2001-006


2001-02-07, 23:13:02.058 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Atlantis, OV-104

2001-006A
SSC 26698
STS 98   (Space Transportation System) USA
ISS-5A   (International Space Station 5 American flight)
Atlantis F-23  
Shuttle Mission 102  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o vzletové hmotnosti 115 527 kg výr. č. OV-104 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvojicí dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) čísel 2044, 2047 a 2052 každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Hlavním nákladem umístěným v nákladním prostoru je modul Destiny o hmotnosti 14 060 kg ve tvaru válce o délce 900 cm a vnějšího průměru 444 cm, propojovací sokl pro budoucí připojení manipulátoru SSRMS a konstrukce pro připojení antén.
Posádka:
Kenneth Dale Cockrell NASA, USA 4. let
Mark Lewis Polansky NASA, USA 1. let
Robert Lee Curbeam NASA, USA 2. let
Marsha Sue Ivinsová NASA, USA 5. let
Thomas David Jones NASA, USA 4. let

Parametry dráhy:
2001-02-08.00 51.57° 89.78 min 205 - 322 km
2001-02-09.25 51.55° 91.29 min 313 - 362 km
2001-02-18.00 51.57° 92.11 min 369 - 387 km

Události:
2001-02-07 23:13:02 UT: Vzlet.
23:55:08 UT: Manévrem OMS-2 přešel raketoplán na základní dráhu.
2001-02-08 ~01:02 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
V průběhu dne vyzkoušen manipulátor RMS, aktivace optického naváděcího systémua vysunutí mechanismu stykovacího uzlu ODS.
2001-02-09 14:24 UT: Manévrem Ti zahájeno přibližování k ISS.
17:01 UT: Pevné připojení raketoplánu ke stykovacímu uzlu na tunelu PMA-3.
19:03 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a ISS; přestup posádky.
2001-02-10 11:45 UT: Provedena korekce letové dráhy komplexu.
17:35 UT: Zahájení přesunu modulu Destiny z nákladového prostoru raketoplánu.
19:12 UT: Modul Destiny byl pevně připojen k modulu Unity.
2001-02-16 13:14 UT: Uzavření průlezů mezi raketoplánem a ISS.
14:05:50 UT: Raketoplán se oddělil od stykovacímu uzlu na tunelu PMA-3.
18:50 UT: Zahájení úhybného manévru; odlet od stanice.
2001-02-17 Příprava raketoplánu a posádky k návratu na Zem.
2001-02-18 14:08 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
Po dvojím odvolání přistání na Floridě byl návrat odložen o jeden den.
~18:00 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
2001-02-19 Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám nad Floridou i nad záložní základnou Edwards AFB byl let prodloužen po další den.
2001-02-20 15:21 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
19:27:20 UT: Zahájen brzdicí manévr; motory pracovaly 163 s a snížily rychlost o 97.2 m/s.
20:33:05 UT: Raketoplán se dotkl dráhy 22 na Edwards AFB.
20:34:02 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba trvání letu je 12.89 dne.
2001-006B
SSC 26700
Destiny   USA
ISS-5A-SE-1   (International Space Station flight 5 American - Subelement 1)
USLM   (United States Laboratory Module)
Modul pro International Space Station.
Modul pro NASA, Washington, postavila firma The Boeing Co., Seattle.
Modul o vzletové hmotnosti 14 060 kg má tvar válce o průměru 444 cm a délce 900 cm na obou koncích opatřeného stykovacími uzly. Ve středu válcové části je jediný průzor o průměru 50.2 cm opatřený krytem zabraňujícím jeho poškození mikrometeority.
Ve vnitřním prostoru je místo pro 23 skříní ISPR (International Standard Payload Rack); z hmotnostních důvodů bylo osazeno 10 skříní a další budou dopraveny při další letech raketoplánů.
Parametry dráhy:
2001-02-08.00 51.57° 89.78 min 205 - 322 km
2001-02-09.25 51.55° 91.29 min 313 - 362 km

Události:
2001-02-07 23:13:02 UT: Vzlet.
2001-02-10 17:35 UT: Zahájení přesunu modulu z nákladového prostoru raketoplánu.
19:12 UT: Modul byl pevně připojen k modulu Unity a stal se součástí ISS.
2001-02-11 02:25 UT: Zahájení aktivování modulu.
2001-04-23 K modulu byl připojen manipulátor SSRMS (Space Station Remote Manipulator System).
Poslední aktualizace: 2014-09-22       © Jan Sedláček