1997-075


1997-12-02, 22:52:32 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 44P, V103

1997-075A
SSC 25067
JCSat-1B   (Japan Communications Satellite) Japonsko
JCSat-5   (Japan Communications Satellite)   do zahájení komerčního provozu
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro Japan Satellite Systems, Inc., Tokio, postavila americká firma Hughes Space and Communications International, Inc., Seal Beach, na základě platformy HS-601.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2982 kg (prázdná 1308 kg) má tvar kvádru o rozměrech 380x280x430 cm s připojenými dvěma čtyřdílnými panely sluneční baterie o rozpětí 26.2 m dodávajících průměrně 5 kW a dobíjejících palubní NiH2 baterie s kapacitou 200 Ah. Vysílání probíhá prostřednictvím dvou osmiúhelníkových antén. Pro dosažení pracovní polohy a korekce dráhy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem Marquard R-4D o tahu 490 N a 12 motorky s tahem po 22 N.
Družice nese 32 transpondéry pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 150° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.
Parametry dráhy:
1997-12-03.19 3.99° 631.38 min 219 - 35783 km
1997-12-07.40 0.12° 1431.78 min 35622 - 35781 km
1997-12-12.58 0.11° 1436.80 min 35775 - 35826 km nad 139.4° v.d.
1998-02-02.63 0.02° 1436.12 min 35784 - 35790 km nad 150.0° v.d.
2002-01-03.55 0.04° 1436.11 min 35781 - 35793 km nad 150.0° v.d.
2007-01-08.62 0.01° 1436.09 min 35783 - 35790 km nad 150.0° v.d.
2012-01-01.48 1.62° 1436.11 min 35769 - 35804 km nad 150.0° v.d.

Události:
1997-12-02 22:52:32 UT: Vzlet.
1997-12-11 Družice nad 139° v.d. zahájila provozní testování.
1998-leden Družice byla přemístěna do pracovní polohy nad 150° v.d.
2005-01-18 18:30 UT: Na družici byl po jednodenním výpadku obnoven normální provoz. Příčinou výpadku byla ztráta orientace po závadě na jednom z korekčních motorků.
1997-075B
SSC 25068
Equator-S   USA, Německo
 
Vědecká družice.
Družici pro Japan Satellite Systems, Inc., Tokio, postavila americká firma Hughes Space and Communications International, Inc., Seal Beach, na základě platformy HS-601.
Rotací (40 ot/min) stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 230 kg má přibližně tvar válce o maximálním průměru 165 cm a výšce 126 cm. Po obvodu servisní části družice je umístěno šestnáct panelů slunečních baterií dodávajících průměrně 70 W a dobíjející 4 NiCd baterie, každá s kapacitou 1 Ah. Orientaci osy rotace, která je kolmá na spojnici Země-Slunce, udržují dvě magnetické cívky a čtyři magnetické tyče; ke kontrole polohy se využívají dva magnetometry umístěné na 180 cm dlouhých tyčích, senzory Slunce a signály GPS. Vysílání probíhá prostřednictvím čtyř antén v pásmu S a data se předávají rychlostí 32 až 362 kbps. K uložení dat se využívá paměť s kapacitou 1.5 Gbit. Pro dosažení operační dráhy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem Star 13A.
Družice nese vědecké přístroje o hmotnosti asi 50 kg:
- tříosé magnetometry MAM (Magnetic Field Instrument) pro měření zemského magnetického pole; připravil Max Plack Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Německo;
- aparaturu EDI (Electron Drift Instrument) pro přesné měření velikosti magnetického pole; připravil Max Plack Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Německo;
- přístroj 3DA (3D-Plasma Analyzer) pro výzkum plazmy v okolí družice; připravila University of Washingtom, Seattle, USA;
- experiment EPI (Energetic Particle Instrument) pro měření elektronů aprotonů; připravilo středisko ESA ESTEC, Nizozemsko;
- aparaturu ICI (Ion Composition Instrument) pro studium rozložení iontů vodíku, helia a kyslíku; připravil University of New Hampshire, Durham, USA;
- experiment PCD (Potential Control Device) pro studium částic s nízkými energiemi; připravil Institur für Weltraumforschung, Graz, Rakousko;
- experiment SFD (Scintillating Fiber Detector) pro studium materiálů zasažených ionizujícím zářením; připravilo středisko ESA ESTEC, Nizozemsko.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
1997-12-03.19 3.95° 633.03 min 255 - 35832 km
1997-12-12.67 3.98° 1339.02 min 496 - 67232 km
2002-01-01.71 7.69° 1337.52 min 509 - 67160 km
2007-01-07.90 8.73° 1337.05 min 691 - 66959 km
2012-01-02.56 7.34° 1336.96 min 687 - 66959 km

Události:
1997-12-02 22:52:32 UT: Vzlet.
23:16 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
1997-12-11 18:38:16 UT: Byl zapálen motor Star 13A, který navedl družici na excentrickou eliptickou dráhu s apogeem 67 300 km.
1997-12-15 Uskutečnila se první měření pomocí přístroje MAM.
1997-12-16 Uskutečnila se první měření pomocí přístroje EPI.
1997-12-17 Na družici selhal procesor pro zpracování dat z vědeckých přístrojů; práci převzal záložní procesor.
1997-12-23 Byly dokončeny zkoušky servisních systémů družice. Družice byla předána do zkušebního provozu.
1998-01-08 Uskutečnila se první měření pomocí přístroje ICI.
1998-01-27 Uskutečnila se první měření pomocí přístroje PCD.
1998-03-16 Družice zahájila běžný vědecký provoz.
1998-04-04 Družice zachytila navigační signály z družice USA 128 (1996-056A, 24320) ze vzdálenosti 61 000 km.
1998-04-28 Uskutečnila se první měření pomocí přístroje EDI.
1998-05-01 Družice přestala vysílat vědecká data.
1998-08-17 Řídicí středisko zahájilo pokusy o obnovení provozu družice; do konce září 1998 se nezdařilo.
1997-075C
SSC 25069
horní stupeň rakety   Francie
H-10-3  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1500 kg je dlouhé 10.2 m s maximálním vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
1997-12-03.20 3.95° 656.78 min 202 - 37099 km
1999-01-01.18 4.27° 486.77 min 180 - 28060 km
2000-01-01.54 4.08° 374.54 min 156 - 21512 km
2000-07-02.47 4.18° 225.85 min 145 - 11669 km
2000-11-06.22 4.16° 91.43 min 109 -     581 km

Události:
1997-12-02 22:52:32 UT: Vzlet.
23:16 UT: Oddělení družice Equator-S.
2000-11-07 Přirozený zánik v atmosféře po 1071 dni letu (2.93 roku).
1997-075D
SSC 25070
adaptér Spelda   Francie
 
Adaptér umožňující současné vynesení dvou družic; válcové těleso tvaru dutého válce má hmotnost 57 kg.
Parametry dráhy:
1997-12-03.19 4.00° 631 min 214 - 35794 km
1999-01-03.33 4.30° 526.83 min 216 - 30243 km
2000-01-02.70 4.01° 455.69 min 210 - 26266 km
2001-01-02.12 4.06° 384.58 min 179 - 22101 km
2001-08-26.93 3.91° 90.35 min 119 -     464 km

Události:
1997-12-02 22:52:32 UT: Vzlet.
2001-08-27 Přirozený zánik v atmosféře po 1364 dnech letu (3.73 roku).
Poslední aktualizace: 2015-07-22       © Jan Sedláček