1997-045


1997-08-25, 14:39 UT; Cape Canaveral, LC-17A; Delta 7920-8, D247

1997-045A
SSC 24912
ACE   (Advanced Composition Explorer) USA
Explorer 71  
Vědecká sonda.
Sondu pro NASA, Washington postavila Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins University, Laurel; na vědeckém vybavení se rovněž podílely Goddard Space Flight Center, California Institute of Technology, University of Maryland, University of New Hampshire a Los Alamos National Laboratory.
Rotací stabilizované těleso (5 ot/min) o startovní hmotnosti 596 kg má tvar osmibokého hranolu o průměru 160 cm a délce 100 cm se čtyřmi pevnými panely sluneční baterie o rozpětí 830 cm dodávajících 440 W (na konci plánované aktivní životnosti) a dobíjejících NiCd baterie s kapacitou 12 Ah. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 2 GB a na Zemi se předávají v pásmu S rychlostí 434 bps, 6.9, nebo 78 kbps. Pro dosažení pracovní dráhy, udržování rotace a korekce dráhy je sonda vybavena pohonnou jednotkou s motory na hydrazin (zásoba 195 kg stačí na provoz do roku 2024).
Sonda nese:
- spektrometr CRIS (Cosmic Ray Isotope Spectrometer) pro sledování izotopového složení kosmického záření;
- komplex EPAM (Electon, Proton, and Alpha Monitor) pro sledování iontů a elektronů v širokém pásmu energií;
- na dvou výsuvných tyčích magnetometr MAG pro studium lokálního magnetického pole;
- experiment SEPICA (Solar Energetic Particle Ionic Charge Analyzer) pro studium slunečních energetických částic;
- spektrometr SIS (Solar Isotope Spectrometer) pro měření izotopového složení pocházejících ze Slunce;
- přístroj SWEPAM (Solar Wind Electon, Proton, and Alpha Monitor) pro zkoumání slunečního větru;
- hmotnostní spektrometr SWIMS (Solar Wind Ion Mass Spectrometer) pro studium částic ve slunečním větru;
- hmotnostní spektrometr SWICS (Solar Wind Ionic Charge Spectrometer) pro studium částic ve slunečním větru;
- detektor ULEIS (Ultra Low Energy Isotope Spectrometer) pro detekci iontů od 20 keV do 10 MeV.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků na dráze kolem libračního bodu L1 soustavy Slunce-Země.
Parametry dráhy:
1997-08-25 28.7° 88.2 min 185 - 185 km přibližné parametry parkovací dráhy
1997-08-26 28.7° 95140 min 177 - 1367769 km přechodová dráha k libračnímu bodu L1
1998-leden heliocentrická dráha

Události:
1997-08-24 Plánované vypuštění odloženo o jeden den pro přítomnost rybářské lodi v dopadové oblasti.
1997-08-25 14:39 UT: Vzlet.
1998-leden Sonda byla navedena na dráhu kolem libračního bodu L1 soustavy Slunce-Země.
2002 Začaly potíže s vysokonapěťovým napájením experimentu SEPICA.
2011-04-20 Byl trvale vypnut experiment SEPICA; data nedodával od února 2005.
2015-červenec Bylo schváleno prodloužení mise do roku 2017 (může být změněno podle možností rozpočtu).
1997-045B
SSC 24913
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1997-08-25 28.7° 88.2 min 185 - 185 km přibližné parametry parkovací dráhy
1997-08-27 heliocentrická dráha

Události:
1997-08-25 14:39 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-08-31       © Jan Sedláček