2003-002


2003-01-13, 00:45:00.102 UT; Vandenberg AFB, SLC-2W; Delta 7320-10C, D294

2003-002A
SSC 27642
ICESat   (Ice, Cloud and land Elevation Satellite) USA
EOS-LAM   (Earth Observing System - Laser Altitude Measurement)
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro NASA Earth Science Enterprise vyrobila firma Ball Aerospace Systems Div., Boulder, na základě typu BCP-2000; vědecká měření zajišťuje University of Colorado, Boulder.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 956 kg (vědecké vybavení 298 kg) má nepravidelný tvar se dvěma trojdílnými panely sluneční baterie dodávajících průměrně 730 W a dobíjejících palubní baterii NiH2 s kapacitou 40 Ah. Získaná data jsou ukládána do palubní paměti s kapacitou 2x56 Gbit a předávána na Zemi v pásmu X rychlostí 40 Mbit/s. Orientační a stabilizační systém obsahuje dva sledovače hvězd, senzor Slunce, inerciální plošinu, magnetometr, čtyři silové setrvačníky a systém motorků na hydrazin; poloha na dráze se odvozuje z příjmu signálů systému GPS. Na povrchu družice je 9 koutových odražečů pro sledování družice laserem.
Družice nese laserovou aparaturu GLAS (Geoscience Laser Altimeter System) a optické zařízení s teleskopem o průměru 40 cm pro sledování vývoje ledového příkrovu Antarktidy.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [1],[2],[4],[5]
Parametry dráhy:
2003-01-13.47 94.01° 96.40 min 578 - 594 km
2008-01-01.55 93.99° 96.61 min 595 - 598 km
2010-07-01.86 94.00° 95.65 min 510 - 591 km
2010-07-15.29 93.99° 90.56 min 189 - 415 km
2010-08-30.23 93.97° 87.36 min 133 - 155 km

Události:
2003-01-13 00:45:00 UT: Vzlet.
01:49 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1],[3],[4]
2003-02-20 Družice zahájila vědecká měření. [4],[5]
2010-únor Po selhání všech tří laserů NASA ukončil vědeckou část mise. Současně bylo rozhodnuty využít zbývající palivo ke snížení dráhy a urychlení zániku družice. [5]
2010-07-15 Byly vyčerpány veškeré pohonné látky při snižování letové dráhy. [5]
2010-08-14 ~17:37 UT: Všechny aparatury družice byly vypnuty. [5]
2010-08-30 ~08:49 UT: Přirozený zánik v atmosféře nad Barentsovým mořem po 2786.34 dne letu (7.63 roku). [1],[10]
2003-002B
SSC 27643
CHIPS   (Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer) USA
CHIPSat   (Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer Satellite)
UNEX-1   (University Explorer)
Astronomická družice.
Družici pro NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, vyrobila firma SpaceDev, Inc., Poway; vědeckou aparaturu připravila University of California, Berkeley.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 59.4 kg (prázdná 40 kg) má nepravidelný tvar o přibližných rozměrech 100x100x50 cm, část pláště tvoří panely sluneční baterie dodávající 42 W. Získaná data jsou ukládána do palubní paměti s kapacitou 160 Mbyte, data se předávají na Zem rychlostí 38.4 až 115.2 kbit/s. Orientační a stabilizační systém obsahuje čidlo Slunce, magnetometr, čtyři silové setrvačníky a tři magnetické cívky. Komunikace s družicí probíhá v pásmu S.
Družice nese celooblohový spektrometr CHIPS (Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer) pro studium horkého plynu v okolí Sluneční soustavy.
Předpokládaná aktivní životnost je 1 rok. [1],[2],[6],[9]
Parametry dráhy:
2003-01-13.47 94.01° 96.40 min 578 - 594 km
2008-01-01.15 94.01° 96.19 min 569 - 583 km
2013-01-01.69 94.02° 95.99 min 558 - 575 km

Události:
2003-01-13 00:45:00 UT: Vzlet.
02:08 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1],[3]
2003-03-02 Družice zahájila vědecká měření. [7]
2005-09-20 Družice zahájila spektroskopický průzkum Slunce. [8]
2008-04-11 Družice byla vyřazena z provozu pro nedostatek rozpočtových prostředků. [9]
2003-002C
SSC 27644
DPAF   (Dual Payload Attach Fitting ) USA
 
Zařízení pro vynášení dvou satelitů jednou raketou. [1]
Parametry dráhy:
2003-01-13.14 94.02° 96.26 min 565 - 594 km
2008-01-01.22 93.99° 95.57 min 537 - 556 km
2013-01-01.35 93.99° 94.12 min 472 - 480 km

Události:
2003-01-13 00:45:00 UT: Vzlet. [1],[3]
2013-12-13 Přirozený zánik v atmosféře po 3987 dnech letu (10.92 roku). [10]
2003-002D
SSC 27645
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2003-01-13.41 97.54° 92.37 min 241 - 540 km
2003-02-13.02 97.53° 91.32 min 231 - 448 km
2003-03-18.49 97.51° 87.14 min 124 - 142 km

Události:
2003-01-13 00:45:00 UT: Vzlet.
01:49 UT: Oddělení družice ICESat. [1],[3],[4]
02:08 UT: Oddělení družice CHIPS. [1],[3]
2003-03-18 Přirozený zánik v atmosféře po 64 dnech letu. [10]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 5, s. 19.
  3. Mission Status Center – 2003-01-13 - http://www.spaceflightnow.com/delta/d294/status.html.
  4. ICESat (Ice, Cloud and land Elevation Satellite) – [2014-06-08] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/icesat.
  5. ICESat – 2013-05-23 - http://icesat.gsfc.nasa.gov/icesat/.
  6. CHIPS observatory surpasses mission minimum science requirement – [2014-06-08] - http://chips.ssl.berkeley.edu/chips.html.
  7. CHIPS Begins Interstellar Search For Birthplace Of Solar Systems – 2003-03-10 - http://www.spacedaily.com/news/chips-03a.html.
  8. CHIPS Latest News – [2014-06-08] - http://chips.ssl.berkeley.edu/news.html.
  9. CHIPSat (CHIPS Satellite) – [2014-06-08] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/chipsat.
  10. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-06-09       © Jan Sedláček