1997-027


1997-06-03, 23:20:46 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 44L, V97

1997-027A
SSC 24819
Inmarsat-3 F4   Inmarsat
I3F4   (Inmarsat-3 Flight 4)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro International Maritime Satellite Organization (Inmarsat), Londýn, postavila americká firma Lockheed Martin Astro Space, East Windsor, na základě typu AS-4000; komunikační zařízení dodala britská firma Matra Marconi Space, Stevenage.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2066 kg (prázdná 860 kg) má tvar kvádru o rozměrech 230x320x210 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 20.7 m dodávajících 2.8 kW na konci aktivní životnosti. Vysílání probíhá prostřednictví dvou výklopných antén. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem Star 37FM.
Družice nese 22 transpondérů pro pásmo L a jeden transpondér pro potřeby navigačního systému GPS a Glonass.
Plánovaná poloha na dráze je nad 54° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 13 roků.
Parametry dráhy:
1997-06-04.21 7.02° 631.37 min 207 - 35794 km
1997-06-10.02 0.23° 1432.70 min 35610 - 35829 km
1997-06-25.48 0.27° 1436.17 min 35770 - 35805 km
1997-08-01.04 0.27° 1436.07 min 35771 - 35800 km nad 54° z.d.
2002-01-02.26 0.05° 1436.16 min 35774 - 35801 km nad 54.0° z.d.
2007-01-01.40 0.02° 1436.13 min 35760 - 35815 km nad 54.0° z.d.
2012-01-01.09 1.86° 1436.06 min 35766 - 35806 km nad 54.0° z.d.
2015-06-12.15 4.46° 1436.15 min 35764 - 35811 km nad 54.1° z.d.

Události:
1997-06-03 23:20:46 UT: Vzlet.
23:41 UT: Oddělení družice od horního stupně nosné rakety.
1997-07-26 Družice byla zařazena do operačního provozu.
2015-červen Družice je stále v provozu a předpokládá se její funkčnost do roku 2018.
1997-027B
SSC 24820
Insat 2D   (Indian National Satellite) Indie
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici postavila a provozuje agentura Indian Space Research Organization (ISRO), Bengalúr.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2079 kg (prázdná 995 kg) má tvar kvádru o rozměrech 193x177x230 cm s pětidílným panelem sluneční baterie dodávajícím 1.65 kW a dobíjejícím palubní NiH2 baterie s kapacitou 2x60 Ah. Ke stěně protilehlé ke stěně se sluneční baterií je tyč se sluneční plachtou o rozměru 200x500 cm. Stabilizační systém obsahuje tři silové setrvačníky a magnetické cívky. Vysílání probíhá prostřednictvím dvou výklopných antén o průměru 160 a 200 cm. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem LAM o tahu 440 N, pro korekce dráhy je k dispozici 16 motorů s tahem po 22 N.
Družice nese:
- 16 transpondérů pro pásmo C, 3 transpondéry pro pásmo Ku, jeden transpondér pro pásmo S a jeden transpondér pro pásmo C/S;
- meteorologickou aparaturu VHRR (Very High-Resolution Radiometer) pro snímkování meteorologické situace s rozlišením 2 km ve viditelném spektru a 8 km v infračervené oblasti spektra;
- transpondér DCS (Data Collection System) pro sběr dat z automatických stanic;
- přijímač nouzových volání SASAR (Satellite Aided Search and Rescue).
Plánovaná poloha na dráze je nad 93.5° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 7 roků.
Parametry dráhy:
1997-06-04.20 6.94° 630.73 min 230 - 35739 km
1997-06-11.77 0.16° 1430.53 min 35474 - 35881 km
1997-06-18.18 0.17° 1436.12 min 35753 - 35820 km nad 72.7° v.d.
1998-01-15.82 0.30° 1374.22 min 33155 - 35977 km
2002-01-05.52 3.34° 1374.16 min 33183 - 35948 km
2007-01-03.04 7.51° 1374.16 min 33295 - 35836 km
2012-01-02.49 11.32° 1374.16 min 33236 - 35895 km

Události:
1997-06-03 23:20:46 UT: Vzlet.
23:46 UT: Oddělení družice od horního stupně nosné rakety.
1997-červenec Družice byla zařazena do operačního provozu.
1997-10-01 Na družici došlo k přerušení dodávky energie do stabilizačního systému a družice se stala neovladatelnou.
1997-10-03 Podařilo se uvést do provozu tři transpondéry.
1997-10-05 Po totálním výpadku energetického systému byla družice prohlášena za ztracenou.
1997-027C
SSC 24821
horní stupeň rakety   Francie
H-10-3  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1500 kg je dlouhé 10.2 m s vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
1997-06-04.11 6.95° 631.57 min 208 - 35803 km
1997-11-20.05 7.21° 618.95 min 236 - 35123 km
2012-01-01 7.51° 499.14 min 934 - 27997 km

Události:
1997-06-03 23:20:46 UT: Vzlet.
23:41 UT: Oddělení družice Inmarsat-3 F4.
23:46 UT: Oddělení družice Insat 2D.
1997-027D
SSC 24822
adaptér Spelda   Francie
 
Adaptér umožňující současné vynesení dvou družic; válcové těleso o hmotnosti asi 300 kg je dlouhé 180 cm.
Parametry dráhy:
1997-06-04.21 6.99° 631.72 min 222 - 35797 km
2002-01-01.13 6.90° 280.77 min 285 - 15366 km
2007-01-01.12 6.82° 160.94 min 240 -   6606 km
2011-01-01.04 6.81° 117.55 min 233 -   2908 km
2011-10-21.63 6.78° 88.69 min 160 -     260 km

Události:
1997-06-03 23:20:46 UT: Vzlet.
2011-10-21 Přirozený zánik v atmosféře po 5253 dnech letu (14.38 roku).
Poslední aktualizace: 2015-09-11       © Jan Sedláček