2001-049


2001-10-22, 04:53:00 UT; Shriharikota High Altitude Range; PSLV, C3

      2001-049A až 2001-049CZ             následující (2001-049DA až 2001-049GZ)          
2001-049A
SSC 26957
TES   (Technology Experiment Satellite) Indie
 
Technologická družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro Indian Space Research Organization (ISRO), Bengalúr, postavila firma Antrix Corp. Ltd., Bengalúr, zřejmě podle družice IRS-1.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1108 kg má tvar kvádru s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajících 800 W a dobíjejících dvě NiCd baterie s kapacitou po 21 Ah. Stabilizační systém obsahuje čtyři silové setrvačníky a magnetické cívky. Komunikace se zemí probíhá v pásmu X prostřednictvím elektronicky řízené antény.
Družice nese:
- prototyp stabilizačního a orientačního systému s novým typem silových setrvačníků;
- panchromatickou kameru HRPIC (High Resolution Panchromatic Imaging Camera) pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 1 m;
- prototyp polovodičové velkokapacitní paměti;
- miniaturizovaný systém řízení dodávky elektrické energie.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
2001-10-22.64 97.77° 95.96 min 552 - 579 km
2006-01-01.33 97.71° 95.11 min 517 - 530 km
2011-01-01.43 97.68° 95.99 min 540 - 593 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
05:09 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2001-11-27 ISRO oznámila, že získávané snímky jsou vynikající kvality (snímky nebyly zveřejněny a jsou k dispozici pouze indické vládě a armádě).
2002-duben Jeden z článků palubní baterie (zapojené do serie) začal vykazovat snížený výkon. Pro další let byla vypracována nová strategie nabíjení a vybíjení baterie.
2012-březen Indie oznámila, že družice je stále v provozu, i když jen několik minut denně.
2001-049B
SSC 26958
PROBA-1   (Project for On Board Autonomy) ESA
 
Družice pro dálkový průzkum Země a technologické pokusy.
Družici pro European Space Agency (ESA), Paříž, postavilo konsorcium vedené belgickou firmou Verhaert Design and Development, Kruibeke, na základě modelu MiniSIL.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 94 kg má tvar kvádru o rozměrech 60x60x80 cm s pěti stěnami opatřenými články sluneční baterie dodávajících průměrně 50 W a dobíjejících Li-ion baterii s kapacitou 9 Ah. Stabilizační a orientační systém využívá čtyři silové setrvačníky, gyroskopy a čtyři tříosé magnetometry; poloha na dráze se určuje ze signálů GPS. Získaná data jsou ukládána do palubní paměti s kapacitou 1.2 GB a vysílána na zemi v pásmu S rychlostí 1 Mbit/s.
Družice nese 25 kg vědeckých aparatur:
- spektrometr CHRIS (Compact High Resolution Imaging Spectrometer) pro infračervenou a viditelnou oblast spektra s rozlišením 25 m;
- kamery WAC (Wide Angle Camera) a HRC (High Resolution Camera) pro snímkování zemského povrchu s rozlišením až 5 m;
- detektor DEBIE (Debris In-Orbit Evaluator) dopadu úlomků kosmického smetí a mikrometeoroidů;
- aparaturu pro registraci kosmického záření;
- čidla pro sledování radiace a teploty;
- testovací sledovač hvězd PASS (Payload Autonomous Star Sensor).
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
2001-10-22.65 97.91° 97.00 min 553 - 677 km
2006-01-01.28 97.77° 96.69 min 544 - 657 km
2011-01-01.03 97.54° 96.65 min 542 - 654 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
05:21 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2004 Mise byla vzhledem k dobrým výsledkům prodloužena.
2012 Provoz družice byl prodloužen do roku 2014.
2012-květen Na družici byl nahrán nový řídicí software.
