2000-011


2000-02-12, 09:10:53.993 UT; Bajkonur, PU-81/23; Proton-K/DM3, 399-02/15L

2000-011A
SSC 26089
Garuda 1   Bermudy (Indonésie)
ACeS-1   (Asia Cellular Satellite System)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Asia Cellular Satellite International se sídlem na Bermudách postavila firma Lockheed Martin Commercial Space Systems, Sunnyvale, na základě platformy A2100AXX; provoz zajišťuje PT Pasifik Satelit Nusantara, Jakarta.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 4500 kg má tvar kvádru s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajících 9 kW (na konci aktivní životnosti). Komunikace s družicí probíhá prostřednictví dvou rozkládacích parabolických antén o průměru 12 m vyrobených firmou Harris Aerospace. Pro dosažení pracovní polohy a korekce dráhy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem LEROS-C.
Družice nese 88 transpondérů pro zajišťování spojení s mobilními telefony a přenos dat v pásmu L.
Plánovaná poloha na dráze je nad 118° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.
Parametry dráhy:
2000-02-12.44 51.41° 635.28 min 195 - 36008 km
2000-02-12.68 16.34° 764.92 min 6661 - 35993 km
2000-02-16.20 10.19° 907.92 min 13367 - 35995 km
2000-02-18.74 6.71° 1051.52 min 20623 - 35993 km
2000-02-25.40 3.03° 1438.80 min 35772 - 35907 km nad 128° v.d.
2000-03-01.70 3.02° 1436.12 min 35776 - 35798 km nad 122.9° v.d.
2005-01-02.90 0.05° 1436.09 min 35777 - 35795 km nad 123.0° v.d.
2010-01-01.07 1.28° 1436.07 min 35775 - 35797 km nad 123.0° v.d.
2015-01-02.92 1.06° 1436.18 min 35770 - 35806 km nad 122.9° v.d.

Události:
1999-10-29 Start plánovaný na 1999-10-31 byl odložen na neurčito pro technické potíže na nosné raketě.
2000-02-12 09:10:54 UT: Vzlet.
15:50:44 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety.
2000-02-22 Družice dosáhla předběžnou stacionární dráhu.
2000-02-24 Dokončeno vyklopení panelů slunečních baterií a rozkládacích antén. Jedna z antén se zřejmě nerozevřela úplně, což mírně snižuje provozní kapacitu.
2000-02-28 Družice byla zakotvena v plánované pracovní poloze nad 123° v.d.
2000-květen Družice byla zařazena do běžného provozu.
2000-011B
SSC 26090
horní stupeň rakety   Rusko
blok DM-2M   (блок Д модифицированный)
Čtvrtý stupeň nosné rakety o hmotnosti 2140 kg; válcové těleso je dlouhé 622 cm s maximálním vnějším průměrem 370 cm.
Parametry dráhy:
2000-02-12.92 16.72° 755.13 min 6233 - 35948 km
2005-01-01.32 17.21° 755.08 min 6292 - 35887 km
2010-01-01.15 15.73° 755.08 min 6190 - 35989 km
2015-01-01.57 17.39° 755.10 min 6296 - 35884 km

Události:
2000-02-12 09:10:54 UT: Vzlet.
15:50:44 UT: Oddělení družice.
Poslední aktualizace: 2015-01-21       © Jan Sedláček