1999-034


1999-06-20, 02:15 UT; Vandenberg AFB, SLC-4W; Titan 23G, 23

1999-034A
SSC 25789
QuikScat   (Quick Scatterometer) USA
 
Meteorologická družice.
Družici pro NASA postavila firma Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder, na základě platformy BCP 2000 (družice byla postavena v rekordní době 12 měsíců od potvrzení objednávky jako náhrada za neúspěšnou družici Midori); provoz zajišťuje Jet Propulsion Laboratory, Pasadena.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 970 kg má přibližně tvar kvádru o rozměrech 220x170x140 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 380 cm dodávajících průměrně 874 W a dobíjejících NiH2 baterie s kapacitou 40 Ah. Vyklápěcí parabolická anténa radaru má průměr 100  a je umístěna na výsuvné tyči dlouhé 130 cm. Stabilizační a orientační systém obsahuje čtyři silové setrvačníky, tři magnetické cívky, 14 senzorů Slunce, dva sledovače hvězd inerciální plošinu, tříosý magnetometr a přijímač GPS. Získaná data se ukládají do paměti s kapacitou 8 Gbit a na Zemi se předávají v pásmu S rychlostí 2 Mbit/s. Pro korekce dráhy je družice vybavena čtyřmi motorky na hydrazin s tahem po 4.4 N.
Družice nese aparaturu Seawinds určenou pro přesné měření vektoru a rychlosti větru nad mořskou hladinou; pro práci využívá rotující anténu radaru (18 ot/min) se dvěma bodovými paprsky. Rychlost větru je měřena s přesností 2 m/s, vektor větru s přesností 20°, prostorové rozlišení 50 km.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky s možností prodloužení mise o další 3 roky.
Parametry dráhy:
1999-06-20.15 98.65° 95.55 min 276 - 815 km
1999-06-28.52 98.67° 99.10 min 601 - 830 km
1999-07-05.55 98.63° 101.00 min 791 - 821 km
2004-01-01.37 98.63° 100.94 min 802 - 804 km
2009-01-01.12 98.63° 100.93 min 802 - 803 km
2014-01-02.14 98.61° 100.91 min 800 - 803 km

Události:
1999-06-20 02:15 UT: Vzlet.
03:14 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
1999-07-19 Družice zahájila vědecká měření.
1999-07-27 Družice byla prohlášena za plně funkční.
2003-11-24 NASA prodloužil misi na blíže neomezenou dobu.
2009-11-23 Po více než 10 letech provozu se zastavila rotace antény radaru; družice nadále zůstala v provozu a bude využívána pro kalibraci podobných zařízení na oběžné dráze.
2011-červen NASA prodloužil kalibrační službu družice do roku 2013.
2013-červen NASA vyčlenil finanční prostředky na provoz družice do roku 2015.
1999-034B
SSC 25790
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2000 kg je dlouhé 12.2 m s vnějším průměrem 305 cm.
Parametry dráhy:
1999-06-20.34 98.66° 95.48 min 279 - 805 km
1999-12-20.19 98.58° 87.27 min 122 - 152 km

Události:
1999-06-20 02:15 UT: Vzlet.
03:14 UT: Oddělení družice.
1999-12-20 ~06:15 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 183.2 dne letu.
Poslední aktualizace: 2015-03-19       © Jan Sedláček