2001-049C
SSC 26959
BIRD 2   (Bispectral InfraRed Detector) Německo
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavilo a provozuje Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Kolín nad Rýnem.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 92 kg má přibližně tvar krychle o délce hrany 62 cm s rozkládacím třídílným panelem sluneční baterie (délka 160 cm) dodávajícím průměrně 40 W (špičkově 200 W) a dobíjejícím NiH2 baterie s kapacitou 12 Ah. Orientační systém využívá hvězdný snímač Astro-15 a nový typ silových setrvačníků; poloha na dráze se odvozuje ze signálů GPS. Naměřená data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 2x1 GB a na Zemi se předávají v pásmu S rychlostí 2.2 Mbit/s.
Družice nese:
- dvoukanálový skener WAOSS-B (Wide-Angle Optoelectronic Stereo Scanner, BITRD version) pro snímkování s rozlišením 145 m;
- dvoukanálový infračervený systém HSRS (Hot Spot Recognition Sensor) s detektory MWIR (Medium Wave Infrared Sensor) a LWIR (Long Wave Infrared Sensor) pro sledování zemského povrchu s rozlišením 290 m;
- prototyp zařízení pro zpracování naměřených dat.
Předpokládaná aktivní životnost je 1 rok.
Parametry dráhy:
2001-10-22.64 97.78° 95.98 min 553 - 579 km
2006-01-01.50 97.70° 95.22 min 517 - 541 km
2011-01-01.06 97.89° 95.09 min 513 - 532 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
05:09:49 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2004-02-14 Na družici došlo k poruše gyroskopu; pro ztrátu stabilizace je dále družice jen v částečném provozu.
2011 Družice je částečně funkční; pro aparaturu je nedostatek energie ze stárnoucích baterií. Aktivity jsou omezeny na kontrolu systémů.
2001-049D
SSC 26960
horní stupeň rakety   Indie
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2001-10-22.65 97.91° 96.97 min 553 - 674 km
2006-01-01.23 97.63° 96.52 min 542 - 642 km
2011-01-01.90 97.44° 96.43 min 539 - 636 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
05:09 UT: Oddělení družice TES.
05:09:49 UT: Oddělení družice BIRD 2.
05:21 UT: Oddělení družice PROBA-1.
2001-12-19 ~11:45 UT: Stupeň explodoval (do srpna 2014 byl katalogizován 371 fragment).
2001-049E
SSC 27062
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2001-12-28.83 98.57° 91.37 min 245 - 439 km
2001-12-29.96 98.54° 89.55 min 196 - 309 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-12-30 Přirozený zánik v atmosféře 69 dní po startu.
2001-049F
SSC 27063
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.81 97.62° 97.01 min 553 - 678 km
2006-01-01.06 97.43° 96.08 min 523 - 618 km
2011-01-01.91 97.51° 94.38 min 437 - 540 km
2015-06-16.58 97.61° 88.28 min 182 - 197 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2015-06-17 Přirozený zánik v atmosféře 4986 dní (13.65 roku) po startu.
2001-049G
SSC 27064
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.76 97.78° 96.69 min 542 - 658 km
2002-05-12 97.73° 90.37 min 274 - 312 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-05-13 Přirozený zánik v atmosféře 203 dní po startu.
2001-049H
SSC 27065
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.84 97.74° 95.84 min 455 - 663 km
2003-05-11.22 97.67° 88.79 min 209 - 220 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-05-13 Přirozený zánik v atmosféře 568 dní (1.56 roku) po startu.
2001-049J
SSC 27066
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.84 98.10° 96.28 min 493 - 668 km
2002-08-14.21 98.04° 90.50 min 281 - 318 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-08-16 Přirozený zánik v atmosféře 298 dní po startu.
2001-049K
SSC 27067
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.86 97.81° 96.87 min 553 - 665 km
2003-01-24.40 97.74° 90.12 min 277 - 284 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-01-25 Přirozený zánik v atmosféře 460 dní (1.26 roku) po startu.
