1998-001


1998-01-07, 02:28:43.768 UT; Cape Canaveral, LC-46; Athena 2, LM-004

1998-001A
SSC 25131
Lunar Prospector   USA
Discovery 3  
Sonda pro výzkum Měsíce.
Sondu pro NASA Ames Research Center, Moffet Field, postavila firma Lockheed Martin Missiles and Space Co., Sunnyvale.
Rotací (12 ot/min) stabilizovaná sonda o hmotnosti 296 kg (prázdná 158 kg) má tvar válce o průměru 144 cm a délce 122 cm, do něhož je vložen trojboký hranol; vnější plášť válce je osazen články sluneční baterie dodávajících průměrně 186 W a dobíjejích NiCd baterii s kapacitou 4.8 Ah. Vědecké přístroje jsou umístěny na výsuvných nosnících dlouhých 250 cm, které se uvolňují po dosažení selenocentrické dráhy. Pro řízení polohy a korekce dráhy je k dispozici šest motorů s tahem po 22 N se zásobou 138 kg hydrazinu. Komunikace se sondou probíhá v pásmu S a data se přenášejí v reálném čase. Na sondě je schránka s popelem astrofyzika Eugena Shoemakera.
Družice nese:
- spektrometr GRS (Gamma Ray Spectrometer) pro mapování rozložení prvků;
- spektrometr NS (Neutron Spectrometer) pro detekci atomů vodíku uvolňovaných z měsíčního povrchu;
- spektrometr APS (Alphy Particle Spectrometer) pro sledování alfa částic radioaktivních prvků;
- gravitační experiment DGE (Doppler Gravity Experiment) pro studium gravitačního pole Měsíce;
- magnetometr MAG/ER (Magnetometer / Electron Reflectometer) pro mapování magnetického pole Měsíce.
Předpokládaná délka primární mise je 12 měsíců.
Parametry dráhy:
1998-01-07.15 29.20° 12963.44 min 197 - 353645 km
1998-01-11.51 89.72° 697.62 min 84 - 8470 km selenocentrická dráha
1998-01-12.50 89.87° 211.25 min 87 - 1861 km selenocentrická dráha
1998-01-13.51 90.01° 120.01 min 92 -   153 km selenocentrická dráha
1998-01-16.00 90.55° 117.88 min 99 -   101 km selenocentrická dráha
1998-12-21.00 90.0°   112.0   min 29 -     52 km selenocentrická dráha
1999-07-30.38 90.0°   120.0   min 17 -   234 km selenocentrická dráha

Události:
1998-01-06 Plánovaný vzlet byl odložen pro potíže se sledovacím radarem pozemní stanice.
1998-01-07 02:28:44 UT: Vzlet.
03:23:59 UT: Oddělení od urychlovacího motoru.
Pomocí motoru Thiokol Star 37 přešla sonda na translunární dráhu.
08:25 UT: Zahájení prvního korekčního manévru, změna rychlosti o 8.4 m/s.
1998-01-11 09:45 UT: Zahájen brzdicí manévr pro přechod na selenocentrickou dráhu; motory pracovaly 32.2 min.
1998-01-15 21:44 a 22:06 UT: Korekce oběžné dráhy.
23:57 UT: Zahájena operace změny orientace rotační osy sondy.
Po dokončení manévrů zůstalo v nádržích sondy 34 kg paliva.
1998-03-05 Byl oznámen objev vody v oblasti obou pólů Měsíce.
1998-12-19 Bylo zahájeno postupné snižování výšky dráhy pro detailní průzkum gravitačního pole Měsíce.
Bylo zahájena rozšířená část mise.
1999-07-30 Závěrečná korekce dráhy před navedením proti měsíčnímu povrchu.
1999-07-31 09:19 UT: Zážeh motoru k navedení sondy k zániku; motor pracoval 276.5 s.
09:52:01 UT: Sonda dopadla na měsíční povrch v blízkosti jižního pólu; celková doba letu 570.31 dne (1.56 roku).
1998-001B
SSC 25132
horní stupeň rakety   USA
OAM   (Orbit Assist Module)
Čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 590 kg je dlouhé 100 cm s vnějším průměrem 240 cm.
Parametry dráhy:
1998-01-07.15 29.25° 87.87 min 141 - 198 km
1998-01-07.33 29.25° 87.30 min 115 - 167 km

Události:
1998-01-07 02:28:44 UT: Vzlet.
Přirozený zánik v atmosféře po necelém jednom dni letu.

urychlovací motor   USA
 
Urychlovací motor Thiokol Star 37, který navádí sondu na dráhu k Měsíci; těleso o hmotnosti 210 kg je dlouhé 160 cm s vnějším průměrem 180 cm. Po dohoření se od sondy odděluje (NASA oddělení motoru po manévru TLI potvrdil).
Objekt nebyl zaregistrován v katalogu umělých kosmických těles.
Parametry dráhy:
1998-01-07.15 29.20° 12963.44 min 197 - 353645 km

Události:
1998-01-07 02:28:44 UT: Vzlet.
Pomocí motoru navedení sondy na translunární dráhu.
1998-01-15 Objekt zřejmě zanikl v atmosféře (po asi 8 dnech letu).
Poslední aktualizace: 2016-08-30       © Jan Sedláček