1998-030


1998-05-13, 15:52:04 UT; Vandenberg AFB, SLC-4W; Titan 23G, G-12

1998-030A
SSC 25338
NOAA-15   (National Oceanic and Atmospheric Administration) USA
NOAA-K   technické označení před dosažením pracovní dráhy
Meteorologická družice.
Družici pro National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington, postavila firma Lockheed Martin Missiles and Space Co., Sunnyvale, na základě typu Advanced Tiros N.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2231.7 kg (prázdná 1712.3 kg) má nepravidelný tvar blížící se válci o průměru 188 cm a délce 418 cm s připojeným panelem sluneční baterie o rozměru 273x614 cm dodávajícím 833 W (na konci aktivní životnosti. Stabilizační a orientační systém obsahuje 4 silové setrvačníky, inerciální plošinu, senzory Slunce a sledovač hvězd. Získaná data se předávají buď přímo nebo se mohou ukládat na 5 magnetopáskových pamětí a na Zemi se vysílají v pásmu S; snímky ve formátu APT se vysílají v reálném čase na VHF. Pro dosažení oběžné dráhy je družice vybavena motorem Star 37XFP s tahem 42.38@nbsp;kN, pro korekce dráhy jsou k dispozici 4 motorky na hydrazin a 8 trysek na plynný dusík.
Družice nese:
- radiometr AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) pro snímkování s rozlišením 1 až 4 km;
- mikrovlnné jednotky AMSU-A a AMSU-B (Advanced Microwave Sounding Unit) pro měření kapalné vody v atmosféře;
- aparaturu pro sondáž atmosféry ATOVS (Advanced TIROS Operational Vertical Sounder) ke sledování rozložení oxidu uhličitého, ozónu a vodní páry;
- zařízení HIRS (High Resolution Infrared Radiation Sounder) pro osndáž troposféry;
- radiometr SBUV (Solar Backscatter Ultraviolet Radiometer) pro sledování koncentrace ozónu;
- detektor slunečního záření SEM-2 (Space Environment Monitor);
- převaděč systému ARGOS-M pro sběr dat z automatických meteorologických stanic.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
1998-05-13.71 98.73° 101.15 min 807 - 819 km
2003-01-01.90 98.55° 101.11 min 803 - 819 km
2008-01-01.44 98.55° 101.08 min 802 - 817 km
2013-01-01.19 98.71° 101.04 min 801 - 815 km

Události:
1998-05-13 15:52:04 UT: Vzlet.
15:58:38 UT: Oddělení družice od druhého stupně rakety na suborbitální dráze; stupeň pokračoval ve zpětném letu do atmosféry.
16:06 UT: Zážeh motoru družice pro dosažení orbitální rychlosti.
16:22 UT: Družice rozložila sluneční panel a na plánované dráze zahájila testování systémů.
1998-07-07 Družice byla po dokončení provozních testů předána organizaci NOAA.
1998-12-15 Družice byla zařazena do operačního provozu.
2015-06-08 Družice je stále v provozu s výjimkou aparatur AMSU-B a HIRS, s omezením pracují AMSU-A, AVHRR, komunikační systém a systém stabilizace.
Poslední aktualizace: 2015-06-17       © Jan Sedláček