2001-049L
SSC 27068
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.80 97.80° 96.48 min 508 - 672 km
2006-01-01.75 97.71° 95.05 min 467 - 575 km
2011-01-01.91 97.87° 94.56 min 454 - 541 km
2013-09-15.54 97.73° 88.09 min 176 - 184 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2013-09-16 Přirozený zánik v atmosféře 4347 dní (11.90 roku) po startu.
2001-049M
SSC 27069
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.82 97.80° 97.06 min 565 - 671 km
2006-01-01.19 97.62° 95.88 min 529 - 593 km
2011-01-01.70 97.40° 95.58 min 518 - 576 km
2014-11-11.05 97.21° 87.89 min 165 - 175 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2014-11-11 Přirozený zánik v atmosféře po 4768 dnech letu (13.05 roku).
2001-049N
SSC 27070
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.89 98.77° 95.53 min 430 - 659 km
2003-01-28.09 98.74° 87.88 min 166 - 173 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-01-28 Přirozený zánik v atmosféře 463 dní (1.27 roku) po startu.
2001-049P
SSC 27071
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.89 98.79° 95.01 min 389 - 650 km
2002-08-01.06 98.74° 88.01 min 162 - 190 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-08-01 Přirozený zánik v atmosféře 283 dní po startu.
2001-049Q
SSC 27072
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.87 98.11° 95.56 min 450 - 642 km
2002-04-18.74 98.07° 90.56 min 277 - 327 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-04-19 Přirozený zánik v atmosféře 179 dní po startu.
2001-049R
SSC 27073
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.85 97.44° 95.34 min 417 - 654 km
2002-06-06.69 97.41° 88.02 min 164 - 189 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-06-06 Přirozený zánik v atmosféře 227 dní po startu.
2001-049S
SSC 27074
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.89 97.22° 96.29 min 459 - 703 km
2002-10-24.45 97.17° 90.12 min 270 - 291 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-10-26 Přirozený zánik v atmosféře 369 dní (1.01 roku) po startu.
2001-049T
SSC 27075
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.86 96.37° 99.75 min 550 - 944 km
2006-01-01.74 96.36° 98.05 min 525 - 806 km
2011-01-01.13 96.36° 97.60 min 515 - 773 km
2014-10-03.81 96.20° 89.18 min 198 - 270 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2014-10-03 Přirozený zánik v atmosféře po 4729 dnech letu (12.95 roku).
2001-049U
SSC 27076
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.86 97.17° 95.67 min 410 - 691 km
2003-04-27.69 97.06° 88.55 min 199 - 206 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-04-27 Přirozený zánik v atmosféře 552 dní (1.51 roku) po startu.
2001-049V
SSC 27077
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.87 97.50° 95.55 min 429 - 661 km
2002-05-06.72 97.31° 89.17 min 216 - 251 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-05-08 Přirozený zánik v atmosféře 198 dní po startu.
2001-049W
SSC 27078
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.89 97.85° 96.99 min 554 - 675 km
2003-04-14.43 97.76° 89.15 min 219 - 246 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-04-14 Přirozený zánik v atmosféře 539 dní (1.48 roku) po startu.
2001-049X
SSC 27079
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.43 97.58° 94.91 min 372 - 656 km
2002-04-05.99 97.55° 90.03 min 252 - 300 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-04-07 Přirozený zánik v atmosféře 167 dní po startu.
2001-049Y
SSC 27080
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.80 97.66° 95.67 min 444 - 659 km
2002-09-06.73 97.60° 89.68 min 245 - 272 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-06-11 Přirozený zánik v atmosféře 232 dní po startu.
2001-049Z
SSC 27081
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.82 96.95° 95.98 min 460 - 672 km
2002-09-04.64 96.80° 89.85 min 251 - 282 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-09-05 Přirozený zánik v atmosféře 318 dní po startu.
2001-049AA
SSC 27082
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.88 97.83° 96.48 min 509 - 671 km
2003-01-09.75 97.68° 88.42 min 188 - 205 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-01-10 Přirozený zánik v atmosféře 445 dní (1.22 roku) po startu.
