2003-043


2003-09-27, 23:14:46 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 516G, V-162

2003-043A
SSC 27948
Eutelsat 33A   Eutelsat
Eurobird 3   do března 2012
e-Bird   do června 2003
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Eutelsat Communications S. A., Paříž, postavila americká firma Boeing Satellite Systems, Los Angeles, na základě platformy BSS 376HP.
Rotací stabilizovaná družice o hmotnosti 1525 kg (bez paliva 1300 kg) má tvar válce o průměru 217 cm a výšce 316 cm (na dráze s výsuvným válcem 783 cm) s pláštěm pokrytým články sluneční baterie dodávajícími 1.6 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejícími NiMH baterie s kapacitou 141 Ah. Elektronicky řízená vysílací osmiboká anténa o průměru 200 cm je umístěna na protirotující plošině. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena pohonným systémem s motorem STAR 30C na TPL a pro korekce dráhy slouží motory na KPL.
Družice nese 20 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 33° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2003-09-28.66 6.94° 639.55 min 664 - 35758 km
2003-09-30.42 0.13° 1386.16 min 33826 - 35780 km
2003-10-14.00 0.05° 1436.09 min 35767 - 35806 km nad 33.1° v.d.
2008-01-02.13 0.06° 1436.10 min 35783 - 35790 km nad 33.1° v.d.
2013-01-02.78 0.04° 1436.05 min 35781 - 35790 km nad 33.1° v.d.

Události:
2003-08-05 Družice byla dopravena na kosmodrom. [4]
2003-09-27 23:14:46 UT: Vzlet. [2]
23:48 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1]
2003-11-08 Mluvčí Eutelsatu oznámil, že i přes drobné závady na družici bude satelit na začátku prosince uveden do běžného provozu. [5]
2003-043B
SSC 27946
horní stupeň rakety   Francie
EPS   (Etage à Propergols Stockables)
Druhý stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 2690 kg má tvar válce s kuželovým nástavcem, kulovými nádržemi (s možností natankovat 10 tun složek paliva) a centrálním raketovým motorem Aestus o tahu 27.4 kN. Těleso má maximální průměr 394 cm a celkovou výšku 456 cm. [1]
Parametry dráhy:
2003-09-28.65 7.11° 644.47 min 668 - 36006 km
2008-01-01.99 8.01° 644.44 min 651 - 36022 km
2013-01-04.42 8.09° 644.41 min 600 - 36071 km

Události:
2003-09-27 23:14:46 UT: Vzlet. [2]
23:48 UT: Oddělení družice e-Bird.
23:43 UT: Oddělení družice INSAT-3E.
23:56 UT: Oddělení sondy SMART-1. [1]
2003-043C
SSC 27949
SMART-1   (Small Mission for Advanced Research in Technology) ESA
 
Experimentální lunární sonda.
Sondu pro European Space Agency (ESA) postavila švédská firma Swedish Space Corp., Solna; subdodavateli je 15 firem z šesti evropských zemí.
Sonda o vzletové hmotnosti 370 kg (prázdná 255 kg) má přibližně tvar krychle (rozměry 104x115x120 cm) s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 14 m dodávajícími 1.4 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejícími Li-ion baterie s celkovou kapacitou 220 Ah. Orientační a stabilizační systém obsahuje čtyři silové setrvačníky, dva sledovače hvězd, tři detektory Slunce, pět úhloměrných gyroskopů a jako výkonný prvek osm motorků na hydrazin s tahem po 1 N. Data se předávají na Zemi v pásmu S rychlostí 2.06 nebo 66 kbit/s. Pro dosažení měsíční orbity je sonda vybavena iontovým motorem SNECMA PPS-1350 o tahu 75 mN se zásobou 82 kg xenonu.
Sonda nese vědeckou aparaturu o hmotnosti 19 kg:
- zobrazovací čidlo pro snímkování měsíčního povrchu - experiment AMIE (Advanced Moon micro-Imager Experiment);
- infračervený spektrometr SIR (SMATR-1 Infrared Spectrometer);
- rentgenový spektrometr D-CIXS (Demonstration Compact Imaging X-ray Spectrometer);
- rentgenová spektrometr XSM (X-ray Solar Monitoring);
- sadu přístrojů EPDP (Electric Propulsion Diagnostic Packkage) pro sledování funkce iontového motoru;
- přístroj SPEDE (Spacecraft Potential, Electron and Dust Experiment) pro měření elektrostatického potenciálu, elektronů a prachu.
P1edpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky na selenocentrické dráze. [1],[2],[6],[7]
Parametry dráhy:
2003-09-28.66 6.94° 641.11 min 673 - 35829 km
2003-10-13.00 6.87° 683.47 min 1625 - 37023 km
2003-10-27.79 6.88° 714.22 min 2310 - 37869 km
2003-11-18.30 6.88° 819.84 min 4741 - 40536 km
2004-02-01.95 6.91° 2723.04 min 14312 - 59491 km
2004-04-26.31 6.94° 3102.72 min 16364 - 83767 km
2004-11-15.75 81°      7761.60 min 4962 - 51477 km selenocentrická dráha
2004-12-04.44 83,04° 2652.0   min 3717 - 18975 km selenocentrická dráha

