2014-061


2014-10-15, 20:02 UT; Satish Dhawan Space Center, FLP; PSLV XL, C26

2014-061A
SSC 40269
IRNSS-1C   (Indian Regional Navigation Satellite System) Indie
 
Stacionární navigační družice.
Družici postavila a provozuje Indian Space Research Organisation (ISRO).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1425.4 kg (prázdná 600.1 kg) má tvar kvádru o rozměrech 158x150x150 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajícími 1660 W a dobíjejícími palubní Li-ion baterii. Družice je vybavena pohonným systémem pro navedení do pracovní polohy s motorem LAM (Liquid Apogee Motor) s tahem 440 N a pro korekce dráhy je k dispozici 12 motorů každý s tahem 22 N. Stabilizační a orientační systém obsahují senzory Slunce, sledovače hvězd, silové setrvačníky a magnetické cívky. Pro laserové sledování polohy družice je instalován koutový odražeč.
Družice nese navigační aparatury vysílající v pásmu L5 a S; přesný čas udávají rubidiové atomové hodiny.
Plánovaná poloha na dráze je nad 83° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [2]
Parametry dráhy:
2014-10-15 17.86° 284 - 20650 km plánovaná přechodová dráha
2014-10-16.07 17.75° 366.76 min 275 - 20914 km
2014-10-17.93 17.97° 631.88 min 324 - 35704 km
2014-10-19.0 17.9° 768.96 min 7187 - 35634 km

Události:
2014-10-06 ISRO rozhodla o odložení startu plánovaného na 2014-10-09 o jeden týden; důvodem je závada v telemetrickém systému. [1]
2014-10-15 20:02 UT: Vzlet.
20:22 UT: Družice byla navedena na přechodovou dráhu a oddělila se od horního stupně rakety.
Na družici se automaticky rozevřely panely sluneční baterie. [3],[4]
2014-10-17 Družice uskutečnila první korekční manévr apogeovým motorem, který pracoval 20 minut. [5]
2014-10-18 Družice uskutečnila druhý korekční manévr apogeovým motorem, který pracoval 23 minut. [5]
2014-10-19 Družice uskutečnila třetí korekční manévr apogeovým motorem, který pracoval 31 minutu. [5]
2014-10-20 Družice uskutečnila čtvrtý korekční manévr apogeovým motorem, který pracoval 178 s; družice dosáhla předběžnou stacionární dráhu. [5]
2014-061B
SSC 40270
horní stupeň rakety   Indie
PS4  
Čtvrtý stupeň nosné rakety vybavený dvěma motory spalujících monomethylhydrazin a směs oxidů dusíku každý s tahem 7.3 kN. Válcové těleso hmotnosti 2500 kg je dlouhé 300 cm s vnějším průměrem 280 cm. [2]
Parametry dráhy:
2014-10-16 17.9°   361.6   min 275 - 20595 km předběžné parametry
2014-10-19.02 17.79° 366.62 min 267 - 20913 km

Události:
2014-10-06 ISRO rozhodla o odložení startu plánovaného na 2014-10-09 o jeden týden; důvodem je závada v telemetrickém systému. [1]
2014-10-15 20:02 UT: Vzlet.
20:22 UT: Oddělení družice. [3],[4]
Zdroje informací:
  1. ISRO postpones launch of Navigational Satellite IRNSS-1C – 2014-10-07 - http://www.business-standard.com/article/news-ani/isro-postpones-launch-of-navigational-satellite-irnss-1c-114100700210_1.html.
  2. PSLV-C26/IRNSS-1C - 2014-říjen - http://www.isro.org/pslv-c26/pdf/pslv-c26-brochure.pdf.
  3. PSLV-C26 Successfully Launches India's Third Navigation Satellite IRNSS-1C - 2014-10-16 - http://www.isro.org/pressrelease/scripts/pressreleasein.aspx?Oct16_2014.
  4. India successfully launches home-made navigation satellite - 2014-10-16 - http://news.xinhuanet.com/english/sci/2014-10/16/c_133721095.htm.
  5. PSLV-C26 / IRNSS-1C Mission - 2014-říjen - http://www.isro.org/pslv-c26/c26-status.aspx.
Poslední aktualizace: 2014-10-20       © Jan Sedláček