2001-049AB
SSC 27083
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.88 97.78° 96.66 min 536 - 662 km
2004-05-10.43 97.67° 88.55 min 191 - 214 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2004-05-11 Přirozený zánik v atmosféře 932 dní (2.55 roku) po startu.
2001-049AC
SSC 27084
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.85 97.77° 96.61 min 527 - 665 km
2003-05-01.21 97.69° 88.05 min 171 - 185 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-05-01 Přirozený zánik v atmosféře 556 dní (1.52 roku) po startu.
2001-049AD
SSC 27085
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.88 97.70° 96.76 min 533 - 674 km
2006-01-01.15 97.56° 95.11 min 480 - 567 km
2011-01-01.72 97.44° 94.48 min 461 - 526 km
2012-07-17.34 97.38° 87.52 min 141 - 163 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2012-07-17 Přirozený zánik v atmosféře 3921 dní (10.74 roku) po startu.
2001-049AE
SSC 27086
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.85 98.77° 95.62 min 439 - 658 km
2002-12-21.06 98.74° 88.01 min 169 - 183 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-12-21 Přirozený zánik v atmosféře 425 dní (1.16 roku) po startu.
2001-049AF
SSC 27087
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.88 97.77° 96.50 min 514 - 668 km
2006-01-01.44 97.74° 93.71 min 426 - 486 km
2009-04-30.66 97.73° 88.87 min 210 - 226 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2009-05-02 Přirozený zánik v atmosféře 2749 dní (7.53 roku) po startu.
2001-049AG
SSC 27088
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.85 97.77° 96.67 min 531 - 668 km
2006-01-01.23 97.63° 95.31 min 487 - 580 km
2011-01-01.06 97.62° 94.89 min 475 - 551 km
2013-08-12.52 97.68° 88.21 min 179 - 193 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2013-08-13 Přirozený zánik v atmosféře 4313 dní (11.81 roku) po startu.
2001-049AH
SSC 27089
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.52 97.69° 97.22 min 575 - 676 km
2006-01-01.67 97.50° 97.01 min 569 - 662 km
2011-01-01.83 97.64° 96.97 min 566 - 661 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049AJ
SSC 27090
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.81 97.76° 97.19 min 541 - 707 km
2003-02-11.73 97.67° 89.82 min 263 - 268 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-02-11 Přirozený zánik v atmosféře 477 dní (1.31 roku) po startu.
2001-049AK
SSC 27091
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.79 97.80° 96.93 min 552 - 672 km
2006-01-01.18 97.67° 95.61 min 511 - 585 km
2011-01-01.83 97.63° 95.26 min 499 - 564 km
2014-01-08.89 97.67° 88.88 min 213 - 225 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2014-01-10 Přirozený zánik v atmosféře 4463 dní (12.22 roku) po startu.
2001-049AL
SSC 27092
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.89 97.58° 95.71 min 443 - 663 km
2002-08-23.24 97.53° 88.88 min 204 - 235 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-08-23 Přirozený zánik v atmosféře 305 dní po startu.
2001-049AM
SSC 27093
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.80 97.82° 96.96 min 556 - 669 km
2004-10-27.04 97.71° 87.99 min 166 - 184 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2004-10-27 Přirozený zánik v atmosféře 1101 dní (3.01 roku) po startu.
2001-049AN
SSC 27094
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-12.84 97.84° 96.87 min 553 - 665 km
2002-10-07.74 97.85° 88.59 min 196 - 213 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-10-07 Přirozený zánik v atmosféře 350 dní po startu.
2001-049AP
SSC 27095
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.81 97.77° 96.49 min 468 - 712 km
2002-10-13.21 97.74° 90.31 min 275 - 304 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-10-16 Přirozený zánik v atmosféře 359 dní po startu.
2001-049AQ
SSC 27096
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.86 97.14° 96.42 min 462 - 712 km
2003-10-20.63 97.02° 89.27 min 225 - 252 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-10-22 Přirozený zánik v atmosféře 730 dní (2.00 roku) po startu.
