2015-010


2015-03-02, 03:50:00 UT; Cape Canaveral, SLC-40; Falcon-9 v1.1

2015-010A
SSC 40424
ABS 3A   (Asia Broadcast Satellite) Asia Broadcast Satellite
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Asia Broadcast Satellite, Hongkong, postavila americká firma Boeing Satellite Systems na základě platformy BSS-702SP.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1954 kg má tvar kvádru o rozměrech 210x210x460 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie dobíjejícími palubni Li-ion baterie. Stabilizační a orientační systém obsahuje sledovače hvězd, senzor Země a silové setrvačníky. Družice je vybavena pohonným systémem pro korekce dráhy se čtyřmi iontovými motorky XIPS (Xenon Ion Propulsion System) s tahem po 0.165 N.
Družice nese 24 transpondéry pro pásmo C a 24 transpondéry pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 3° z.d. (v provozu nahradí družici ABS-5, 1997-042A, 24901); předpokládaní aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
2015-03-02.97 24.85° 1243.27 min 392 - 63453 km
2015-04-20.50 11.28° 1378.44 min 4865 - 64436 km
2015-08-28.08 0.07° 1436.16 min 35780 - 35796 km nad 3.0° z.d.

Události:
2015-03-01 V časných ranních hodinách byla raketa s družicemi dopravena na startovní rampu a vztyčena do vertikální polohy.
2015-03-02 03:50:00 UT: Vzlet.
04:27:55 UT: Oddělení družice od horního stupně nosné rakety.
2015-010B
SSC 40425
Eutelsat 115 West B   Eutelsat
Satmex-7  
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Eutelsat Americas postavila firma Boeing Satellite Systems na základě platformy BSS-702SP.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2005 kg má tvar kvádru o rozměrech 210x210x460 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie dobíjejícími palubni Li-ion baterie. Stabilizační a orientační systém obsahuje sledovače hvězd, senzor Země a silové setrvačníky. Družice je vybavena pohonným systémem pro korekce dráhy se čtyřmi iontovými motorky XIPS (Xenon Ion Propulsion System) s tahem po 0.165 N.
Družice nese 12 transpondérů pro pásmo C a 34 transpondéry pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 114.9° z.d.; předpokládaní aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
2015-03-02.97 24.98° 1239.83 min 359 - 63344 km
2015-04-29.83 11.22° 1359.98 min 4765 - 63801 km
2015-09-29.83 0.00° 1436.11 min 35782 - 35792 km nad 114.9° z.d.

Události:
2015-03-01 V časných ranních hodinách byla raketa s družicemi dopravena na startovní rampu a vztyčena do vertikální polohy.
2015-03-02 03:50:00 UT: Vzlet.
04:20:10 UT: Oddělení družice od horního stupně nosné rakety.
2015-010C
SSC 40426
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety vybavený motorem Merlin 1D.
Parametry dráhy:
2015-03-02.76 24.94° 1234.23 min 364 - 63109 km

Události:
2015-02-25 Uskutečnil se statický test motorů prvního stupně rakety.
2015-03-01 V časných ranních hodinách byla raketa s družicemi dopravena na startovní rampu a vztyčena do vertikální polohy.
2015-03-02 03:50:00 UT: Vzlet.
04:20:10 UT: Oddělení družice ABS-3A.
04:27:55 UT: Oddělení družice Eutelsat 115 West B.
Prameny informací:
  http://www.absatellite.net/satellite-fleet/?sat=abs3a
  http://www.americaspace.com/?page_id=33925
  http://www.nasaspaceflight.com/2015/03/spacex-falcon-9-debut-dual-satellite-mission/
  http://spaceflightnow.com/2015/02/28/falcon-9-mission-status-center/
  http://www.spaceflight101.com/spacex-falcon-9---eutelsat-115-west-b--abs-3a-launch-updates.html
  http://www.spacex.com/news/2015/03/01/falcon-9-launches-two-all-electric-communications-satellites
  http://www.spacex.com/sites/spacex/files/abs-eutelsatfactsheet.pdf
  https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2015-12-09       © Jan Sedláček