2002-056


2002-12-14, 01:31 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2A (202), F4

2002-056A
SSC 27597
Midori 2   Japonsko
ADEOS-2   (Advanced Earth Observation Satellite)
Oceánografická družice.
Družici pro National Space Development Agency (NASDA), Tokio, vyrobila firma Mitsubishi Electric Corp. (MELCO), Tokio.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 3730 kg má nepravidelný tvar o přibližných rozměrech 400x400x600 cm s jedním panelem sluneční baterie (3x24 m) dodávajícím 5.3 kW (na konci aktivní životnosti). Stabilizační a orientační systém obsahuje čtyři silové setrvačníky, dvě magnetické cívky a pohonný systém s motorky o tahu 1 N, další motor s tahem 20 N se využívá pro korekce dráhy. Získaná data se předávají na Zemi v pásmu X buď v reálném čase, nebo ze záznamu.
Družice nese vědecké vybavení o hmotnosti 1300 kg:
- skenovací radiometr AMSR (Advanced Microwave Scanning Radiometer) pro sledování rozložení vodních par v atmosféře, směr a rychlost větru a povrchové teploty oceánů;
- čidlo GLI (Global Imager) pro monitorování planktonu v oceánech a vegetace;
- spektrometr ILAS (Improved Limb Atmospheric Spectrometer) pro sledování stavu ozónové vrstvy;
- aparaturu SeaWinds Scatterometer pro měření rychlosti a směru větru nad oceány (dodala JPL, Pasadena);
- experiment POLDER (Polarization and Directionality of the Earth's Reflectances) pro sledování odraženého slunečního světla od aerosolů a oblaků v atmosféře (dodal CNES, Paříž).
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 3 roky. [1],[2],[3],[4],[5]
Parametry dráhy:
2002-12-14.25 98.69° 100.99 min 805 - 806 km
2007-01-01.69 98.64° 100.99 min 804 - 806 km
2012-01-01.57 98.35° 100.96 min 803 - 805 km

Události:
2002-12-14 01:31 UT: Vzlet.
01:47 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [2],[3]
2003-10-24 23:49 UT: Na družici vznikla závada v systému dodávky energie; výkon sluneční baterie klesl na 1 kW.
23:55 UT: Poslední rádiový kontakt s družicí. [5],[6],[7]
2002-056B
SSC 27598
FedSat   (Federation Satellite) Austrálie
 
Technologická družice.
Družici vyrobila organizace Cooperative Research Center for Satellite Systems (CRCSS) na základě platformy britské firmy Space Innovation Ltd., Richmond; kompletace družice byla prováděna týmem 15 techniků a vědců na Auspace Limited, Canberra.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 58 kg má tvar krychle o délce hrany 58 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie z horní podstavy vychází teleskopická tyč dlouhá 250 cm s magnetometrem jako závažím.
Družice nese:
- citlivý magnetometr NewMag, připravila University of Newcastle;
- experimentální transpondéry pro pásma Ka a UHF sloužící k telekomunikačním pokusům;
- dva přijímače GPS signálů pro přesné stanovení polohy na dráze, dodal NASA;
- prototyp řídicího počítače HPCP (High Performance Computing Payload), dodal NASA;
- hvězdnou kameru pro snímkování hvězd pro určení přesné polohy, připravila University of Stellenbosch.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky. [1],[2],[3],[8],[9]
Parametry dráhy:
2002-12-14.39 98.67° 100.86 min 793 - 806 km
2007-01-01.82 98.50° 100.84 min 792 - 805 km
2012-01-01.56 98.27° 100.83 min 791 - 805 km

Události:
2002-12-14 01:31 UT: Vzlet.
01:43 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [2],[3]
2006-01-01 Australské ministerstvo obrany převzalo řízení družice. [9]
2007-září Družice přestala pracovat a mise byla ukončena. [10],[11]
2002-056C
SSC 27599
WEOS   (Whale Ecology Observation Satellite) Japonsko
Kanta-Kun  
Studentská vědecká družice.
Družici postavili a provozují studenti Chiba Institute of Technology, Chiba.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o hmotnosti 47 kg má přibližně tvar krychle o rozměrech 52x52x45 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 14.5 W a dobíjející NiCd baterii s kapacitou 4 Ah. Ze středu jedné základny vychází rozkládací stožár dlouhý 300 cm se závažím (3 kg), z protější základny směřující k Zemi vystupují prutové antény. Získaná data se ukládají do palubní paměti a na povel z řídicí stanice vysílána v pásmu S rychlostí 1.2 kbit/s. Stabilizační a orientační systém obsahuje magnetické cívky a magnetometr.
Družice nese aparaturu pro sledování migrace velryb vybavených elektronickým zařízením informujícím o jejich poloze a stavu okolního životního prostředí.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [1],[2],[12],[13]
Parametry dráhy:
2002-12-14.39 98.68° 100.83 min 790 - 806 km
2007-01-01.36 98.52° 100.81 min 789 - 804 km
2012-01-01.10 98.28° 100.79 min 788 - 804 km