2001-049AR
SSC 27097
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.30 97.35° 97.90 min 561 - 756 km
2006-01-01.18 97.32° 97.06 min 541 - 695 km
2011-01-01.60 96.87° 88.42 min 535 - 683 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049AS
SSC 27098
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.78 97.79° 96.89 min 549 - 671 km
2006-01-01.49 97.70° 94.97 min 486 - 549 km
2011-01-01.48 97.84° 94.09 min 454 - 495 km
2012-04-21.38 97.75° 87.00 min 124 - 128 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2012-04-21 Přirozený zánik v atmosféře 3834 dní (10.50 roku) po startu.
2001-049AT
SSC 27099
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.80 97.73° 96.45 min 513 - 664 km
2003-08-27.95 97.63° 88.42 min 186 - 207 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-08-28 Přirozený zánik v atmosféře 675 dní (1.85 roku) po startu.
2001-049AU
SSC 27100
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.87 98.84° 95.45 min 424 - 657 km
2002-11-20.69 98.81° 88.97 min 207 - 241 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-11-20 Přirozený zánik v atmosféře 394 dní (1.08 roku) po startu.
2001-049AV
SSC 27101
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-12.51 97.76° 94.98 min 391 - 645 km
2002-05-21.77 97.70° 87.70 min 146 - 175 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-05-21 Přirozený zánik v atmosféře 211 dní po startu.
2001-049AW
SSC 27102
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.78 97.84° 96.82 min 548 - 665 km
2002-11-10.74 97.80° 90.51 min 289 - 311 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-11-12 Přirozený zánik v atmosféře 386 dní (1.06 roku) po startu.
2001-049AX
SSC 27103
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.88 97.56° 96.44 min 513 - 664 km
2002-12-14.15 97.38° 88.84 min 213 - 222 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-12-14 Přirozený zánik v atmosféře 418 dní (1.14 roku) po startu.
2001-049AY
SSC 27104
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.62 98.86° 96.31 min 491 - 672 km
2006-01-01.53 98.88° 93.84 min 421 - 504 km
2010-10-19.10 98.83° 88.00 min 172 - 179 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2010-10-19 Přirozený zánik v atmosféře 3284 dní (8.99 roku) po startu.
2001-049AZ
SSC 27105
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.88 97.79° 97.03 min 560 - 673 km
2006-01-01.75 97.63° 96.09 min 529 - 613 km
2011-01-01.59 97.36° 95.91 min 534 - 591 km
2016-10-29.27 97.34° 87.73 min 156 - 168 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2016-10-29 Přirozený zánik v atmosféře po 5486 dnech letu (15.02 roku).
2001-049BA
SSC 27106
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.77 98.01° 96.79 min 537 - 673 km
2002-08-31.36 97.95° 90.65 min 287 - 326 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-09-02 Přirozený zánik v atmosféře 315 dní po startu.
2001-049BB
SSC 27107
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.50 97.79° 96.61 min 522 - 671 km
2006-01-01.73 97.72° 95.19 min 481 - 575 km
2011-01-01.51 97.88° 94.71 min 467 - 542 km
2013-09-15.70 97.76° 88.23 min 184 - 190 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2013-09-16 Přirozený zánik v atmosféře 4347 dní (11.90 roku) po startu.
2001-049BC
SSC 27108
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.83 97.77° 96.75 min 544 - 662 km
2002-11-30.76 97.72° 90.10 min 264 - 294 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-11-30 Přirozený zánik v atmosféře 404 dní (1.11 roku) po startu.
2001-049BD
SSC 27109
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.87 97.81° 96.95 min 557 - 668 km
2004-04-07.99 97.69° 88.45 min 189 - 207 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2004-04-08 Přirozený zánik v atmosféře 899 dní (2.46 roku) po startu.
2001-049BE
SSC 27110
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.82 97.43° 95.44 min 405 - 675 km
2002-07-13.69 97.35° 88.05 min 164 - 192 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-07-14 Přirozený zánik v atmosféře 265 dní po startu.
