktualizace: 2015-10-15       © Jan Sedláček