2002-030


2002-06-15, 22:39:30 UT; Sea LAunch, Odyssey; Zenit-3SL/DM-SL, F8

2002-030A
SSC 27445
Galaxy 3C   USA
G-3C   (Galaxy 3C)
PanAmSat-9   (Pan American Satellite 9)
PAS-9   (Pan American Satellite 9)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Pan American Satellite, Inc., Wilton, postavila firma Boeing Satellite Systems, Seal Beach, na základě platformy BSS-702.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 4860 kg (prázdná 1987 kg) má tvar kvádru o rozměrech 320x330x350 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 48 m dodávajících 15 kW (na konci aktivní životnosti). Vysílání probíhá prostřednictvím dvou výklopných antén o průměru 284 cm a tří pevných o průměrech 216, 140 a 114 cm. Pro dosažení pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s hlavním motorem R-4D o tahu 490 N a pro korekce dráhy a orientaci družice je k dispozici 8 iontových motorků, čtyři s tahem 165 mN a čtyři s tahem 80 mN.
Družice nese 24 transpondérů pro pásmo C a 53 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 95° z.d., předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1],[2],[3],[4]
Parametry dráhy:
2002-06-16.00 0.02° 746.67 min 382 - 41388 km
2002-06-20.23 0.79° 883.56 min 6809 - 41438 km
2002-06-23.48 0.11° 1288.55 min 24268 - 41425 km
2002-06-27.51 0.21° 1436.04 min 30152 - 41419 km
2002-07-26.73 0.12° 1435.56 min 33665 - 37888 km
2002-08-11.29 0.10° 1436.09 min 35783 - 35789 km nad 76.5° z.d.
2002-10-21.18 0.04° 1436.11 min 35785 - 35789 km nad 95.0° z.d.
2007-01-03.46 0.02° 1436.09 min 35786 - 35787 km nad 95.0° z.d.
2012-01-03.09 0.03° 1436.09 min 35786 - 35787 km nad 95.0° z.d.

Události:
2002-06-15 22:39:30 UT: Vzlet.
23:31:22 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety. [2],[5]
2002-říjen Družice byla zařazena do operačního provozu. [6]
2007 Družice přešla do majetku společnosti Intelsat.
2002-030B
SSC 27446
horní stupeň rakety   Sea Launch
blok DM-SL  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 2140 kg má délku 622 cm a maximální vnější průměr 370 cm. [1]
Parametry dráhy:
2002-06-16.00 0.14° 747.50 min 385 - 41426 km
2007-01-02.33 1.50° 742.74 min 337 - 41242 km
2012-01-02 0.79° 741.71 min 414 - 41114 km

Události:
2002-06-15 22:39:30 UT: Vzlet.
23:31:22 UT: Oddělení družice. [2],[5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2002, číslo 17, s. 57.
  3. Galaxy 3C - 2014-03-26 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/galaxy-3c.htm.
  4. Boeing 702HP Fleet - [2014-06-29] - http://www.boeing.com/boeing/defense-space/space/bss/factsheets/702/702fleet.page.
  5. Mission Status Center - 2002-06-15 - http://www.spaceflightnow.com/sealaunch/g3c/status.html.
  6. First redesigned Boeing 702 satellite goes to work - 2002-10-21 - http://www.spaceflightnow.com/news/n0210/22galaxy3c/.
Poslední aktualizace: 2014-07-02       © Jan Sedláček