2003-049


2003-10-21, 03:16 UT; Taiyuan Space Center; CZ-4B

2003-049A
SSC 28057
CBERS 2   (China-Brasil Earth Resources Satellite) Čína, Brazílie
ZY 1B   (Ziyuan yihao 2)
资源一号 2   [Zīyuán yī hào 2]
Družice pro dálkový průzkum.
Družici postavily a společně provozují Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Sao José dos Campos, a China Academy of Space Technology (CAST), Peking; zpracování dat zajišťuje China Center for Resources Satellite Data and Application (CRESDA), Peking.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1550 kg má tvar kvádru o rozměrech 180x200x220 cm s připojeným panelem sluneční baterie o rozměru 260x630 cm, dodávajícím 1.1 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejícím dvě NiCd baterie každá s kapacitou 30&nbnsp;Ah. Získaná data jsou na Zemi předávána v pásmu X rychlostí 6.13 Mbit/s. Pro korekce dráhy je družice vybavena dvěma motory o tahu 20 N a 16 motorky o tahu 1 N.
Družice nese:
- aparaturu HRCC (High Resolution CCD Camera) s CCD kameru s rozlišením 20 m pracující ve čtyřech spektrálních pásmech;
- infračervený skener IR-MSS (Infrared Multispectral Scanner);
- dvoukanálový skener WFI (Wide Field Imager) snímkující zemi s rozlišením 260 m;
- aparaturu DCS (Data Collection System) pro sběr dat z automatických měřicích stanic.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.[1],[2],[3],[4]
Parametry dráhy:
2003-10-21.18 98.54° 99.87 min 740 - 765 km
2003-10-22.08 98.54° 99.62 min 731 - 750 km
2008-01-01.09 98.36° 100.33 min 773 - 775 km
2013-01-01.15 98.16° 100.35 min 774 - 776 km

Události:
2003-10-21 03:16 UT: Vzlet.
03:29 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [6]
2006-květen Přestala pracovat zobrazovací aparatura HRCC. [4]
2007-12-31 Družice byla vyřazena z provozu. [4]
2003-049B
SSC 28058
Chuangxin 1   (创新一号) Čína
CX-1   (Chuangxin 1)
创新一号   [Chuàngxīn yī hào]
Technologická družice pro experimenty s přenosem dat.
Družici postavila ve spolupráci s Shanghai Telecom a provozuje ji China Academy of Sciences, Peking.
Stabilizovaná družice o hmotnosti asi 100 kg má tvar krychle s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese experimentální telekomunikační aparaturu pro testování možností sběru a přenosu dat a komunikace v průběhu živelních katastrof. [1],[5]
Parametry dráhy:
2003-10-21.32 98.53° 99.24 min 685 - 760 km
2008-01-01.15 98.44° 99.61 min 730 - 750 km
2013-01-01.84 98.45° 99.58 min 730 - 747 km

Události:
2003-10-21 03:16 UT: Vzlet.
03:30 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [6]
2003-049C
SSC 28059
horní stupeň rakety   Čína
 
Třetí stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2003-10-21.32 98.54° 99.25 min 682 - 763 km
2008-01-01.46 98.48° 99.22 min 685 - 757 km
2013-01-02.52 98.69° 99.19 min 683 - 756 km

Události:
2003-10-21 03:16 UT: Vzlet. [6]
03:29 UT: Oddělení družice CBERS 2.
03:30 UT: Oddělení družice Chuangxin 1.
2003-049D
SSC 31131
fragment rakety   Čína
 
Fragment katalogizovaný v dubnu 2007.
Parametry dráhy:
2007-04-29.91 98.37° 101.14 min 706 - 919 km
2008-01-01.28 98.35° 101.13 min 707 - 917 km
2013-01-02.86 98.41° 100.99 min 703 - 908 km

Události:
2003-10-21 03:16 UT: Vzlet. [6]
2003-049E
SSC 31139
fragment rakety   Čína
 
Fragment katalogizovaný v dubnu 2007.
Parametry dráhy:
2007-05-02.45 98.37° 99.98 min 684 - 831 km
2008-01-03.01 98.35° 99.97 min 683 - 830 km
2013-01-02.27 98.14° 99.80 min 679 - 820 km

Události:
2003-10-21 03:16 UT: Vzlet. [6]
2003-049F
SSC 35379
fragment rakety   Čína
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2009-06-22.42 98.81° 103.84 min 809 - 1072 km
2013-01-01.67 98.97° 103.79 min 808 - 1067 km

Události:
2003-10-21 03:16 UT: Vzlet. [6]
2003-049G
SSC 35380
fragment rakety   Čína
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2009-06-22.00 98.21° 98.87 min 651 - 758 km
2013-01-02.03 98.10° 98.33 min 631 - 726 km

Události:
2003-10-21 03:16 UT: Vzlet. [6]
2003-049H
SSC 35381
fragment rakety   Čína
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2009-06-22.35 98.66° 99.13 min 631 - 803 km
2013-01-02.38 98.69° 98.89 min 625 - 786 km

Události:
2003-10-21 03:16 UT: Vzlet. [6]
2003-049J
SSC 35382
fragment rakety   Čína
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2009-06-22.43 98.42° 101.86 min 727 - 966 km
2013-01-04.10 98.56° 101.76 min 725 - 958 km

Události:
2003-10-21 03:16 UT: Vzlet. [6]
2003-049K
SSC 35383
fragment rakety   Čína
 
Fragment katalogizovaný v červnu 2009.
Parametry dráhy:
2009-06-09.14 98.49° 99.01 min 673 - 749 km
2013-01-22.30 98.65° 98.97 min 672 - 747 km

Události:
2003-10-21 03:16 UT: Vzlet. [6]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. Overview of the CBERS-2 – [2014-05-04] - http://calval.cr.usgs.gov/documents/CBERS2.pdf.
  3. CBERS Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres - [2014-05-04] - http://www.cbers.inpe.br/index.php.
  4. CBERS-1 (China-Brazil Earth Resources Satellite) - 1st Generation Satellite Series - [2014-05-04] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/cbers-1-2.
  5. R. Cliff, C. J. R. Ohlandt, D Yang: Ready for Takeoff. China's Advancing Aerospace Industry; Rand Corporation, Santa Monica 2011, s. 105.
  6. China puts two satellites into orbit - 2003-10-21 - http://news.xinhuanet.com/english/2003-10/21/content_1135335.htm.
Poslední aktualizace: 2014-05-06       © Jan Sedláček