2003-042


2003-09-27, 06:11:42.626 UT; Pleseck, PU-132/1; Kosmos-3M

2003-042A
SSC 27939
Možajec 4   (Можаец 4) Rusko
RS-22   (Radio Sport 22)
Technologická družice.
Družici pro Vojenskou aerokosmickou akademii im. Možajského, Sankt Peterburg (VKA), postavila KB Poljot, Omsk.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o hmotnosti 59 kg je tvořena dvěma nízkými komolými kuželi připojenými většími podstavami ke společnému nízkému válci o průměru asi 80 cm; plášť družice je pokryt články sluneční baterie. Komunikace se Zemí probíhá na frekvencích 435.352 a 145.840 MHz; komunikační antény jsou připojeny k válcové části družice, anténa při příjem navigačních signálů je na spodním kuželi.
Družice nese:
- aparaturu pro autonomní navigaci pomocí systémů GLONASS a GPS;
- aparaturu pro zkoušky mezidružicové komunikace prostřednictvím laseru;
- převaděč pro amatérské vysílání. [1],[2],[3],[4]
Parametry dráhy:
2003-09-27.32 98.20° 98.46 min 674 - 696 km
2008-01-01.23 98.02° 98.41 min 673 - 693 km
2013-01-01.12 97.80° 98.34 min 670 - 689 km

Události:
2003-09-26 ~04:10 UT: Start plánovaný na 06:11:42 UT byl odložen o 24 hodiny pro technické potíže na startovní rampě. [9]
2003-09-27 06:11:42 UT: Vzlet. [2]
06:46 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety. [2]
2003-042B
SSC 27940
Rubin 4 + horní stupeň rakety   Německo + Rusko
Rubin 4-DSI   (дополнительная ситема измерения)
Druhý stupeň nosné rakety (hmotnost 1434 kg; délka 422 cm, maximální průměr 320 cm) s technologickou aparaturou Rubin-4 obsahující systém pro měření vibrací, zrychlení, teploty a tlaku v průběhu vzletu rakety.
Hmotnost užitečného zatížení pevně spojeného s horním stupněm rakety je 45 kg a připravila je firma OHB System, Brémy. Komunikace s pozemním střediskem probíhá prostřednictvím družic sítě Orbcomm. Aparatura je napájena pouze z chemické baterie. [1],[2],[5]
Parametry dráhy:
2003-10-02.52 98.20° 98.48 min 676 - 696 km
2008-01-01.73 98.01° 98.44 min 673 - 695 km
2013-01-02.08 97.80° 98.39 min 671 - 693 km

Události:
2003-09-26 ~04:10 UT: Start plánovaný na 06:11:42 UT byl odložen o 24 hodiny pro technické potíže na startovní rampě. [9]
2003-09-27 06:11:42 UT: Vzlet. [2]
06:46 UT: Oddělení všech družic. [1]
2003-042C
SSC 27941
NigeriaSat-1   (Nigeria Satellite) Nigérie
DMC-Nigeria   (Disaster Monitoring Constellation)
DMC-4   (Disaster Monitoring Constellation)
Družice pro dálkový průzkum.
Družici pro National Space Research and Development Agency, Abuja, postavila britská firma Surrey Satellite Technology Ltd., Guildford, podle typu Microsat-100; na financování se podílí British National Space Centre, Londýn.
Tříose stabilizovaná družice (gravitačním gradientem a magnetickými cívkami) o startovní hmotnosti 90.1 kg má tvar krychle s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 1 Gbit a předávají se na Zemi rychlostí 8 MBit/s v pásmu S.
Družice nese aparaturu pro snímkování zemského povrchu ve třech spektrálních pásmech s rozlišením 32 m.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2003-09-28.00 98.20° 98.47 min 677 - 694 km
2008-01-01.08 98.02° 98.43 min 675 - 692 km
2013-01-01.12 97.80° 97.38 min 596 - 671 km

Události:
2003-09-26 ~04:10 UT: Start plánovaný na 06:11:42 UT byl odložen o 24 hodiny pro technické potíže na startovní rampě. [9]
2003-09-27 06:11:42 UT: Vzlet. [2]
06:46 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2012-říjen Družice ukončila aktivní činnost; o čtyři roky překročila plánovanou životnost. [6]
2003-042D
SSC 27942
UK-DMC   (United Kingdom Disaster Monitoring Constellation) Velká Británie
BNSCSat   (British National Space Centre Satellite)
DMC-3   (Disaster Monitoring Constellation)
Družice pro dálkový průzkum.
Družici pro British National Space Centre, Londýn, postavila britská firma Surrey Satellite Technology Ltd., Guildford, podle typu Microsat-100.
Tříose stabilizovaná družice (gravitačním gradientem a magnetickými cívkami) o startovní hmotnosti 90 kg má tvar krychle s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 1.5 Gbit a předávají se na Zemi rychlostí 8 MBit/s v pásmu S.
Družice nese:
- aparaturu pro snímkování zemského povrchu ve třech spektrálních pásmech s rozlišením 32 m;
- experimentální zařízení pro stanovení výšky mořských vln z odražených signálů družic systému GPS.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky. [1],[2]
Parametry dráhy:
2003-09-28.07 98.20° 98.46 min 677 - 694 km
2008-01-01.52 98.02° 98.43 min 675 - 692 km
2013-01-01.52 97.79° 97.52 min 595 - 685 km