2001-049BF
SSC 27111
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.76 97.78° 96.79 min 542 - 668 km
2003-11-21.21 97.69° 89.19 min 230 - 239 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-11-22 Přirozený zánik v atmosféře 761 dní (2.08 roku) po startu.
2001-049BG
SSC 27112
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.42 98.17° 95.25 min 427 - 635 km
2002-03-14.49 98.07° 88.84 min 212 - 222 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-03-14 Přirozený zánik v atmosféře 143 dní po startu.
2001-049BH
SSC 27113
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.40 96.94° 96.94 min 560 - 664 km
2003-05-22.95 97.61° 88.89 min 210 - 230 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-05-23 Přirozený zánik v atmosféře 578 dní (1.58 roku) po startu.
2001-049BJ
SSC 27114
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.61 97.72° 97.76 min 617 - 686 km
2006-01-01.61 97.55° 96.96 min 587 - 640 km
2011-01-01.93 97.64° 96.77 min 577 - 631 km
2016-01-01.50 97.83° 93.61 min 444 - 459 km
2017-03-02.90 97.78° 88.18 min 179 - 190 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2017-03-04 Přirozený zánik v atmosféře 5612 dní (15.36 roku) po startu.
2001-049BK
SSC 27115
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.79 97.66° 97.18 min 567 - 680 km
2006-01-01.12 97.48° 96.41 min 542 - 631 km
2011-01-01.44 97.52° 96.23 min 536 - 621 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049BL
SSC 27116
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.60 97.96° 97.69 min 626 - 670 km
2003-12-18.22 97.86° 88.34 min 176 - 209 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-12-18 Přirozený zánik v atmosféře 787 dní (2.15 roku) po startu.
2001-049BM
SSC 27117
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.61 97.84° 96.70 min 538 - 664 km
2003-01-12.98 97.79° 89.97 min 269 - 277 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-01-13 Přirozený zánik v atmosféře 448 dní (1.23 roku) po startu.
2001-049BN
SSC 27118
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.84 97.81° 96.85 min 548 - 668 km
2005-07-19.78 97.72° 88.00 min 166 - 185 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2005-07-22 Přirozený zánik v atmosféře 1369 dní (3.75 roku) po startu.
2001-049BP
SSC 27119
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.46 97.78° 97.24 min 580 - 673 km
2006-01-01.70 97.59° 96.69 min 561 - 640 km
2011-01-01.48 97.51° 96.58 min 557 - 633 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049BQ
SSC 27120
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.85 97.74° 95.86 min 487 - 633 km
2002-03-11.76 97.69° 91.12 min 325 - 334 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-03-13 Přirozený zánik v atmosféře 142 dní po startu.
2001-049BR
SSC 27121
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.65 97.42° 98.70 min 613 - 779 km
2006-01-01.78 97.41° 97.88 min 590 - 725 km
2011-01-01.52 97.34° 97.69 min 584 - 712 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049BS
SSC 27122
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.53 97.78° 98.28 min 616 - 737 km
2002-03-27.22 97.77° 88.42 min 370 - 419 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-03-29 Přirozený zánik v atmosféře 158 dní po startu.
