2004-002


2004-01-29, 11:58:08 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, 683

2004-002A
SSC 28142
Progress-M1 11   (Прогресс-М1 11) Rusko
ISS-13P   (International Space Station 13 Progress)
Nákladní kosmická loď.
Kosmická nákladní loď vyrobená pro Roskosmos v RKK Energija (typové číslo 11F615A55, výrobní číslo 260) o vzletové hmotnosti asi 7270 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 1408 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 214 kg pro americký segment), 659 kg paliva a okysličovadla, 51 kg potravin, 20 kg kyslíku a 20 kg vzduchu. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici dalších asi 250 kg paliva v nádržích lodi. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2004-01-29.50 51.67° 88.62 min 179 - 234 km
2004-01-29.80 51.63° 89.24 min 219 - 255 km
2004-01-31.53 51.63° 91.92 min 363 - 374 km
2004-05-24.96 51.63° 91.40 min 322 - 365 km
2004-06-03.30 51.63° 91.36 min 319 - 363 km

Události:
2004-01-29 11:58:08 UT: Vzlet.
12:06:57 UT: Oddělení lodi od horního stupně rakety. [2],[3]
2004-01-31 13:13:11 UT: Připojení ke stykovacímu uzlu modulu Zvezda. [2],[3]
2004-05-18 Korekce dráhy ISS motory nákladní lodi. [3]
2004-05-24 09:19:29 UT: Oddělení od stykovacího uzlu modulu Zvezda. V následujících dnech testování systémů lodi během samostatného letu. [2],[3]
2004-06-03 09:50 UT: Zahájen brzdicí manévr.
~10:25 UT: Řízený zánik v atmosféře nad jižními oblastmi Tichého oceánu; celková doba letu 125.94 dne. [2],[3]
2004-002B
SSC 28143
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2400 kg je 810 cm dlouhé s vnějším průměrem 266 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-01-29.50 51.62° 88.77 min 184 - 244 km
2004-01-30.97 51.64° 88.32 min 172 - 210 km
2004-01-31.94 51.63° 87.51 min 143 - 160 km

Události:
2004-01-29 11:58:08 UT: Vzlet.
12:06:57 UT: Oddělení nákladní lodi. [2],[3]
2004-02-01 ~02:25 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 2.6 dne letu. [4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-002A – Progress-M1 11 / A. Vítek – 2007-09-12 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/002A.HTM.
  3. Прогресс М1-11 - 2004-06-03 - http://www.mcc.rsa.ru/www_old/progres_m1_11.htm.
  4. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-04-22       © Jan Sedláček