2003-013


2003-04-09, 22:52:19 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 5G, V160

2003-013A
SSC 27714
InSat 3A   Indie
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici vyrobila a provozuje ji Indian Space Research Organization (ISRO), Bengalúr.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2950 kg (prázdná 1348 kg) má tvar kvádru o rozměrech 280x170x200 cm s připojeným pětidílným panelem sluneční baterie ve tvaru písmene T dodávajícím průměrně 3.1 kW (z protější stěny se vysunuje teleskopická tyč se závažím); celkové rozpětí je 24.4 m. Orientační a stabilizační systém obsahuje čidla Slunce, silové setrvačníky a magnetické cívky. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena pohonným systém s motorem LAM o tahu 440 N, pro korekce dráhy slouží osm motorků s tahem po 10 N a osm motorků s tahem po 22 N (zásoba paliva 1603 kg).
Družice nese:
- komunikační aparaturu obsahující 18 transpondérů pro pásmo C a 6 transpondérů pro pásmo Ku;
- kameru pro snímkování oblačnosti ve viditelném světle s rozlišením 2 m a infračerveném světle s rozlišením 1 )m;
- radiometr VHRR (Very High Resolution Radiometr) pro sledování koncentrace vodních par v atmosféře;
- aparaturu DRT (Data Relay Transponder) pro sběr dat z automatických meteorologických stanic;
- zařízení pro zachycení a lokalizaci tísňových volání.
Plánovaná poloha na dráze je nad 93.5° v.d. (v provozu nahrazuje družici InSat-2B - 1993-048B, 22724); předpokládaná aktivní životnost je 12 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2003-04-09.77 1.97° 642.81 min 862 - 35727 km
2003-04-11.52 0.99° 864.47 min 11497 - 35868 km
2003-04-16.67 0.05° 1429.06 min 35441 - 35857 km
2003-04-25.58 0.07° 1436.20 min 35756 - 35821 km nad 93.5° v.d.
2008-01-05.59 0.04° 1436.11 min 35762 - 35812 km nad 93.5° v.d.
2013-01-02.50 0.05° 1436.12 min 35761 - 35813 km nad 93.5° v.d.

Události:
2003-04-09 22:52:19 UT: Vzlet.
23:21 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1],[4]
2003-06-03 Družice zahájila běžný provoz. [5]
2003-013B
SSC 27715
Galaxy 12   USA
G-12   (Galaxy 12)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro Pan American Satellite, Inc. (PanAmSat), Wilton, vyrobila firma Orbital Sciences Corp. (OSC), Dulles, na základě platformy GEOStar 2.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 1730 kg (prázdná 800 kg) má tvar kvádru o rozměrech 150x190x330 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 12.6 m dodávajících maximálně 5.0 kW. Vysílání probíhá prostřednictvím výklopné antény o průměru 200 cm. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena pohonným systém s motorem IHI BT-4 o tahu 500 N.
Družice nese 24 transpondéry pro pásmo C.
Plánovaná poloha na dráze je nad 125° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1],[2],[6]
Parametry dráhy:
2003-04-09.76 2.06° 647.52 min 868 - 35962 km
2003-04-12.92 2.01° 678.25 min 2578 - 35808 km
2003-04-14.06 0.55° 927.54 min 14363 - 35891 km
2003-04-29.07 0.02° 1436.24 min 35789 - 35790 km nad 73.9° z.d.
2008-01-02.44 0.01° 1436.09 min 35775 - 35798 km nad 125.1° v.d.
2010-04-29.32 0.03° 1436.00 min 35770 - 35799 km nad 133.0° v.d.
2013-01-01.64 0.01° 1436.08 min 35776 - 35797 km nad 129.0° v.d.

Události:
2003-04-09 22:52:19 UT: Vzlet.
23:21 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1],[4]
2004-01-10 Družice převzala provoz od družice Galaxy 5 (1992-013A, 21906). [1]
2010-04-16 Družice převzala provoz od družice Galaxy 15 (2005-041A, 28894).
2012-01-19 Družice zahájila provoz nad 129.0° z.d.
2003-013C
SSC 27716
horní stupeň rakety   Francie
EPS   (Etage à Propergols Stockables)
Druhý stupeň nosné rakety o hmotnosti 2138 kg má tvar válce s kuželovým nástavcem, kulovými nádržemi (s možností natankovat 10 tun složek paliva) a centrálním raketovým motorem Aestus o tahu 27.4 kN. Těleso má maximální průměr 394 cm a celkovou výšku 456 cm. [1]
Parametry dráhy:
2003-04-10.65 1.98° 645.71 min 856 - 35881 km
2008-01-02.33 1.31° 642.78 min 835 - 35753 km
2013-01-01.64 1.05° 642.78 min 868 - 35719 km

Události:
2003-04-09 22:52:19 UT: Vzlet.
23:21 UT: Oddělení družice Insat 3A.
23:31 UT: Oddělení družice Galaxy 12. [1],[4]
2003-013D
SSC 27717
adaptér Sylda   Francie
 
Adaptér umožňující současné vynesení dvou družic; adaptér má tvar na jednom konci uzavřeného dutého válce o hmotnosti asi 900 kg, délce 490 cm a vnějším průměru 456 cm. [1]
Parametry dráhy:
2003-04-09.75 2.00° 644.75 min 866 - 35822 km
2008-01-01.49 1.57° 647.51 min 852 - 35977 km
2013-01-01.31 1.36° 647.46 min 849 - 35978 km

Události:
2003-04-09 22:52:19 UT: Vzlet. [1],[4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 13, s. 52.
  3. Geo-Stationary Satellites - INSAT-3A – [2014-05-25] - http://www.isro.org/satellites/insat-3a.aspx.
  4. Из Куру запущены два телекоммуникационных спутника – 2003-04-09 - http://www.nts-lib.ru/media/index3514.html.
  5. National INSAT-3A takes over search and rescue services – 2003-06-04 - http://hindu.com/2003/06/04/stories/2003060404701200.htm.
  6. Galaxy 12, 14 and 15; C-band Commercial Communications Satellites – 2014 - http://www.orbital.com/SatelliteSpaceSystems/Publications/Galaxy-12-14-15_Fact.pdf.
Poslední aktualizace: 2014-06-02       © Jan Sedláček