Události:
2003-08-05 Družice byla dopravena na kosmodrom. [4]
2003-09-27 23:14:46 UT: Vzlet. [2]
23:56 UT: Oddělení sondy od horního stupně rakety. [1]
2003-09-30 12:25 UT: První zkušební spuštění iontového motoru. [8]
2003-10-04 Sonda zahájila dlouhodobou činnost iontového motoru. [1]
2003-10-26 19:23 UT: Sonda automaticky přerušila činnost iontového motoru; zřejmě důsledkem zvýšené radiace ze Slunce. [9]
2004-01-29 20:00 UT: Sonda prostřednictvím aparatury AMIE pořídila první snímek Měsíce. [10]
2004-11-11 Sonda vstoupila do sféry gravitačního vlivu Měsíce. [1]
2004-11-15 Sonda přešla na selenocentrickou dráhu. [11]
2005-duben Sonda zahájila vědecký výzkum v rámci primární mise. [1]
2006-09-03 05:42:22 UT: Sonda řízeně dopadla na měsíční povrch (34.4° j.š., 46.2° z.d.) po 1071.72 dne letu (2.93 roku). [1],[12]
2003-043D
SSC 27950
fragment rakety   Francie
 
Parametry dráhy:
2003-09-28.65 6.93° 640.68 min 672 - 35808 km
2008-01-02.14 7.53° 640.63 min 685 - 35793 km
2013-01-04.40 7.60° 640.58 min 639 - 35836 km

Události:
2003-09-27 23:14:46 UT: Vzlet. [2]
2003-043E
SSC 27951
INSAT-3E   (Indian National Satellite) Indie
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici postavila a provozuje Indian Space Research Organization (ISRO), Bengalúr, na základě typu I-2K.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2750 kg (prázdná 1180 kg) má tvar kvádru o rozměrech 200x177x280 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 15.4 m dodávajících 2.9 kW a dobíjejících NiH baterie s celkovou kapacitou 140 Ah. Stabilizační systém obsahuje silové setrvačníky, magnetické cívky a 8 motorů s tahem po 10 N a 8 motorů každý s tahem 22 , které jsou využívány i pro drobné korekce dráhy. Vysílání probíhá prostřednictvím dvou výklopných parabolických antén a několika malých antén na horní podstavě družice. Pro navedení do pracovní polohy má družice motor o tahu 440 N.
Družice nese 24 transpondérů pro pásmo C a 12 transpondérů pro rozšířené pásmo C.
Plánovaná poloha na dráze je nad 55° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1],[2],[13]
Parametry dráhy:
2003-09-28.65 6.95° 638.56 min 666 - 35705 km
2003-09-30.40 0.17° 1348.63 min 32370 - 35743 km
2003-10-15.01 0.09° 1436.09 min 35774 - 35799 km nad 55.0° v.d.
2008-01-02.93 0.03° 1436.07 min 35761 - 35811 km nad 55.1° v.d.
2013-01-01.17 0.05° 1436.10 min 35766 - 35807 km nad 55.1° v.d.
2014-05-07.49 0.19° 1428.57 min 35585 - 35694 km

Události:
2003-09-27 23:14:46 UT: Vzlet. [2]
23:43 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [1]
2003-11-07 Družice byla zařazena do běžného provozu. [1]
2014-03-29 Družice byla vyřazena z provozu a následně opustila stacionární dráhu. [14]
2003-043F
SSC 27952
adaptér Sylda   Francie
 
Adaptér umožňující vynesení dvou telekomunikačních družic; těleso o hmotnosti asi 900 kg je dlouhé 490 cm s vnějším průměrem 456 cm. [1]
Parametry dráhy:
2003-10-07.93 6.96° 638.56 min 670 - 35701 km
2008-01-01.95 7.55° 638.35 min 669 - 35691 km
2013-01-04.12 7.62° 638.13 min 640 - 35709 km

Události:
2003-09-27 23:14:46 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
 1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
 2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 23, s. 48.
 3. eBird 1 / Eurobird 3 → Eutelsat 33A - 2014-03-27 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ebird-1.htm.
 4. Boeing Ships Eutelsat's e-BIRD Satellite To French Guiana For Late August Launch - 2003-08-05 - http://boeing.mediaroom.com/2003-08-05-Boeing-Ships-Eutelsats-e-BIRD-Satellite-To-French-Guiana-For-Late-August-Launch.
 5. Report: glitch strikes eBird satellite - 2003-11-08 - http://www.spacetoday.net/Summary/2021.
 6. SMART-1 Overview - 2009-08-21 - http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/SMART-12.
 7. By Sun power to the Moon - 2003-červen - http://esamultimedia.esa.int/docs/Smart1/Final_layout_A404Ju02.pdf.
 8. SMART-1 Ion Engine Fired Successfully - 2003-10-01 - http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/SMART-1/SMART-1_ion_engine_fired_successfully .
 9. SMART-1 completes one month in orbit - 2003-10-29 - http://sci.esa.int/science-e/www/object/printfriendly.cfm?fobjectid=34105.
 10. Ion Engine Switched Off and Commissioning Begins - 2004-02-04 - http://sci.esa.int/science-e/www/object/printfriendly.cfm?fobjectid=34603.
 11. SMART-1 approach to lunar polar orbit, November 2004 - 2004-11-18 - http://www.svengrahn.pp.se/histind/smart/smartatmoon.html.
 12. Impact Landing Ends SMART-1 Mission to the Moon - 2006-09-03 - http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/SMART-1/Impact_landing_ends_nobr_SMART-1_nobr_mission_to_the_Moon.
 13. INSAT-3E - 2014-03-31 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/insat-3e.htm.
 14. ISRO decommissioned Communication Satellite INSAT-3E - 2014-04-03 - http://www.jagranjosh.com/current-affairs/isro-decommissioned-communication-satellite-insat3e-1396515842-1.
Poslední aktualizace: 2014-05-09       © Jan Sedláček