2004-027


2004-07-18, 00:44 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 5G+, V-163/G-519

2004-027A
SSC 28378
Anik F2   Kanada
CANSAT KA-4  
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Telesat Canada, Gloucester, postavila americká firma Boeing Satellite Systems, Seal Beach, na základě platformy BSS-702.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 5950 kg (prázdná 3489 kg) má tvar kvádru o rozměrech 380x340x730 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 47.9 m dodávajících 15 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících palubní NiMH baterie. Vysílání probíhá prostřednictvím 14 výklopných parabolických antén. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem R-4D o tahu 445 N, pro drobné korekce dráhy jsou k dispozici 4 iontové motorky XIPS (Xenon Ion Propulsion System.
Družice nese 50 transpondérů pro pásmo Ka, 24 transpondérů pro pásmo C a 40 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 111.1° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2004-07-19.75 6.77° 696.01 min 610 - 38666 km
2004-08-02.69 0.17° 1435.93 min 33240 - 38326 km nad 111.1° z.d.
2009-01-01.36 0.02° 1436.09 min 35778 - 35795 km nad 111.1° z.d.
2014-01-01.53 0.02° 1436.10 min 35786 - 35787 km nad 111.1° z.d.

Události:
2004-07-18 00:44 UT: Vzlet.
01:12 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety. [2]
2004-08-14 Družice byla uvedena do operačního provozu. [1]
2011-10-06 10:36 UT: Družice přešla do bezpečnostního režimu a přestala pracovat. [2],[4]
2011-10-07 Družice po opravě software obnovila normální provoz. [2]
2004-027B
SSC 28379
horní stupeň rakety   Francie
EPS   (Etage à Propergols Stockables)
Druhý stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 2600 kg má tvar komolého kužele s připojenými kulovými nádržemi (s možností natankovat 10 tun složek paliva) a centrálním raketovým motorem Aestus o tahu 27.4 kN. Těleso má maximální průměr 394 cm a výšku 336 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-07-17.81 6.77° 692.88 min 616 - 25938 km
2009-01-04.00 7.21° 692.65 min 621 - 38487 km
2014-01-03.53 7.18° 692.61 min 670 - 38435 km

Události:
2004-07-18 00:44 UT: Vzlet.
01:12 UT: Oddělení družice. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-027A – Anik F-2 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/027A.HTM.
  3. Anik F2 - 2004-07-21 - http://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/anikf2.asp.
  4. Canadian Satellite Malfunction Leaves Thousands Without Communications - 2011-10-07 - http://www.space.com/13213-canadian-communications-satellite-malfunctions-anik-f2.html.
Poslední aktualizace: 2014-04-08       © Jan Sedláček