2004-018


2004-05-20, 17:47:03.310 UT; Vandenberg AFB, SLC-576E; Taurus XL, T-7

2004-018A
SSC 28254
FormoSat 2   Tchajwan
ROCSat   (Republic of China Satellite) do prosince 2004
Chunghua 2   (中国)
Zhonghua weixin 2   (中国卫星)
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici postavila a provozuje National Space Program Office (NSPO; od roku 2005 přejmenovaná na National Space Organization), Hsin-Chu; služební modul dodala francouzská firma EADS Astrium, na optické části spolupracovala německá DASA/DSS (Dornier Satelliten Systeme GmbH).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 764 kg má nepravidelný tvar s šestibokým služebním modulem o průměru 160 cm a výšce 240 cm a jedním pevným panelem sluneční baterie dodávajícím 693 W (na konci aktivní životnosti. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 41 Gbit; komunikace se Zemi probíhá v pásmu S (rychlostí 1.6 Mbit/s) a X (rychlostí až 120 Mbit/s). Poloha na dráze se určuje podle signálů navigačního systému GPS. Pro navedení na pracovní dráhu a korekce dráhy je družice vybavena vlastním pohonným systémem se zásobou 81 kg paliva.
Družice nese:
- kamerový systém RSI (Remote Sensing Instrument) pro snímkování zemského povrchu za denního světla s rozlišením 2 m (panchromatický režim) nebo 8 m (multispektrální režim);
- aparaturu ISUAL (Imager of Sprites and Upper Atmospheric Lightninig) pro studium blesků a výbojů v horní části troposféry.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 5 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2004-05-20.92 99.11° 99.43 min 721 - 743 km
2004-06-02.90 99.14° 102.80 min 891 - 892 km
2009-01-01.14 98.89° 102.79 min 889 - 892 km
2014-01-01.21 99.08° 102.80 min 890 - 893 km

Události:
2004-05-20 17:47:03 UT: Vzlet.
18:01:15 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2004-06-04 Družice pořídila první snímek kamerou RSI. [3]
2004-07-04 První pozorování výbojů aparaturou ISUAL. [3]
2009-únor Mise byla prodloužena do roku 2013. [3]
2009-listopad Na družici došlo k poruše na silovém setrvačníku; následně se podařilo problém odstranit. [3]
2014-leden Družice má zásobu pohonných hmot pro korekce 27 kg (dostatečné množství na dalších deset let udržování dráhy); družice dál normálně funguje. [3]
2004-018B
SSC 28255
horní stupeň rakety   USA
Orion-38  
Čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 176 kg má délku 208 cm a vnější průměr 97 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-05-20.92 99.11° 99.42 min 720 - 742 km
2009-01-01.65 99.14° 99.39 min 718 - 741 km
2014-01-01.55 99.15° 99.34 min 716 - 738 km

Události:
2004-05-20 17:47:03 UT: Vzlet.
18:01:15 UT: Oddělení družice. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-018A – Chunghua 2 / A. Vítek – 2010-03-07 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/018A.HTM.
  3. FormoSat-2 / ROCSat-2 (Republic of China Satellite-2) - [2014-04-06] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/f/formosat-2.
Poslední aktualizace: 2017-02-27       © Jan Sedláček
TOPlist