1998-063


1998-10-28, 22:15:00 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 44L, V114

1998-063A
SSC 25515
AfriStar   USA
 
Stacionární telekomuniakční družice.
Družici pro společnost WorldSpace Corp., Washington, postavila francouzská firma Matra Marconi Space, Vélizy, na základě platformy Eurostar 2000+; komunikační vybavení dodala firma Alcatel Space, Toulouse.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2739 kg (prázdná 1216 kg) má tvar kvádru o rozměrech 170x260x300 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 28 m dodávajících 5.5 kW (na konci aktivní životnosti). Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena pohonným systémem s motorem Marquard R-4D.
Družice nese 3 transpondéry pro pásmo L určené pro šíření digitálního rozhlasového vysílání a přenos dat.
Plánovaná poloha na dráze je nad 21° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je minimálně 15 roků.
Parametry dráhy:
1998-10-30.48 2.89° 776.53 min 7489 - 35726 km
1998-10-31.55 0.03° 1437.13 min 35778 - 35835 km
1998-11-19.50 0.04° 1436.05 min 35766 - 35804 km nad 21.0° v.d.
2003-01-01.93 0.02° 1436.08 min 35772 - 35801 km nad 21.0° v.d.
2008-01-03.87 0.03° 1436.10 min 35772 - 35801 km nad 21.0° v.d.
2013-01-02.01 0.50° 1436.05 min 35767 - 35805 km nad 21.0° v.d.

Události:
1998-10-28 22:15:00 UT: Vzlet.
22:35:32 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
~1998-11-19 Družice dosáhla pracovní polohy.
Vzhledem k deformaci jednoho panelu sluneční baterie nedosahuje výkon plánovaných hodnot (předpokládaná aktivní životnost družice by neměla být omezena).
1998-063B
SSC 25516
AMC-5   (Americom 5) USA
GE-5   (General Electric 5)   do listopadu 2001
Nahuel 1B   název, pod kterým byla vyráběna pro Nahuelsat S.A., Buenos Aires; pak prodána GE American Communications a přejmenována
Stacionární telekomuniakční družice.
Družici pro společnost GE American Communications, Inc., Princeton, postavila francouzská firma Alcatel Space Industries, Cannes, na základě platformy Spacebus 2000; komunikační vybavení dodala firma Dornier Satellitensysteme GmbH, Friedrichshafen.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1698 kg (prázdná 769 kg) má tvar kvádru o rozměrech 150x160x220 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajících 3.15 kW (na konci aktivní životnosti). Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena pohonným systémem s motorem S-400.
Družice nese 16 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 79° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.
Parametry dráhy:
1998-10-29.61 6.43° 629.40 min 188 - 35711 km
1998-11-03.11 0.04° 1431.33 min 35525 - 35861 km
1998-11-10.51 0.01° 1436.13 min 35775 - 35801 km nad 79.0° z.d.
2003-01-01.27 0.03° 1436.12 min 35780 - 35794 km nad 79.0° z.d.
2008-01-02.09 0.03° 1436.11 min 35776 - 35797 km nad 79.0° z.d.
2012-01-15.32 1.42° 1436.10 min 35765 - 35809 km nad 80.9° z.d.
2013-01-01.07 2.20° 1436.08 min 35763 - 35809 km nad 80.9° z.d.
2014-05-17.57 3.25° 1449.71 min 36029 - 36076 km

Události:
1998-10-28 22:15:00 UT: Vzlet.
22:38:30 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
1998-prosinec Družice byla zařazena do operačního provozu.
2012-leden Družice byla přemístěna nad 80.9° z.d.
2014-05-17 Družice byla vyřazena z operačního provozu.
1998-063C
SSC 25517
horní stupeň rakety   Francie
H-10-3  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1250 kg je dlouhé 11.7 m s vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
1998-10-29 6.50° 633.56 min 184 - 35931 km

Události:
1998-10-28 22:15:00 UT: Vzlet.
22:35:32 UT: Oddělení družice AfriStar.
22:38:30 UT: Oddělení družice GE-5.
1998-10-31 Přirozený zánik v atmosféře po 3 dnech letu.
1998-063D
SSC 25518
adaptér Mini-Spelda   Francie
 
Adaptér umožňující současné vynesení dvou družic; těleso tvaru na jednom konci uzavřeného dutého válce má hmotnost asi 300 kg, je dlouhé 130 cm s vnějším průměrem 400 cm.
Parametry dráhy:
1998-10-30.42 6.47° 627.55 min 200 - 35604 km
1998-09-03.73 6.65° 93.02 min 99 -     746 km

Události:
1998-10-28 22:15:00 UT: Vzlet.
1999-09-06 Přirozený zánik v atmosféře po 313 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2015-05-28       © Jan Sedláček