2001-029


2001-07-12, 21:58 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 5G, V-142

2001-029A
SSC 26863
Artemis   (Advanced Data Relay and Technology Mission Satellite) ESA
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro European Space Agency, Paříž, postavila firma Alenia Spazio, Turín.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 3100 kg má tvar kvádru vysokého 480 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 25 m. Vysílání probíhá prostřednictvím dvou výklopných parabolických antén (rozpětí po vyklopení je 800 cm). Družice je pro navedení do pracovní polohy a korekce dráhy vybavena pohonnou jednotkou s kapalinovým motorem (zásoba 1519 kg hydrazinu) a iontovým motorem (zásoba 44 kg xenonu).
Družice nese:
- experimentální komunikační aparaturu pracující v pásmech S a Ka a systém pro spojení s mobilními pojítky v pásmu L;
- prototyp zařízení SILEX (Semiconductor Laser Inter-satellite Link Experiment) pro laserový přenos dat z družice SPOT-4.
Plánovaná poloha na dráze je nad 21.5° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků (po nouzovém navedení na stacionární dráhu snížena na 10 let).
Parametry dráhy:
2001-07-12 2.00° 858 - 35853 km plánovaná přechodová dráha
2001-07-13.52 2.94° 317.27 min 592 - 17470 km
2001-07-18.88 2.96° 345.35 min 609 - 19245 km
2001-07-22.51 2.23° 579.84 min 2446 - 30865 km
2001-07-28.15 0.82° 1195.11 min 30894 - 30959 km
2002-01-01.56 0.85° 1194.86 min 30709 - 31134 km
2003-01-01.32 1.48° 1406.82 min 35180 - 35243 km
2003-02-27.81 1.61° 1436.08 min 35758 - 35815 km nad 21.2° v.d.
2006-01-01.70 4.24° 1436.08 min 35772 - 35801 km nad 21.5° v.d.
2011-01-01.80 8.78° 1436.05 min 35770 - 35801 km nad 21.5° v.d.

Události:
2001-07-06 Družice byla připojena k hornímu stupni rakety.
2001-07-12 21:58 UT: Vzlet; motor druhého stupně pracoval jen na 80 procent a i když pracoval o 80 s déle, nebyla dosažena plánovaná dráha.
22:25:07 UT: Oddělení od horního stupně rakety; ESA rozhodla o využití zásob paliva na družici k navedení na stacionární dráhu.
2003-únor Dosažení stacionární dráhy (pro zvýšení dráhy byl využit i iontový motor).
2001-029B
SSC 26864
BSat 2b   (Broadcasting Satellite) Japonsko
放送衛星 2b   [Fàngsòng wèixīng 2b]
Stacionární telekomunikační družice; ztracena po nesprávném navedení na přechodovou dráhu.
Družici pro Broadcasting Satellite System Corp., Tokio, postavila americká firma Orbital Sciences Corp., Dulles, na základě typu STAR.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 1318 kg (prázdná 535 kg) má tvar kvádru o rozměrech 370x250x200 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 16 m dodávajících 2.6 kW. Vysílání probíhá prostřednictvím výklopné parabolické antény o průměru 220 cm. Družice je pro navedení do pracovní polohy vybavena motorem Thiokol Star 30CBP na TPL a kapalinovými motorky pro drobné korekce se zásobou 200 kg.
Družice nese čtyři transpondéry pro přímé TV vysílání v pásmu Ku.
Plánovaná poloha na dráze byla nad 110° v.d.; předpokládaná aktivní životnost byla 10 roků.
Parametry dráhy:
2001-07-12 2.00° 858 - 35853 km plánovaná přechodová dráha
2001-07-13.52 2.95° 318.38 min 596 - 17538 km
2006-01-01.90 3.04° 317.12 min 470 - 17582 km
2011-01-01.41 3.06° 314.85 min 259 - 17647 km
2014-01-08.39 2.98° 107.88 min 128 -   2130 km

Události:
2001-07-06 Družice byla připojena k hornímu stupni rakety.
2001-07-12 21:58 UT: Vzlet; motor druhého stupně pracoval jen na 80 procent a i když pracoval o 80 s déle, nebyla dosažena plánovaná dráha.
22:31:45 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
Vzhledem k tomu, že motor Thiokol nebyl schopen dopravit družici na stacionární dráhu, byla družice odepsána.
2014-01-28 Přirozený zánik v atmosféře po 4583 dnech letu (12.55 roku).
2001-029C
SSC 26865
horní stupeň rakety   Francie
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2700 kg je dlouhé asi 480 cm s průměrem 394 cm.
Parametry dráhy:
2001-07-13.52 2.93° 319.22 min 619 - 17569 km
2006-01-01.99 3.28° 318.30 min 437 - 17692 km
2011-01-01.10 3.30° 312.41 min 220 - 17527 km
2012-11-21.74 3.23° 89.23 min 119 -     354 km

Události:
2001-07-12 21:58 UT: Vzlet; motor pracoval jen na 80 procent a i když pracoval o 80 s déle, nebyla dosažena plánovaná dráha.
22:25:07 UT: Oddělení družice Artemis.
22:31:45 UT: Oddělení družice BSat-2b.
2012-11-22 Přirozený zánik v atmosféře po 4151 dnech letu (11.36 roku).
2001-029D
SSC 26866
adaptér Sylda   Francie
Sylda-5  
Adaptér umožňující současné vynesení dvou družic. Těleso o hmotnosti asi 900 kg má tvar na jednom konci uzavřeného dutého válce s vnějším průměrem 460 cm.
Parametry dráhy:
2001-07-13.70 2.93° 317.35 min 586 - 17481 km
2006-01-01.50 3.02° 315.14 min 381 - 17543 km
2010-10-06.80 3.00° 95.64 min 198 -     901 km

Události:
2001-07-12 21:58 UT: Vzlet.
2010-10-06 Přirozený zánik v atmosféře po 3373 dnech letu (9.23 roku).
Poslední aktualizace: 2014-09-03       © Jan Sedláček