Události:
2002-12-14 01:31 UT: Vzlet.
01:46 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [2],[3]
2007 Družice je stále operační, problém je s umisťováním zařízení na těla velryb. [12]
2002-056D
SSC 27600
Micro-LabSat   (Micro-Laboratory Satellite) Japonsko
μLabsat  
Technologická družice.
Družici vyrobili mladí inženýři NASDA (National Space Development Agency of Japan) s cílem získat zkušenosti s návrhem, montáží a provozem družice.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 68 kg (na dráze 54 kg) má tvar pravidelného šestibokého hranolu o průměru 68.8 cm a výšce 51.5 cm s bočními stěnami a horní podstavou pokrytými články sluneční baterie dodávajícími minimálně 65 W.
Družice nese pět experimentů:
- řízení a tříosá stabilizace malé družice;
- testování senzoru horizontu Země CCDESA (Charge Coupled Device Earth Sensor Assembly);
- přenos tepla pomocí tepelného čerpadla;
- test oddělovacího mechanismu (na principu pružiny) pro subsatelity SELENE (Selenological and Engineering Explorer);
- zkouška dálkové kontroly videozařízením RITE (Remote Inspection Technology Experiment), připraveno ve spolupráci s University of Tokyo.
Předpokládaná aktivní životnost je 1 až 2 roky. [1],[2],[14],[15]
Parametry dráhy:
2002-12-14.32 98.67° 100.80 min 789 - 804 km
2007-01-01.09 98.51° 100.78 min 788 - 804 km
2012-01-01.15 98.27° 100.77 min 787 - 803 km

Události:
2002-12-14 01:31 UT: Vzlet.
01:46 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [2],[3]
2003-03-14 01:40 UT: Od družice se v rámci experimentu RITE oddělil objekt RITE Target 1.
01:50 UT: Od družice se v rámci experimentu RITE oddělil objekt RITE Target 2. [1]
2006-09-27 Družice byla vypnuta a mise ukončena. [15]
2002-056E
SSC 27601
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Druhý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-12-14.32 98.72° 100.69 min 738 - 844 km
2007-01-01.80 98.61° 100.66 min 737 - 843 km
2012-01-01.24 98.53° 100.63 min 736 - 841 km

Události:
2002-12-14 01:31 UT: Vzlet.
01:46 UT: Navedení na plánovanou dráhu a poté oddělení družic. [2],[3]
2002-056F
SSC 28454
RITE Target 1   (Remote Inspection Technology Experiment Target 1) Japonsko
 
Objekt ve tvaru disku červené barvy o průměru 10 cm oddělený od družice Micro-LabSat.
Slouží jako cíl pro snímkování v rámci experimentu RITE kamerou z družice Micro-LabSat. [1]
Parametry dráhy:
2004-10-28.98 98.61° 100.76 min 787 - 802 km
2007-01-01.47 98.53° 100.74 min 786 - 801 km
2012-01-04.36 98.30° 100.69 min 783 - 799 km

Události:
2002-12-14 01:31 UT: Vzlet jako součást družice Micro-LabSat. [2],[3]
2003-03-14 01:40 UT: Oddělení od družice Micro-LabSat a přechod na samostatnou dráhu. [1]
2002-056G
SSC 28455
RITE Target 2   (Remote Inspection Technology Experiment Target 2) Japonsko
 
Objekt ve tvaru disku žluté barvy o průměru 10 cm oddělený od družice Micro-LabSat.
Slouží jako cíl pro snímkování v rámci experimentu RITE kamerou z družice Micro-LabSat. [1]
Parametry dráhy:
2004-10-30.40 98.60° 100.77 min 787 - 803 km
2007-01-01.02 98.53° 100.74 min 785 - 802 km
2012-01-02.33 98.30° 100.69 min 781 - 801 km

Události:
2002-12-14 01:31 UT: Vzlet jako součást družice Micro-LabSat. [2],[3]
2003-03-14 01:50 UT: Oddělení od družice Micro-LabSat a přechod na samostatnou dráhu. [1]
Zdroje informací:
 1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
 2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 3, s. 37.
 3. International observatory put into orbit to study Earth – 2002-12-14 - http://www.spaceflightnow.com/h2a/f4/.
 4. ADEOS-II (Advanced Earth Observing Satellite-II) / Midori-II – [2014-06-08] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/adeos-ii.
 5. Satellites and SpacecraftAdvanced Earth Observation Satellite-II "Midori II" (ADEOS-II) – 2003 - http://global.jaxa.jp/projects/sat/adeos2/index.html.
 6. Midori II (ADEOS II) – 2003-11-08 - http://www.sat-index.co.uk/failures/index.html?http://www.sat-index.co.uk/failures/midori2.html.
 7. Operational Anomaly with Midori-II – 2003-10-25 - http://global.jaxa.jp/press/2003/10/20031025_midori2_e.html.
 8. FedSat 1 – 2014-05-04 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/fedsat-1.htm.
 9. FedSat - historical highlights – [2014-06-08] - https://www.itr.unisa.edu.au/projects/fedsat.
 10. Time is up for FedSat after 1 billion kms and 20,000 orbits – 2007-09-19 - http://www.defence.gov.au/media/DepartmentalTpl.cfm?CurrentId=7081.
 11. A beacon of hope falls silent – 2007-09-28 - http://www.smh.com.au/news/science/australia-loses-its-foothold-in-the-next-frontier/2007/09/27/1190486482451.html.
 12. WEOS (Whale Ecology Observation Satellite) – [2014-06-08] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z/weos.
 13. WEOS (Kanta Kun) – 2014-05-04 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/weos.htm.
 14. マイクロラブサット1号機̶μLabsat; μLabsat:Micro Labsat – [2014-06-08] - http://global.jaxa.jp/activity/pr/brochure/files/sat13.pdf.
 15. About Engineering Test Satellite "Micro-LabSat" – [2014-06-08] - http://global.jaxa.jp/projects/sat/labsat/index.html.
Poslední aktualizace: 2014-06-14       © Jan Sedláček