2001-049BT
SSC 27123
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.50 97.40° 98.93 min 671 - 744 km
2006-01-01.80 97.41° 98.70 min 663 - 730 km
2011-01-01.28 97.40° 98.65 min 660 - 729 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049BU
SSC 27124
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.63 97.98° 98.11 min 636 - 701 km
2006-01-01.72 97.80° 97.82 min 624 - 685 km
2011-01-01.90 97.71° 97.77 min 623 - 681 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049BV
SSC 27125
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.65 97.59° 98.18 min 659 - 684 km
2006-01-01.73 97.48° 97.28 min 619 - 639 km
2011-01-01.33 97.64° 97.04 min 608 - 627 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049BW
SSC 27126
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.66 98.15° 97.97 min 619 - 704 km
2006-01-01.76 98.07° 97.48 min 600 - 676 km
2011-01-01.35 98.19° 97.38 min 597 - 670 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049BX
SSC 27127
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.59 98.06° 97.95 min 621 - 701 km
2006-01-01.73 97.93° 97.34 min 597 - 666 km
2011-01-01.37 97.77° 97.22 min 593 - 658 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049BY
SSC 27128
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.48 97.49° 98.32 min 588 - 769 km
2006-01-01.54 97.43° 97.57 min 568 - 717 km
2011-01-01.60 97.42° 97.39 min 563 - 705 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049BZ
SSC 27129
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.55 98.14° 98.84 min 652 - 754 km
2006-01-01.67 97.98° 98.19 min 629 - 715 km
2011-01-01.78 97.78° 98.04 min 623 - 707 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049CA
SSC 27130
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.60 97.97° 98.02 min 650 - 678 km
2006-01-01.71 97.78° 97.81 min 640 - 668 km
2011-01-01.53 97.72° 97.77 min 640 - 664 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049CB
SSC 27131
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.63 97.97° 97.81 min 634 - 673 km
2004-08-23.34 97.87° 88.74 min 500 - 224 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2004-08-24 Přirozený zánik v atmosféře 1037 dní (2.84 roku) po startu.
2001-049CC
SSC 27132
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.63 97.83° 97.10 min 571 - 669 km
2006-01-01.52 97.66° 96.61 min 553 - 639 km
2011-01-01.92 97.46° 96.52 min 551 - 633 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049CD
SSC 27133
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.61 97.72° 98.81 min 665 - 738 km
2006-01-01.21 97.63° 98.65 min 660 - 728 km
2011-01-01.57 97.69° 98.61 min 658 - 726 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049CE
SSC 27134
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.62 97.86° 97.29 min 585 - 673 km
2006-01-01.51 97.77° 95.53 min 514 - 574 km
2011-01-01.50 97.89° 94.77 min 485 - 530 km
2012-06-04.20 97.87° 89.49 min 244 - 254 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2012-06-04 Přirozený zánik v atmosféře 3878 dní (10.62 roku) po startu.
2001-049CF
SSC 27135
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.50 97.80° 97.62 min 620 - 670 km
2006-01-01.21 97.64° 95.26 min 522 - 541 km
2011-01-01.75 97.62° 93.69 min 450 - 460 km
2011-07-22.44 97.61° 89.16 min 222 - 245 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2011-07-22 Přirozený zánik v atmosféře 3560 dní (9.75 roku) po startu.
2001-049CG
SSC 27136
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.61 97.90° 97.81 min 614 - 694 km
2006-01-01.73 97.72° 97.45 min 600 - 673 km
2011-01-01.89 97.65° 97.38 min 598 - 669 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049CH
SSC 27137
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.51 97.63° 98.15 min 638 - 702 km
2006-01-01.59 97.48° 96.64 min 578 - 617 km
2011-01-01.45 97.62° 96.12 min 556 - 589 km
2013-02-25.50 97.61° 88.69 min 203 - 217 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2013-02-25 Přirozený zánik v atmosféře 4144 dní (11.35 roku) po startu.
2001-049CJ
SSC 27138
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.59 97.77° 97.15 min 575 - 669 km
2004-11-30.71 97.66° 89.65 min 247 - 267 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2004-12-01 Přirozený zánik v atmosféře 1136 dní (3.11 roku) po startu.
2001-049CK
SSC 27139
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.42 97.57° 95.16 min 413 - 639 km
2002-04-19.40 97.53° 89.67 min 234 - 282 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-04-19 Přirozený zánik v atmosféře 179 dní po startu.
2001-049CL
SSC 27140
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.58 97.91° 97.43 min 592 - 679 km
2006-01-01.22 97.78° 96.32 min 552 - 613 km
2011-01-01.88 97.69° 96.06 min 543 - 597 km
2014-12-29.19 97.65° 87.53 min 143 - 161 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2014-12-29 Přirozený zánik v atmosféře po 4816 dnech letu (13.19 roku).
