2001-024


2001-06-09, 06:45 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 44L, V-141

2001-024A
SSC 26824
Intelsat 901   (International Telecommunications Satellite) Intelsat
IS-901   (Intelsat 901)
Intelsat 9 F-1  
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro organizaci Intelsat, Ltd., Pembroke, postavila americká firma Space Systems / Loral, Palo Alto, na základě platformy FS-1300HL.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 4723 kg (prázdná 1972 kg) má tvar kvádru o rozměrech 556x280x350 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 31 m dodávajících 8 kW (na konci plánované aktivní životnosti) a dobíjejících NiMH baterie. Pro dosažení pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem Marquardt R4D-15.
Družice nese 72 transpondéry pro pásmo C a 22 transpondéry pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 18° z. d., kde nahradí družici Intelsat 705 (1995-013A, 23528); předpokládaná aktivní životnost je 13 roků.
Parametry dráhy:
2001-06-09.48 7.03° 630.26 min 169 - 35776 km
2001-06-18.39 0.16° 1434.39 min 35702 - 35804 km
2001-06-23.53 0.14° 1436.07 min 35784 - 35788 km nad 67.6° z.d.
2001-11-04.56 0.01° 1436.07 min 35770 - 35802 km nad 18.0° z.d.
2006-01-01.20 0.01° 1436.11 min 35774 - 35799 km nad 18.0° z.d.
2011-01-01.12 0.01° 1436.11 min 35776 - 35798 km nad 18.0° z.d.

Události:
2001-06-08 Plánované vypuštění družice bylo odloženo pro silný výškový vítr.
2001-06-09 06:45 UT: Vzlet.
07:06 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2001-říjen Družice byla zařazena do běžného provozu.
2001-024B
SSC 26825
horní stupeň rakety   Francie
H-10-3  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1260 kg je dlouhé 11.7 m s maximálním vnějším průměrem 260 cm. Během chodu motoru je stupeň stabilizován rotací rychlostí 4 ot./s.
Parametry dráhy:
2001-06-09.99 7.06° 660.56 min 149 - 37344 km
2001-09-02.14 7.06° 585.55 min 121 - 33492 km
2001-10-09.18 7.06° 115.70 min 99 - 2875 km

Události:
2001-06-09 06:45 UT: Vzlet.
07:06 UT: Oddělení družice.
2001-10-09 Přirozený zánik v atmosféře po 122 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2014-09-08       © Jan Sedláček