Události:
2003-09-26 ~04:10 UT: Start plánovaný na 06:11:42 UT byl odložen o 24 hodiny pro technické potíže na startovní rampě. [9]
2003-09-27 06:11:42 UT: Vzlet. [2]
06:46 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2011-listopad Družice byla vyřazena z provozu. [7]
2003-042E
SSC 27943
BilSat-1   (Bilten Satellite) Turecko
Tubitak 1  
DMC-2   (Disaster Monitoring Constellation)
Družice pro dálkový průzkum.
Družici pro Scientific and Technical Research Council of Turkey, Ankara, postavila britská firma Surrey Satellite Technology Ltd., Guildford, podle typu SSTL-150i.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 130 kg má tvar krychle s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Orientační a stabilizační systém obsahuje silový setrvačník, magnetické cívky a dvě čidla hvězd. Obrazová data se na družici zpracovávají v modulu GEZGIN (Gerçek Zamanda Görüntü Işleyen) a teprve poté se odesílají do pozemského střediska.
Družice nese:
- kameru pro snímkování zemského povrchu ve čtyřech spektrálních pásmech s rozlišením 26 m;
- panchromatickou kameru pro snímkování s rozlišením 12 m.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [1],[2],[8],[9]
Parametry dráhy:
2003-09-28.00 98.20° 98.46 min 677 - 693 km
2008-01-01.74 98.02° 98.44 min 675 - 693 km
2013-01-01.47 97.80° 98.41 min 674 - 691 km

Události:
2003-09-26 ~04:10 UT: Start plánovaný na 06:11:42 UT byl odložen o 24 hodiny pro technické potíže na startovní rampě. [9]
2003-09-27 06:11:42 UT: Vzlet. [2]
06:46 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2006-srpen Družice vyřazena z provozu po poruše dodávky energie. [8]
2003-042F
SSC 27944
Larec   (Ларец) Rusko
Larets   anglický přepis
Vojenská družice.
Družice je určená pro kalibraci pozemních radarů.
Družice nese 60 koutových odrážečů pro přesné měření vzdálenosti družice pomocí laserů. [1],[2]
Parametry dráhy:
2003-09-28.07 98.21° 98.45 min 675 - 694 km
2008-01-01.76 98.01° 98.44 min 675 - 693 km
2013-01-01.10 97.80° 98.44 min 675 - 693 km

Události:
2003-09-26 ~04:10 UT: Start plánovaný na 06:11:42 UT byl odložen o 24 hodiny pro technické potíže na startovní rampě. [9]
2003-09-27 06:11:42 UT: Vzlet. [2]
06:46 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2003-042G
SSC 27945
STSat-1   (Science and Technology Satellite) Jižní Korea
KAISTSat   (Korean Advanced Institute of Science and Technology Satellite)
Uribyol 4   (Disaster Monitoring Constellation)
Astronomická družice.
Družici postavil Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon; vědecké vybavení připravil KAIST ve spolupráci s University of California, Berkeley, NASA Office of Space Science and Applications, Washington.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 106 kg má tvar kvádru o rozměrech 66x80x60 cm s jedním panelem sluneční baterie dodávajícím 150 W. Získaná data jsou ukládána do palubní paměti s kapacitou 3.5 Gbit, komunikace s pozemními středisky probíhá v pásmech S, X UHF a VHF. Orientační a stabilizační systém obsahuje silové setrvačníky, sledovače hvězd a úhloměrné gyroskopy.
Družice nese:
- dalekohled SST (Solid State Telescope);
- spektrometr pro extrémní ultrafialovou oblast SPEAR (Spectroscopy of Plasma Evolution from Astrophysical Radiation) pro pozorování horkých prachových oblaků v Galaxii;
- spektrometr pro vzdálenou ultrafialovou oblast FIMS (Far-ultraviolet Imaging Spacrograph);
- aparaturu pro sběr dat z automatických stanic monitoringi přírodního prostředí.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [1],[2],[10]
Parametry dráhy:
2003-09-28.07 98.20° 98.45 min 676 - 693 km
2008-01-01.26 98.02° 98.42 min 674 - 692 km
2013-01-01.16 97.80° 98.39 min 672 - 691 km

Události:
2003-09-26 ~04:10 UT: Start plánovaný na 06:11:42 UT byl odložen o 24 hodiny pro technické potíže na startovní rampě. [9]
2003-09-27 06:11:42 UT: Vzlet. [2]
06:46 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2004-leden Družice zahájila operační fázi mise. [10]
2005-říjen Družice ukončila astronomická pozorování (zavada stabilizace). [10]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2003, číslo 23, s. 48.
  3. A. Papkov: Issledovatelskij kosmičeskij apparat "Možajec-4"; Радио, ročník 2003, číslo 12, s. 57.
  4. Малый космический аппарат "Можаец" - [2014-05-04] - http://sat.sibsau.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=26.
  5. Rubin 3-DSI, 4-DSI - 2014-04-06 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/rubin-3-dsi.htm.
  6. NigeriSat-1 reaches end of long life - 2012-říjen - http://www.sstl.co.uk/Blog/October-2012/NigeriaSat-1-reaches-end-of-long-life.
  7. UK-DMC 1 (BNSCSat 1) - 2014-04-06 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/uk-dmc-1.htm.
  8. BILSAT-1: The Mission - [2014-05-04] - http://www.sstl.co.uk/Missions/BILSAT-1--Launched-2003/BILSAT-1/BILSAT-1--The-Mission.
  9. BILSAT-1: First Year in Orbit-Operations and Lessons Learned - 2004-05-30 - http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1727&context=smallsat.
  10. STSat-1 (Science and Technology Satellite-1, KAISTSat-4, Uribyol-4) - [2014-05-04] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/stsat-1.
Poslední aktualizace: 2014-05-09       © Jan Sedláček