2001-049CM
SSC 27141
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.41 97.97° 97.79 min 607 - 699 km
2006-01-01.74 97.79° 97.56 min 599 - 685 km
2011-01-01.93 97.64° 97.52 min 599 - 682 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049CN
SSC 27142
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-15.79 97.40° 102.47 min 653 - 1098 km
2006-01-01.54 97.35° 102.32 min 652 - 1084 km
2011-01-01.19 97.39° 102.29 min 653 - 1081 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049CP
SSC 27143
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.18 98.74° 95.11 min 393 - 655 km
2002-09-28.97 98.72° 89.65 min 244 - 271 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2002-10-02 Přirozený zánik v atmosféře 345 dní po startu.
2001-049CQ
SSC 27144
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.85 97.78° 96.90 min 555 - 665 km
2005-01-09.59 97.70° 88.10 min 176 - 185 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2005-01-10 Přirozený zánik v atmosféře 1176 dní (3.22 roku) po startu.
2001-049CR
SSC 27145
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.89 98.66° 99.55 min 450 - 1024 km
2003-09-01.91 98.62° 89.89 min 242 -   296 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2003-09-05 Přirozený zánik v atmosféře 683 dní (1.87 roku) po startu.
2001-049CS
SSC 27146
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.60 98.03° 98.54 min 640 - 738 km
2006-01-01.67 97.84° 98.21 min 629 - 717 km
2011-01-01.09 97.80° 98.13 min 626 - 713 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049CT
SSC 27147
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.63 98.17° 98.89 min 669 - 742 km
2006-01-01.80 98.03° 97.91 min 632 - 686 km
2011-01-01.70 97.87° 97.71 min 622 - 676 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049CU
SSC 27148
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.52 97.72° 97.19 min 576 - 673 km
2006-01-01.72 97.55° 96.11 min 537 - 607 km
2011-01-01.74 97.36° 95.88 min 539 - 584 km
2014-12-15.97 97.42° 88.18 min 182 - 187 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2014-12-16 Přirozený zánik v atmosféře po 4803 dnech letu (13.15 roku).
2001-049CV
SSC 27149
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.82 97.86° 96.82 min 538 - 675 km
2006-01-01.76 97.79° 95.08 min 481 - 564 km
2011-01-01.06 97.89° 94.43 min 460 - 522 km
2012-10-14.98 97.82° 89.33 min 229 - 253 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2012-10-15 Přirozený zánik v atmosféře 4011 dní (10.98 roku) po startu.
2001-049CW
SSC 27150
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.60 97.78° 97.76 min 596 - 707 km
2006-01-01.36 97.60° 97.05 min 573 - 662 km
2011-01-01.46 97.63° 96.90 min 566 - 655 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049CX
SSC 27151
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.69 97.87° 97.32 min 587 - 674 km
2006-01-01.77 97.71° 96.78 min 568 - 641 km
2011-01-01.51 97.49° 96.68 min 563 - 636 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049CY
SSC 27152
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.55 97.97° 98.34 min 643 - 716 km
2006-01-01.32 97.78° 97.96 min 628 - 694 km
2011-01-01.40 97.77° 97.87 min 625 - 689 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
2001-049CZ
SSC 27153
fragment rakety   Indie
 
Fragment vzniklý po explozi čtvrtého stupně nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-01-14.48 97.91° 97.82 min 613 - 696 km
2006-01-01.10 97.72° 97.38 min 597 - 670 km
2011-01-01.48 97.63° 97.29 min 593 - 665 km

Události:
2001-10-22 04:53:00 UT: Vzlet.
2001-12-19 ~11:45 UT: Exploze čtvrtého stupně rakety.
      2001-049A až 2001-049CZ             následující (2001-049DA až 2001-049GZ)          
Poslední aktualizace: 2017-03-08       © Jan Sedláček
TOPlist