2004-025


2004-06-29, 06:30:06 UT; Bajkonur, PU-109/95; Dnepr, 4

2004-025A
SSC 28366
Aprizesat 2   USA
Latinsat 4  
Latinsat-D  
Telekomunikační družice kurýrního typu.
Družici pro americkou společnost Aprize Satellite Inc., Fairfax, postavila firma SpaceQuest Ltd., Fairfax; provozovatelem družice je argentinská firma Latin Trade Satellite S. A., Buenos Aires.
Družice o hmotnosti 11.3 kg má tvar krychle o délce hrany 25 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající 15 W a dobíjející šest NiCd baterií. Pro záznam dat je k dispozici palubní polovodičová paměť s kapacitou 12 Gbyte.
Družice nese:
- retranslační zařízení pracující v pásmu UHF;
- systém pro přenos dat z automatických stanic do centrálního úložiště pracující v pásmu S.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 10 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2004-06-29.94 98.26° 100.32 min 695 - 852 km
2009-01-01.56 98.08° 100.31 min 696 - 851 km
2014-01-02.08 98.29° 100.27 min 694 - 848 km

Události:
2004-06-29 06:30:06 UT: Vzlet.
06:45 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2004-025B
SSC 28367
horní stupeň rakety   Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 4356 kg. [1]
Parametry dráhy:
2004-06-29.46 98.23° 103.77 min 680 - 1193 km
2009-01-01.84 98.24° 103.76 min 679 - 1194 km
2014-01-02.19 98.23° 103.75 min 680 - 1192 km

Události:
2004-06-29 06:30:06 UT: Vzlet.
06:45 UT: Oddělení družic. [2]
2004-025C
SSC 28368
DEMETER   (Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted from Earthquake Regions) Francie
 
Vědecká družice.
Družici pro Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paříž, postavila firma EADS Astrium, Toulouse, ve spolupráci s CNES.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 132.5 kg má tvar kvádru o rozměrech 60x85x110 cm s jedním výklopným dvoudílným křídlem nesoucím články sluneční baterie dodávající maximálně 180 W a dobíjející Li-ion baterie s kapacitou 13.5 Ah. Orientační a stabilizační systém obsahuje hvězdná čidla, senzory Slunce, tříosý magnetometr, silové setrvačníky a magnetické cívky; poloha na dráze se zjišťuje pomocí přijímače GPS. Korekce dráhy zajišťují čtyři motory, každý s tahem 1 N, na hydrazin (na počátku letu je zásoba 4.5 kg paliva).
Družice nese:
- magnetometr IMSC (Instrument Magnetometre Search Coil);
- detektor elektrických polí ICE (Instrument Champ Electrique);
- analyzátor plazmatu IAP (Instrument Analyseur de Plasma);
- aparaturu pro měření hustoty iontů a elektronů ISL (Instrument Sonde de Langmuir);
- spektrometr pro sledování energetického spektra elektronů IDP (Instrument Detecteur de Plasma).
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky. [1],[3],[10],[11]
Parametry dráhy:
2004-06-29.73 98.27° 98.97 min 698 - 720 km
2009-01-01.13 97.99° 97.94 min 660 - 661 km
2014-01-01.88 97.79° 97.80 min 652 - 655 km

Události:
2004-06-29 06:30:06 UT: Vzlet.
06:45 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [3]
2005-12-01 Vědecká mise byla prodloužena o tři roky. [1],[10]
2010-12-09 Družice ukončila vědeckou část mise. [10]
2011-03-17 Družice byla vypnuta. [10]
2004-025D
SSC 28369
SaudiComSat 1   (Saudiarabian Communications Satellite) Saúdská Arábie
 
