1998-072


1998-12-10, 11:57:07 UT; Pleseck, PU-132/1; Kosmos-3M

1998-072A
SSC 25567
Nadežda 5   (Надежда 5) Rusko
KOSPAS-8   (Космическая система поика аварийных судов)
Nadezhda 5   anglická transkripce
Navigační družice.
Družici pro ruské ministerstvo o brany postavilo FGUP PO Poljot, Omsk, podle vojenské navigační družice Cikada.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o hmotnosti 825 kg má tvar válce o průměru 200 cm a délce 210  s obvodovým pláštěm pokrytým články sluneční baterie. Z podstavy odvrácené od Země vychází stožár dlouhý 210 cm se závažím, k protilehlé jsou připevněny antény.
Družice nese:
- civilní navigační systém vysílající na frekvencích 150 a 400 MHz;
- transpondér záchranného systému KOSPAS/SARSAT.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 4 roky.
Parametry dráhy:
1998-12-10.56 82.95° 105.47 min 987 - 1045 km
1998-12-10.78 82.95° 105.02 min 978 - 1013 km
2003-01-01.84 82.95° 104.99 min 974 - 1014 km
2008-01-01.53 82.94° 104.98 min 973 - 1014 km
2013-01-01.39 82.95° 104.98 min 974 - 1013 km

Události:
1998-12-10 11:57:07 UT: Vzlet.
2001-září Družice byla vyřazena z operačního provozu.
1998-072B
SSC 25568
Astrid 2   Švédsko
 
Vědecká družice.
Družici postavila na základě platformy Freja-C a provozuje ji Swedish Space Corp., Solna.
Rotací stabilizovaná družice (osa rotace míří na Slunce) o hmotnosti 30 kg má tvar hranolu o rozměrech 40x45x95 cm se čtyřmi rozkládacími panely sluneční baterie dodávajících maximálně 90 W a dobíjejících NiCd baterii s kapacitou 1.6 Ah. Každý panel má rozměry 28.8x38.8 cm. Na dvou rozkládacích tyčích dlouhých 69 cm je umístěn experiment LINDA. Získaná data se předávají na Zemi rychlostí 128 kbit/s.
Družice nese experimenty:
- EMMA (Electrical and Magnetic field Monitoring of the Aurora) pro studium magnetického a elektrického pole, připravily Alfvén Laboratory Stockholm a Danmarks Tekniske Universitet Lyngby;
- LINDA (Langmuir INterferometer and Density experiment for Astrid-2) pro studium plazmy, připravil Institutet för Rymdfysik Uppsala;
- MEDUSA (Miniaturized Electrostatic DUal-tophat Spherical Analyzer), připravily Institutet för Rymdfysik Kiruna a Southwest Research Institute, San Antonio, Texas;
- PIA (Photometers for Imaging the Aurora), připravily Institutet för Rymdfysik Kiruna a Max Planck Institut Lindau;
- ASC, připravila Danmarks Tekniske Universitet Lyngby.
Předpokládaná aktivní životnost je 4 roky.
Parametry dráhy:
1998-12-10.70 82.95° 105.00 min 976 - 1013 km
2003-01-01.92 82.95° 104.90 min 971 - 1008 km
2008-01-01.52 82.95° 104.96 min 973 - 1013 km
2013-01-01.39 82.95° 104.94 min 973 - 1011 km

Události:
1998-12-10 11:57:07 UT: Vzlet.
15:25 UT: Družice se oddělila od satelitu Nadežda 5.
1999-07-24 Byl ztracen kontakt s družicí.
1998-072C
SSC 25569
horní stupeň rakety   Rusko
S3M  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1434 kg je dlouhé 421 cm s maximálním vnějším průměrem 320 cm.
Parametry dráhy:
1998-12-10.70 82.94° 104.88 min 976 - 1002 km
2003-01-01.84 82.94° 104.86 min 972 - 1004 km
2008-01-01.92 82.94° 104.83 min 970 - 1003 km
2013-01-02.62 82.95° 104.82 min 971 - 1001 km

Události:
1998-12-10 11:57:07 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-05-18       © Jan Sedláček