1999-066


1999-12-10, 14:32 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 5, V-119

1999-066A
SSC 25989
XMM-Newton   (X-ray Multi-mirror Mission - Newton) ESA
  Pojmenována po anglickém fyzikovi Isaacu Newtonovi (1642 - 1727).
Astronomická družice.
Družici pro Evropskou kosmickou agenturu, Paříž, postavila německá firma Dornier Satellitensysteme GmbH, Daimler-Benz Aerospace GmbH, Friedrichshafen.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 3764 kg (prázdná 3233 kg) má tvar válce o průměru 400 cm a délce 10.8 m s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 16 m dodávajících 1.6 kW (na konci aktivní životnosti). Pro korekce dráhy a udržování pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motory na hydrazin (zásoba má stačit na 10 let provozu).
Družice nese:
- tři rentgenové dalekohledy s ohniskovou délkou 750 cm;
- dalekohled XMM-OM (XMM-Newton Optical Monitor) s primárním zrcadlem o průměru 30 cm pro sledování zkoumané části oblohy ve viditelném a ultrafialovém světle;
- dvě kamery snímkující hvězdnou oblohu pro navigační a orientační účely.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 2 roky.
Parametry dráhy:
1999-12-10.61 39.90° 2613.63 min 837 - 112111 km
1999-12-17.67 38.93° 2871.53 min 7359 - 113729 km
2004-01-02.54 42.98° 2872.74 min 10952 - 110173 km
2009-01-04.50 58.17° 2872.37 min 21640 -   99474 km
2014-01-01.29 64.83° 2872.59 min 10280 - 110841 km

Události:
1999-12-10 14:32 UT: Vzlet.
15:01 UT: Oddělení družice od horního stupně nosné rakety.
1999-12-19 11:30 UT: Po šesti korekcích dráhy dosáhla družice pracovní dráhu.
2000-01-04 Bylo zahájeno testování systémů družice a vědecké aparatury.
2000-01-19 Bylo zahájeno zkušební pozorování rentgenovým teleskopem.
2000-červen Družice zahájila běžná vědecká pozorování.
2008-říjen S družicí bylo krátkodobě ztraceno spojení vinou chybného řízení antény družice; po čtyřech dnech se podařilo plně obnovit.
2013-únor Na základě dat z družice (a družice NuSTAR) byla poprvé změřena rotace supermasivní černé díry.
2015-leden Družice je v provozu 15 let a předpokládá se, že bude pracovat do roku 2018.
1999-066B
SSC 25990
horní stupeň rakety   Francie
EPS   (Etage à Propergols Stockables)
Druhý stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 1190 kg má tvar válce s kuželovým nástavcem s maximálním průměrem 394 cm a celkovou délkou 330 cm.
Parametry dráhy:
1999-12-10.61 40.00° 2584.13 min 845 - 111155 km
2004-01-02.88 51.74° 2603.78 min 12399 - 100234 km
2009-01-04.50 61.00° 2603.83 min 31249 -   81385 km
2014-01-01.86 63.58° 2603.62 min 25879 -   86749 km

Události:
1999-12-10 14:32 UT: Vzlet.
15:01 UT: Oddělení družice.
Poslední aktualizace: 2015-02-05       © Jan Sedláček