Experimentální telekomunikační družice kurýrního typu.
Družici postavil a provozuje Research Institute, King Abdulaziz City for Science and Technology, Rijád.
Družice o startovní hmotnosti 12 kg má tvar krychle o délce hrany 29.5 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese komunikační aparaturu pro přenos zpráv kurýrním způsobem v pásmech VHF a S.
Postupně má být vypuštěno 24 těchto družic k pokrytí velké části světa. [1],[4]
Parametry dráhy:
2004-06-29.80 98.26° 99.29 min 700 - 750 km
2009-01-01.69 98.04° 99.27 min 699 - 748 km
2014-01-01.52 98.02° 99.21 min 698 - 744 km

Události:
2004-06-29 06:30:06 UT: Vzlet.
06:45 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [4]
2004-025E
SSC 28370
SaudiComSat 2   (Saudiarabian Communications Satellite) Saúdská Arábie
 
Experimentální telekomunikační družice kurýrního typu.
Družici postavil a provozuje Research Institute, King Abdulaziz City for Science and Technology, Rijád.
Družice o startovní hmotnosti 12 kg má tvar krychle o délce hrany 29.5 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese komunikační aparaturu pro přenos zpráv kurýrním způsobem v pásmech VHF a S. [1],[5]
Parametry dráhy:
2004-06-30.77 98.26° 99.62 min 699 - 782 km
2009-01-01.65 98.04° 99.60 min 698 - 781 km
2014-01-01.58 98.14° 99.55 min 695 - 779 km

Události:
2004-06-29 06:30:06 UT: Vzlet.
06:45 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [5]
2004-025F
SSC 28371
SaudiSat 2   (Saudiarabian Satellite) Saúdská Arábie
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavil a provozuje Research Institute, King Abdulaziz City for Science and Technology, Rijád.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 35 kg má tvar kvádru o rozměrech 30x30x50 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese aparaturu pro snímkování zemského povrch s rozlišením lepším než 15 m. [1],[6]
Parametry dráhy:
2004-06-29.94 98.27° 99.13 min 699 - 735 km
2009-01-01.14 98.05° 99.11 min 698 - 734 km
2014-01-01.11 97.96° 99.07 min 697 - 732 km

Události:
2004-06-29 06:30:06 UT: Vzlet.
06:45 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [6]
2004-025G
SSC 28372
Aprizesat 1   USA
Latinsat 3  
Latinsat-C  
Telekomunikační družice kurýrního typu.
Družici pro americkou společnost Aprize Satellite Inc., Fairfax, postavila firma SpaceQuest Ltd., Fairfax; provozovatelem družice je argentinská firma Latin Trade Satellite S. A., Buenos Aires.
Družice o hmotnosti 11.3 kg má tvar krychle o délce hrany 25 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající průměrně 15 W a dobíjející šest NiCd baterií. Pro záznam dat je k dispozici palubní polovodičová paměť s kapacitou 12 Gbyte.
Družice nese:
- retranslační zařízení pracující v pásmu UHF;
- systém pro přenos dat z automatických stanic do centrálního úložiště pracující v pásmu S.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 10 roků. [1],[7]
Parametry dráhy:
2004-06-30.08 98.26° 99.46 min 699 - 766 km
2009-01-01.65 98.04° 99.44 min 699 - 765 km
2014-01-01.48 98.08° 99.39 min 696 - 763 km

Události:
2004-06-29 06:30:06 UT: Vzlet.
06:45 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [7]
2004-025H
SSC 28373
UniSat 3   (University Satellite) Itálie
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti sdružení ve Gruppo di Astrodinamica dell'Università degli Studi "La Sapienza University of Rome" (GAUSS), Řím.
Částečně stabilizovaná družice o hmotnosti 12 kg má tvar osmibokého hranolu o průměru 30 cm a výšce 25 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 12.3 W a dobíjejícími NiCd baterii s kapacitou 4 Ah. Pro stabilizaci se využívá permanentních magnetů. Vysílání probíhá v pásmu UHF (436 MHz) výkonem 2 W.
Družice nese:
- aparaturu TAM (Three-axes Magnetoresistive Magnetometer) pro měření magnetického pole ve vztahu k orientaci družice;
- systém pro testování fotovoltaických článků (jeden panel dodala Národní technická univerzita v Kyjevě (Ukrajina)
- zařízení MPPT (Maximum Power Peak Tracking) pro ověření systému hospodaření s energií. [1],[8],[12]
Parametry dráhy:
2004-06-30.22 98.26° 99.80 min 698 - 800 km
2009-01-01.96 98.05° 99.77 min 698 - 798 km
2014-01-01.86 98.18° 99.70 min 693 - 795 km

