1998-064


1998-10-29, 19:19:34.064 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Discovery, OV-103

1998-064A
SSC 25519
STS 95   (Space Transportation System) USA
Discovery F-25  
Shuttle Mission 92  
Spacehab 12  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 103 320 kg výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2048, 2043 a 2045, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese náklad o hmotnosti 11 130 kg:
- přetlakový modul Spacehab FU-1;
- nosič GABA (GAS Beam Adapter) s experimenty CRYOTSU (Cryogenic Thermal Storage Unit);
- nosič UASE s prototypy zařízení pro dalekohled HST;
- konstrukci MPESS HH-M se souborem experimentů IEH (International Extreme Ultraviolet Hitchhiker); celkem raketoplán nese 80 experimentů.
Posádka:
Curtis Lee Brown NASA, USA 5. let
Steven Wayne Lindsey NASA, USA 2. let
Stephen Kern Robinson NASA, USA 2. let
Scott Edward Parazynski NASA, USA 3. let
Pedro Francisco Duque ESA, Španělsko 1. let
Naito-Mukai Chiakiová NASDA, Japonsko 2. let
John Herschel Glenn NASA, USA 2. let v době mise stáří 77 let

Parametry dráhy:
1998-10-29.84 28.47° 95.78 min 552 - 560 km
1998-10-30.78 28.47° 95.77 min 551 - 560 km
1998-11-06.58 28.47° 95.72 min 548 - 559 km
1998-11-07.25 28.47° 95.57 min 535 - 557 km

Události:
1998-09-21 Raketoplán na mobilní plošině MLP-2 byl převezen na startovní komplex.
1998-10-29 19:19:34 UT: Vzlet.
20:04 UT: Raketoplán byl naveden na základní oběžnou dráhu.
~20:50 UT: Byly otevřeny dveře nákladového prostoru.
1998-10-30 18:45 UT: Z nákladového prostoru byla vypuštěna družice PANSAT.
1998-11-01 18:59 UT: Z nákladového prostoru byla vypuštěna družice Spartan 201-5.
1998-11-03 20:48 UT: Robotickým ramenem RMS ovládaným Robinsonem byla zachycena družice Spartan 201-5.
21:05 UT: Družice byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
1998-11-06 Ukončení experimentů a příprava raketoplánu k návratu na Zemi.
1998-11-07 13:17 UT: Byly uzavřeny dveře nákladového prostoru.
15:53 UT: Zahájení brzdicího manévru; motory pracovaly 280 s.
16:30 UT: Raketoplán vstoupil do atmosféry.
17:03:31 UT: Raketoplán se dotkl dráhy 33 letiště v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě.
17:04:29 UT: Raketoplán se zastavil; celková délka letu byla 8.91 dne.
1998-064B
SSC 25520
PANSAT   (Petite Amateur Naval Satellite) USA
Oscar 34  
PO-34   (PANSAT Oscar 34)
Technologická radioamatérská družice.
Družici postavili a provozují studentiSpace Systems Academic Group na Naval Postgraduate School, Monterey.
Rotací stabilizovaná družice o hmotnosti 68 kg (na dráze 57 kg) má tvar dvacetišestistěnu s průměrem 48 cm, na osmnácti stěnách jsou připevněny články sluneční baterie (na každé stěně je 32 článků) dodávající průměrně 17 W. Součástí energetického systému je šest baterií s kapacitou 360 Wh. Data se mohou ukládat do paměti s kapacitou 4.5 Mbyte a přenášejí se rychlostí 9.84 kbit/s.
Družice nese aparaturu pro komunikaci s vysílači v radioamatérském pásmu 436.5 MHz.
Parametry dráhy:
1998-10-30.85 28.47° 95.77 min 554 - 558 km
2003-01-01.69 28.46° 95.14 min 521 - 529 km
2008-01-01.85 28.46° 94.92 min 511 - 518 km
2013-01-01.69 28.46° 94.71 min 501 - 508 km

Události:
1998-10-29 19:19:34 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1998-10-30 18:45 UT: Uvolnění z nákladového prostoru k samostatnému letu.
1998-064C
SSC 25521
Spartan 201-5   (Shuttle Pointed Autonomous Research Tool for Astronomy) USA
 
Vícenásobně použitelný vědecký subsatelit.
Družici postavilo a provozuje středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1269 kg má tvar kvádru, jehož středem prochází válec o průměru 43 cm a délce 300 cm (ve válci jsou umístěny přístroje USC a WLC). Energie pro provoz je získávána z chemické baterie; během autonomního letu není družice dálkově řízena. Stabilizaci a orientaci zajišťují trysky na argon. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 3 Gbit.
Družice nese:
- spektrometr USC (Ultraviolet Coronal Spectrometer) pro studium sluneční koróny;
- koronograf WLC (White Light Coronograph) pro studium koróny v integrálním světle;
- prototyp navigačního systému VGS (Video Guidance Sensor) pro automatické přibližování a setkávání;
- akcelerometr.
Plánovaná aktivní životnost je maximálně tři dny.
Parametry dráhy:
1998-11-01.94 28.47° 95.75 min 549 - 560 km
1998-11-03.59 28.47° 95.75 min 550 - 559 km

Události:
1998-10-29 19:19:34 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1998-11-01 18:59 UT: Uvolnění družice z nákladového prostoru na samostatnou dráhu.
Vědecká měření byla zahájena po vzdálení se na 55 km.
1998-11-03 20:48 UT: Robotickým ramenem RMS ovládaným Robinsonem byla družice opět zachycena.
21:05 UT: Družice byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
1998-11-04 Družice pevně držená ramenem RMS byla využita k testování navigačního systému VGS.
1998-11-07 17:04:29 UT: Návrat na zem v nákladovém prostoru raketoplánu; celková délka letu byla 8.91 dne.
Poslední aktualizace: 2015-05-27       © Jan Sedláček