Události:
2004-06-29 06:30:06 UT: Vzlet.
06:45 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [8]
2005-07-27 University of Rome oznámila, že na družici selhal magnetometr. [12]
2004-025J
SSC 28374
ochranný štít   Rusko
 
Součást horního stupně rakety - ochranný štít. [1]
Parametry dráhy:
2004-06-30.57 98.27° 98.75 min 685 - 712 km
2009-01-01.81 98.12° 98.71 min 683 - 711 km
2014-01-02.22 97.93° 98.63 min 680 - 707 km

Události:
2004-06-29 06:30:06 UT: Vzlet. [2]
2004-025K
SSC 28375
AMSAT-Echo   USA
AO-51   (AMSAT Oscar 51)
AMSAT Oscar 51   (Amateur Satellite Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
Oscar 51  
Radioamatérská družice.
Družici pro organizaci Amsat North America, Silver Spring, postavila firma SpaceQuest Ltd., Fairfax.
Družice o hmotnosti 11.14 kg má tvar krychle o délce hrany 25 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese:
- retranslační zařízení pracující v pásmu VHF/UHF obsahující 3 transpondéry;
- jeden transpondér pracující v pásmu S. [1],[9]
Parametry dráhy:
2004-07-01.12 98.26° 99.97 min 697 - 817 km
2009-01-01.62 98.06° 99.96 min 697 - 816 km
2014-01-02.46 98.23° 99.91 min 694 - 815 km

Události:
2004-06-29 06:30:06 UT: Vzlet.
06:45 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [9]
2004-07-30 ~02:15 UT: Družice zahájila běžný provoz. [9]
2011-05-06 Na družici se projevily problémy s dobíjením baterie. [13]
2011-11-29 Mise byla ukončena. [14]
2004-025L
SSC 37586
fragment rakety   Rusko
 
Fragment katalogizovaný v květnu 2011.
Parametry dráhy:
2011-05-18.45 98.17° 103.72 min 678 - 1191 km
2014-01-01.08 98.22° 103.45 min 675 - 1168 km

Události:
2004-06-29 06:30:06 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
 1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
 2. 2004-025A – Latinsat 4 / A. Vítek – 2010-03-07 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/025A.HTM.
 3. 2004-025C – DEMETER / A. Vítek – 2011-07-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/025C.HTM.
 4. 2004-025D – SaudiComSat 1 / A. Vítek – 2010-03-07 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/025D.HTM.
 5. 2004-025E – SaudiComSat 2 / A. Vítek – 2010-03-07 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/025E.HTM.
 6. 2004-025F – SaudiSat 2 / A. Vítek – 2010-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/025F.HTM.
 7. 2004-025G – LatinSat 3 / A. Vítek – 2010-03-07 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/025G.HTM.
 8. 2004-025H – UniSat 3 / A. Vítek – 2010-03-07 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/025H.HTM.
 9. 2004-025K – Amsat Oscar 51 / A. Vítek – 2010-03-07 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/025K.HTM.
 10. DEMETER (Detection of Electromagnetic Emissions Transmitted from Earthquake Regions) - [2014-04-06] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/d/demeter.
 11. DEMETER - 2013-04-16 - http://smsc.cnes.fr/DEMETER/.
 12. UniSat (University Satellite) Program - [2014-04-06] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/u/unisat.
 13. ANS Special Bulletin - AO-51 Batteries Failing - 2011-05-06 - http://www.aus-city.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=57786.
 14. AO-51 End of Mission - 2011-11-29 - http://amsat-uk.org/2011/11/29/ao-51-end-of-mission/.
Poslední aktualizace: 2014-04-09       © Jan Sedláček